Jump to content

Rating Henningfield

Blomdido BadDegrass
Sign in to follow this  
Sign in to follow this  


Recommended Comments

Ikke veldig troverdig. Det er styrken og sammensetningen av virkesstoffer kombinert med individuelle forskjeller som gir effektene som er nevnt i tabellen. Jeg tviler på at han sammenlignet ren kokain vs. ren THC.

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×