Jump to content

Guidelines

Våre brukere har en tendens til ikke å lese forumreglene for NorCan. For å bøte på dette har vi laget et kort regelverk med essensen fra det utvidede regelverket. Administratorer og moderatorer jobber ut fra det utvidede regelverket med nettikette inkludert. Vi anbefaler at dere tar dere tid til å sette dere inn i dette.

A. Forkortet regelverk.
B. Komplett regelverk og etikkregler.
C. Copyright
D. Hva hender om jeg ikke følger reglene?
E. Moderering

A. Forkortet regelverk.

1. Ingen handel med rusmidler, cannabisfrø eller andre former for lovbrudd.
2. Bruk emnefeltet godt.
3. Forsøk å beholde temaet i tråden.
4. Grov pornografi, rasisme og diskriminering er forbudt.
5. Ingen organisert reklame for websider, butikker, etc. Dette gjelder særlig for bedrifter og deres ansatte.
6. Unngå å bruke hersketeknikker; vær snill og grei. Saklighet og høflighet er viktig.
7. Kjøp og salg foregår kun i forumet for dette. Personalia skal oppgis.
8. Spamming og overdreven bumping er forbudt.
9. Avatarer skal ikke være animerte.
10. Signaturer er maks 4 linjer, eller maks 50px bilder i høyden.
11. Respekter moderatorer og administratorer.
12. Om du blir utestengt, respekter det.
13. Du er ansvarlig for din brukerkonto.
14. Eventuelle reaksjoner på brudd på retningslinjer vurderes ut i fra alvorlighetsgrad.
15. Eiere og brukere av NorCan-brukerkontoer skal være personer over 18 år.

B. Komplett regelverk og etikkregler.

1. Ingen handel med illegale rusmidler. Dette gjelder også cannabisfrø og stiklinger av cannabisplanten. Vær klar over at salg, bytte eller gaver juridisk sett behandles på samme måte, så lenge varen det gjelder er illegal. Bytting eller gaver er derfor like ulovlig som salg. Brudd mot denne regelen kan være svært alvorlig for NorCan og vil bli tilsvarende hardt slått ned på.
Tillegg 24/4/12: Forespørsler via forumet eller PM, om enn så subtile og indirekte, er også forbudt. Du kan lese mer om dette i denne tråden.

2. Ingen oppfordring til lovbrudd og ingen forberedelse til lovbrudd! Dette gjelder for eksempel informasjon om bruk av piratprogramvare, CD-keys og liknende.

3. Ingen krenkende innlegg. Dette inkluderer rasistiske innlegg, grov porno og generelle personangrep. Hold diskusjonene på et rimelig nivå og med en vennlig tone.

4. Ingen spam. Vi tillater ikke posting av samme eller liknede innlegg i flere forum.
Samme regler gjelder for PM, og innebefatter også masseutsendelse av reklame eller liknende. Overdreven bumping er også ulovlig.

5. Ingen organisert reklame for websider, butikker, etc. Dette gjelder også betaltjenester som onlinespill, samt informasjon om nettsteder med innhold i strid med våre retningslinjer og/eller lovverket. Rekruttering til pyramidespill er også forbudt.
Bedrifter og deres ansatte har ikke adgang til å reklamere for seg selv eller sine tjenester i forumet. Kontakt NorCans admingruppe for reklamering. Forsøk på "snikreklame" kan medføre utestengelse. Grove tilfeller vil bli fakturert etter de til enhver tid gjeldende satser. Vi oppfordrer derimot firmaer til å registrere en offisiell bruker på forumet som de kan bruke for å f.eks svare på tiltale, yte kundeservice eller gi informasjon. Det skal derimot gå tydelig frem av brukeren og innleggene at det er et firma som svarer, ikke en vanlig bruker. Dette kan tydeliggjøres gjennom f. eks brukernavn, avatar og signatur. Ethvert forsøk på reklamering, som f. eks opprettelse av en ny tråd for å informere om at dere setter ned prisene, er ikke tillatt. Dersom du er ansatt av et firma, og diskuterer på forumet angående saker som f. eks varer dere selv fører, firmaet du er ansatt i eller konkurrenter av dere, skal det informeres tydlig om at du faktisk er ansatt av nevnte firma. Du trenger altså ikke opplyse om dette konstant, men kun når det gjelder saker som er relevante ovenfor firmaet du er ansatt i.

6. Bruk emnefeltet godt. Det skal ikke være nødvendig å åpne innlegget ditt for å forstå hva det handler om.

7. Hold temaet i tråden. Respekter trådstarter. Kidnapping av andres tråder er en uting og i strid med reglene.

8. Respekter administratorer og moderatorer. De er her for å drifte siden og holde orden.

9. Ingen offisielle uttalelser i NorCans navn uten godkjennelse fra NorCans administratorer.

10. Det er strengt forbudt å utsette andre medlemmers sikkerhet eller integritet for fare. Med dette mener vi offentliggjøring av navn og liknende uten medlemmets samtykke.

11. Signaturer skal være max 4 linjer i høyden. Dette gjelder også bilder, og vil da tilsvare 50 piksler i høyden.
Du kan selvfølgelig ha 2 linjer tekst og et lite bilde på 25 piksler.

12. Brukerkontoen din er personlig, og skal ikke benyttes av andre. Alle bevegelser fra din konto blir regnet som om de var utført av deg selv. Pass godt på passordet ditt, slik at andre ikke får mulighet til å misbruke kontoen din.

13. Unngå skrapinnlegg. Eksempelvis innlegg av typen "jeg er så stein" som skrives når du er overdrevet full eller stein. Disse vil ofte kunne bli uforståelige eller useriøse.

14. Stav så godt du kan. Les gjennom hva du har skrevet innen du poster. Mange stavefeil gir et useriøst inntrykk og tungleste innlegg. Om du har store lese-/skrivevansker kan det være lurt å bruke et staveprogram for å unngå misforståelser.

15. Overdrevet og unødvendig bruk av fargekoder, smilies og utrops- og spørsmålstegn kan være til irritasjon for de andre brukerne. Store bokstaver blir oppfattet som skriking. Vis hensyn og moderer deg.

16. Vit hva du snakker om. Bastante påstander uten rot i virkeligheten gjør at folk mister respekten for deg. Ta med referanser til artikler eller internettsider hvis du kommer med sterke påstander i en diskusjon. Vær ydmyk.

17. Om ditt innlegg forsvinner så betyr det at moderatorene har tatt det bort, trolig på grunn av brudd på reglementet. Ikke post samme innlegg igjen, og spør evt. moderator om du har spørsmål om fjerningen.

18. Hvis du skal poste bilder i en tråd, så skal disse ikke være mer enn 600 piksler bredt. Pass på at lenken til bildet ditt fungerer. Røde kryss er voldsomt irriterende.

19. Posting i feil kategori kan føre til at tråden blir stengt hvis du burde ha visst bedre, eller flyttet hvis du er en nybegynner. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til advarsler eller i verste fall utestengelse.

20. Alle brukere som registrerer seg på NorCan og benytter denne brukerkontoen skal være personer over 18 år. Vi har valgt å sette denne grensen av etiske grunner. Personer under 18 år kan fortsatt lese og poste innlegg i våre åpne fora.

C. Copyright

1. NorCan kan vederlagsfritt og etter ønske bruke innsendt materiale innenfor domenet NorCan.org sine rammer.

2. Bilder og tekst fra NorCan kan kun brukes etter samtykke fra NorCan eller den enkelte rettighetshaver.
Kreditering skal skrives slik: "Tekst og/eller foto: NorCan.org eller Norsk cannabisforum"
Du kan imidlertid sitere fritt fra saker på andre nettsider. Det betyr at du kan ta små deler av teksten, men ikke store deler av den. Du må skrive saken selv og henvise til kilden som har skrevet saken. Eksempel 1: Hansen sier til Aftenposten at han ble sliten av å løpe opp hele bakken. Eksempel 2: Aftenposten skriver at Hansen vant løpet.
I dynamiske medier må en lenke til www.norcan.org være med.

3. Det er ikke lov å stjele nyheter fra andre nettsteder, inkludert NorCan. Om du gjør dette så bryter du norsk lov, noe som kan medføre politianmeldelse! Gjør som beskrevet i pkt. 2.

D. Hva hender om jeg ikke følger reglene?

Om du ikke følger reglene så kommer moderatorene til å ta vekk ditt innlegg og eventuelt gi deg en offisiell advarsel. Gjentatte brudd mot regelverket til tross for advarsler betyr utestengning fra NorCan og dets forum på ubestemt
tid. Alvorlige eller gjentatte regelbrudd kan også føre til utestengelse av din hardware (IP-blokking). Kun moderatorer og administratorer på NorCan har rett til å gi advarsler.
Ved grove brudd på den norske lov som f.eks. barneporno, drapstrusler o.l. kan vi i samråd med jurister melde enkeltpersoner for ISP, eventuelt politi. I slike tilfeller vil de data som er registrert på gjeldende bruker(e) bli overlevert på forespørsel, uten brukeren(e)s samtykke og viten.

E. Moderering

NorCan er et moderert forum noe som innebærer at vi har moderatorer som har
rett til å ta bort, redigere og flytte innlegg for å se til at regler og struktur opprettholdes.

Moderatorene består av håndplukkede pålitelige medlemmer på NorCan med anerkjent og bra omdømme. Moderatorens ord skal respekteres.

Rapportering av innlegg til admin/moderator skal kun skje med Report-
knappen. Misbruk påtales.


Håper ikke vi skremte deg vekk med alle regler og formaninger. Bare vær grei
og snill - så blir reglene veldig lette å følge.