Jump to content

Privacy Policy

Personvern og sikkerhet er svært viktig for NorCan. Denne siden inneholder informasjon om hvordan vi ivaretar dette hos oss, og sørger for at du kan benytte NorCan-kontoen din på en trygg og sikker måte.

Hvordan NorCan sikrer deg

Lagring av data

Vi har som mål å lagre minimalt med informasjon om deg og din bruk av nettstedet. Følgende informasjon om deg lagres i våre databaser:

  • Brukernavn
  • Passord (kryptert og sikret)
  • E-postadresse (du oppfordres til å ikke oppgi en personlig e-postadresse)
  • Tidspunkt for siste besøk

Vi oppbevarer ikke IP-adresser, hvilke sider du har besøkt, og annen informasjon som typisk benyttes til annonseformål o.l.

Informasjonskapsler

NorCan lagrer ingen informasjon i nettleserens informasjonskapsler som tillater oss eller andre å identifisere deg eller ditt bruk. Alle informasjonskapsler benyttes ukelukkende til kjernefunksjonalitet, og slettes automatisk etter hver sesjon.

Utlevering av data

Vi utleverer ingen data til andre parter - hverken myndigheter, leverandører, eller samarbeidspartnere. Våre data forblir trygt oppbevart på vår server.

Sikkerhetsfunksjoner

NorCan ivaretar sikkerheten med svært avanserte verktøy, samt manuelle rutiner som gjennomføres daglig. Vår sikkerhetsplattform analyserer strategiske punkter og utfører automatiske handlinger ved eventuelle sikkerhetsavvik. Ved alvorlige situasjoner stenges tilgang til nettstedet, og alle databaser slettes. Alle data mellom deg og oss krypteres via SSL (https).

Hvordan du bør sikre deg

  • Aldri - under noen omstendighet - oppgi informasjon som kan bidra til å avsløre din identitet. Dette gjelder spesifikk geografisk informasjon, navn, relasjoner, så vel som elektroniske identiteter som privat e-postadresse, sosiale medier, etc.
  • Benytt TOR Browser som er gratis og holder din IP-adresse skjult. Selv om NorCan ikke oppbevarer dine IP-adresser kan vi ikke garantere for innhold som kommer fra andre nettsteder
  • Vær spesielt varsom i forhold til eksternt innhold som deles på NorCan - det være seg bilder så vel som lenker
  • Skru av EXIF-data når du tar bilder, eventuelt fjern disse opplysningene før du deler dem. Dette er metadata som følger med bildene dine, og som i verste fall inneholder GPS-koordinater og annen identifiserende informasjon
  • Benytt NorCan-galleriet for bildeopplasting, så sikrer du at bildene dine ikke kommer på avveie
  • Ikke ta bilder som viser avslørende detaljer.

Third Parties

Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.