Personvernvilkår

Personvern og sikkerhet er svært viktig for NorCan. Denne siden inneholder informasjon om hvordan vi ivaretar dette hos oss, og sørger for at du kan benytte NorCan-kontoen din på en trygg og sikker måte.

Lagring av data

Vi har som mål å lagre minimalt med informasjon om deg og din bruk av nettstedet. Følgende informasjon om deg lagres i våre databaser:

  • Brukernavn
  • Passord (kryptert og sikret)
  • E-postadresse (du oppfordres til å ikke oppgi en personlig e-postadresse)
  • Tidspunkt for siste besøk

Vi oppbevarer ikke IP-adresser, hvilke sider du har besøkt, og annen informasjon som typisk benyttes til annonseformål o.l.

Informasjonskapsler

NorCan lagrer ingen informasjon i nettleserens informasjonskapsler som tillater oss eller andre å identifisere deg eller ditt bruk. Alle informasjonskapsler benyttes ukelukkende til kjernefunksjonalitet, og slettes automatisk etter hver sesjon.

Utlevering av data

Vi utleverer ingen data til andre parter - hverken myndigheter, leverandører, eller samarbeidspartnere. Våre data forblir trygt oppbevart på vår server.

Sikkerhetsfunksjoner

NorCan ivaretar sikkerheten med svært avanserte verktøy, samt manuelle rutiner som gjennomføres daglig. Vår sikkerhetsplattform analyserer strategiske punkter og utfører automatiske handlinger ved eventuelle sikkerhetsavvik. Ved alvorlige situasjoner stenges tilgang til nettstedet, og alle databaser slettes. Alle data mellom deg og oss krypteres via SSL (https). NorCan er klassifisert til sikkerhetsgrad B