Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'førerkort'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Cannabisdyrking
  • Forum for nybegynnere og generell dyrking
  • Sykestua
  • Innendørsdyrking i jord
  • Innendørsdyrking med hydro
  • Outdoors growing
  • Avanserte metoder og problemer
  • Dyrkestedet - design & konstruksjon
  • Høsting, tørking, oppbevaring og hasjfremstilling
  • Cannabissorter, stiklinger, morplanter & frøfremstilling
  • Cannabisforedling
  • Andre vekster
 • Cannabisaktivisten
  • Generelt aktivistforum
  • Cannabisnyheter
 • Cannabis culture
  • Coffeeshopen
  • Lenker
  • Cannabis i mat og drikke
  • NorCan i bygd og by
 • Annen bruk av cannabis
  • Medisinsk cannabis
  • Industriell hamp
 • NorCan
  • About Nordic Cannabis Community

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 5 results

 1. I disse dager er det mange som opplever å få beslaglagt førerkortet sitt grunnet cannabisbruk. Både jeg, og flere andre jeg har vært i kontakt med, har aldri vært i politiets søkelys før. Så lenge man innrømmer at man benytter seg av cannabis noen ganger i året, kan politiet ta sertifikatet ditt grunnet manglende edruelighet. Jeg tenkte at denne tråden kan brukes til å dele informasjon som er relevant for de som opplever dette overgrepet fra politiets side. Samtidig kan folk dele sine historier her inne, og diskutere ting som har med emnet å gjøre.Jeg tenkte å starte med å dele noen linker og litt informasjon. -Argumentet til politiet er at man er ruset i dager og uker etter at man har inntatt cannabis. Dette baserer de på at THC-metabolitter kan spores i urinen lenge etter inntaket. I det siste har de tonet ned denne retorikken noe, men slik jeg har forstått det er dette fortsatt argumentasjonen deres.Her er et oppslag som dokumenterer at dette er tilfelle: Som de fleste vet er det snakk om inaktive metabolitter, selv om politiet påstår det motsatte når de argumenterer med at "hasj sitter i kroppen i lang tid, og per definisjon er man derfor ikke edruelig". Folkehelseinstituttet opplyser selv på sine sider at THC-metabolitten som spores er inaktiv. http://www.fhi.no/tjenester/rettsmedisin/spyttprover -Justis- og Politidepartementet utarbeidet et dokument kalt Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd. I dette dokumentet har de sett nærmere på definisjonene bruk, problematisk bruk og avhengiget. Se punkt 2.2. -Anita Nyholt har tatt opp det hun kaller "metabolittmyten" på bloggen sin. Hun har også et innlegg om "cannabis og grenseverdier i trafikken". Begge er interessant lesning for alle cannabisnytere som har sertifikat. Les også det som står i kommentarfeltene. -Irene Kjenes på Politihøyskolen har skrevet en bacheloroppgave om dette å benytte paragraf 15 i veitrafikkloven for å inndra førerkortet grunnet rusbruk. Denne er skrevet med et litt kritisk blikk på bruken av denne paragrafen. Send gjerne denne til advokaten din om du havner i denne situasjonen. Veldig nyttig! -Man får ikke nødvendigvis beslaglagt førerkortet når man kjører i THC-rus. Link til avisartikkel Da er det ironisk at vi skal få beslaglagt førerkortet når vi ikke har kjørt i ruset tilstand. Kanskje greit å dra frem i en eventuell rettssak, nå som likhet for loven og krav til rettferdig rettergang er blitt en del av grunnloven? (se under "fakta om grunnlovsendringer) -Artikkel fra Gudbrandsdølen Dagningen som omtaler beslag av førerkort pga cannabisbruk. Her påstår lensmannen at det er rettspraksis for å gjøre dette. Jeg har også ved en tidligere anledning sett politiet påstå at høyesterett har fastslått dette, noe jeg ikke tror på helt uten videre. -I artikkelen over dras det frem at Møre og Romsdal er gode på å inndra førerkort fra cannabisbrukere. Det viser seg at de nå har kjørt et rusprosjekt hvor dette har vært et fokus. Dette prosjektet har "vakt begeistring og anerkjennelse på statlig hold." Jeg er litt opptatt om dagen, men jeg skal prøve å følge opp denne tråden så godt jeg kan (beklager at den ble litt rotete). I mellomtiden oppfordrer jeg alle til å dele informasjon de sitter på som kan hjelpe i andre situasjon.
 2. Hei, jeg har holdt på å avlegge urinprøver i 5 måneder nå pga urettmessig tilbakekall av føreretten. (Ble tatt for bruk og besittelse i privat leilighet etter at naboen ringte politiet pga av lukt) Jeg må betale hver gang jeg besøker legen for å avlegge urinprøve. Dette koster en del i lengden, jeg har tatt vare på kvitteringene fra disse besøkene. Kan jeg søke om erstatning for denne summen når jeg er ferdig og har fått tilbake førerretten min? Eller må det bli tatt i retten? Jeg vurderer også å saksøke POD, men må først ta klagen videre til Sivilombudsmannen.
 3. Øistein Meier har satt meg på førsteplass på Oslo-lista i valget 2017. Jeg stilte en betingelse for å være med på dette. Det var at jeg fikk bruke stemmeseddelen til å stemme for legalisering av cannabis, og at cannabis ville bli sak nr. 1 for Samfunnspartiet i dette valget. Prinsippet er som følger; enhver stemme i Oslo på Samfunnspartiet er en anonym stemme for legalisering av cannabis. Jeg har i utgangspunktet ikke et ønske om å gå inn i politikken, dette er den ene saken som gjør forskjellen. Jeg har levd med det regimet vi har nå i en mannsalder, og hvis vi vil ha fortgang i denne saken må vi bruke denne unike muligheten som Øystein Meier har gitt oss. Media har ikke gitt meg noen dekning i denne saken. Vi vet hvorfor. De får ikke lov av sine eiere. Hvis vi klarer å skape sensasjon her, at dere klarer å stemme meg inn på stortinget (jeg tror det er 15 000 stemmer som trengs), da vil det bli oppstyr. Da vil jeg få medias oppmerksomhet, når sensasjonen er et faktum; at det eneste partiet som har legalisering som første sak oppnår å komme inn på stortinget. Vi kan utrette store ting her. Jeg er klar til å ta trøkket, jeg håper på det. Jeg har allerede stått i stormen i 3 år nå med mine førerkortsaker. Jeg har allerede vunnet i lagmannsretten hvorpå politidirektoratet bare gjorde nytt vedtak, i stedet for å anke. Dommen i lagmannsretten er rettskraftig. Jeg stevnet POD igjen, og vant igjen i tingretten. POD har anket og saken skal opp i lagmannsretten aug. 2018. Hvis jeg før det kan få løftet denne saken opp på politisk nivå er POD ferdige som svisker. Vel, det ville være ganske sensasjonelt uansett om POD vinner, det er jo derfor de trenerer. Derfor må også denne saken løftes opp på politisk nivå, slik at noen en gang for alle kan få fortalt POD hvem som bestemmer i dette landet, og at vi ikke lever i en politistat. Hvis noen er bekymret for hva jeg ville stemme i andre saker så har vi et slags partiprogram. Jeg vil aldri la noen av disse sakene gå på akkord med legaliseringssaken. Hvis jeg skulle komme i forhandlingssituasjon, så er det cannabis jeg forhandler inn. Jeg håper alle dere som leser dette, og som bor i Oslo går og stemmer for legalisering. Jeg håper dere lar jungeltelgrafen gå. Copy-paste. Del på facebook. Vi har en unik sjanse til å sende et kraftfullt signal, og jeg vet at pressen vil kaste seg over meg, hvis jeg kommer inn på tinget. Dette av mange årsaker. Jeg er nærmest blitt en slags anti-kjendis på grunn av min aktivitet i førerkortsakene, og på grunn av at jeg har stått frem med import av medisinsk cannabis. De vil helst ikke skrive om saken vår, men når det kommer opp på denne måten blir det godt stoff. La oss dreie skruen en omdreining til. Med vennlig hilsen Bjørn Dahl Her er partiprogrammet til Samfunnspartiet: Samfunnspartiet er et sosialt parti, men ikke sosialistisk. - vil arbeide for sosial boligbygging for å få ned priser på boliger. - vil ha en sosial skattlegging. Det vil si at de rikeste må bidra I forhold til inntekt og formue. Rettferdig fordeling skal være nøkkelen. - vil at staten skal ha full kontroll over folkets felleseie som kraftproduksjon, naturområder, fiskeressurser og andre fellesgoder. - er motstandere av medlemskap i NATO, og motstandere av medlemskap I EU. - er for religionsfrihet, men trossamfunn må finansiere seg selv, ikke over skatteseddelen. - vil opprettholde flyktningers rett til asyl på den betingelsen at det arbeides for at vi skal kunne ha kapasitet til å brødfø dem som kommer hit. Vi kan ikke flytte en krise fra ett sted til et annet. Dette betyr blant annet styrking av landbruket. - er opptatt av miljøet, stopp I oljeleting og satsing på fornybar energi. Oljeeventyret er over, vi må se oss om etter nye inntekskilder. - ønsker et sterkt lokaldemokrati for de sakene som kan løses lokalt flere folkeavstemninger for å styrke demokratiet. - er for desentrialisering. Store byer representerer et miljøproblem. - vil innføre borgerlønn for å begrense NAV-byråkratiet. - vil fjerne forbud mot å plukke og innta enhver plante som vokser vilt i norsk natur. Den eneste begrunnelsen for forbud må være vern av sjeldne arter. - er for avkriminalisering av alle rusmidler. Hva voksne mennesker gjør med seg selv er først og fremst et helseproblem, og et problem for den det gjelder. Rusmidler som har lite farepotensiale bør kunne selges fritt med aldersgrense eller i egnede utsalg. Farlige rusmidler selges med strengere restiksjoner, men alle forbud fjernes. Prinsippet er at hver enkelt har rett til å bestemme over egen kropp og sjel. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/L6KEJ/Her-royker-Bjorn-hasj-som-er-lovlig-importert-til-Norge http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/thomas-lundqvist-og-hasjavvenningsprogrammet-1.450378 https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/2OLBl/Politiet-far-pepper-for-cannabis-praksis-nok-en-gang
 4. - Nye helsekrav (regler) til førerkort fra 1/10-16. Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. https://helsedirektoratet.no/forerkort#førerkortveileder-gjeldende-f.o.m.-1.-oktober-2016 - Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander. Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. *Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål (helsekrav til førerkort) Rusmidler: Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer, eksempelvis: Cannabis Amfetamin/Metamfetamin Heroin Kokain Ecstasy LSD og hallusinogener Legemidler: Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål. Førerkortgruppe 1 Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667#gjentatt-eller-vedvarende-bruk-av-rusmidler-og-legemidler-til-rusformål-(helsekrav-til-førerkort) http://www.oa.no/forerkort/nyheter/helse/slik-blir-de-nye-forerkort-reglene/s/5-35-327016 Så, kommer dette til å bli brukt i mot oss?
 5. Heisann. Jeg har vært daglig røyker i ca ett år nå. For litt siden ble jeg stoppet av politiet, der de mistenkte meg for bruk grunnet røde øyne. Har hatt tørrhoste, noe som har bidratt til røde øyne og mistanke. De ransaket meg og bilen på stedet, hvor det da ble gjort beslag. Jeg røkte en joint dårlig hasj på lørdags kvelden. Ble stoppet av politiet natt til søndag ca 04:30 og prøver ble tatt ca 05:30. Prøvene som ble tatt var blodprøve og spyttprøve. De beslagla mobiltelefon, iPad og laptop som de krevde passord og pinkoder til. Jeg nektet for dette, men uheldigvis hadde jeg ikke låsekode på iPad, så de har brukt iPad`n til å gå gjennom facebookmeldinger. De tok også beslag i førerkortet ettersom betjenten mente at jeg var påvirket. Etter spytt og blodprøve ble jeg tatt inn til lege hvor de utførte en rekke tester. Alt fra å huske 4 tall, til å stå på en fot med øyne igjen, telle baklengs fra 114, gå vanlig samt på en rett strek. På slutten av testene ba de meg repetere tallene. Jeg svarte: 49, 17, 12, 28 mens det korrekte var 49, 17, 12, 38. Klokken 09:00 ransaket de hjemme hos meg, hvor de ikke fant noe. Etter ransakingen spurte de meg for tredje gang om passord å pinkode som jeg fortsatt nektet og oppgi. Det resultere i at de kjørte tilbake hjem til meg og beslagla alt datautstyret. Ga til slutt etter og ga de kodene de ønsket, noe jeg angrer på nå. Grunnen til at jeg ga det er fordi jeg kunne få elektronikken raskere tilbake mtp. skolestart 3 dager senere. Jeg ble sittende på glattcelle i nesten 42 timer uten mat. Fikk kun drikke. De lovte at jeg skulle få prate med advokat når det ble bestemt at jeg skulle sitte mer enn 24 timer, men dette fikk jeg ikke. Fikk heller ikke en telefonsamtale hjem til mor. Etterspurte telefonsamtale 3 ganger uten hell. Jeg samtykket IKKE til førerkortbeslag ettersom jeg selv mener at jeg ikke har kjørt i ruset tilstand. Har vært daglig røyker i ca 1 år. Hvordan vil dette slå ut på førerkortbeslaget? Hvis jeg mister førerkortet, når kan man evt. få det tilbake? Hvor lenge må man være clean for å få det tilbake? Hvis noen har dokumentasjoner, forskningsrapporter og lignende angående dette som kan hjelpe meg i en eventuell rettsak, vennligst link det her. Takker for alle svar. Har lest gjennom tidligere poster angående beslag, men de er full av mangler og ukonkrete svar fra Mr. AntiAnti
×