Jump to content
Sign in to follow this  
Arild Knutsen

Arbeid, velferd, inkludering

Recommended Posts

dissi

Det er rett og slett flaut å lese innleggene dine, Line. Er du en misantrop? Meningene dine oser av forakt ovenfor rusmisbrukere og for så vidt alle andre som ikke følger din "filosofi", om vi kan kalle den forskrudde tankegangen din det.

Synes du rusmisbrukere er "mindre verdt" enn andre mennesker?

  • Like 2

Share this post


Link to post
steinh
Mange "behandlere" synes veldig godt om det siste fordi det stasher opp deres følelse av egen betydning og de har fremdeles på en måte "den syke" i sin makt etter "behandlingen".

Retorikken din er syk.

Andre vil si at denne påpekningen er helt elementær når vi har med faktiske maktforhold å gjøre. At behandlingsbransjen er reine honningkrukka for maktsjuke folk er en privat teori i og med at jeg aldri har brydd meg om noe mer "akademisk" studium av akkurat dette fenomenet, men private observasjoner jeg har fått fra andre tyder i alle fall på at jeg ikke er altfor langt utpå jordet. Men veldig viktig er det ikke for resonnementet forøvrig, som selvfølgelig framfor noe gjelder rusmiddelbrukeren selv.

SH

  • Like 1

Share this post


Link to post
Line
Det er rett og slett flaut å lese innleggene dine, Line. Er du en misantrop? Meningene dine oser av forakt ovenfor rusmisbrukere og for så vidt alle andre som ikke følger din "filosofi", om vi kan kalle den forskrudde tankegangen din det.

Synes du rusmisbrukere er "mindre verdt" enn andre mennesker?

Om noen er misantroper her må jo det være rusmisbrukerne. Det er de som behandler sine egne kropper med forakt.

Jeg forakter ikke rusmisbrukerne som individer, og jeg kunne sikkert vært gode venner med de fleste, såfremt de ikke misbrukte rus.

Det jeg forakter er (mis)bruk av opiater som rusmiddel og hva det resulterer i av "menneskelig" atferd.

Share this post


Link to post
steinh

Om noen er misantroper her må jo det være rusmisbrukerne. Det er de som behandler sine egne kropper med forakt.

Jeg forakter ikke rusmisbrukerne som individer, og jeg kunne sikkert vært gode venner med de fleste, såfremt de ikke misbrukte rus.

Det jeg forakter er (mis)bruk av opiater som rusmiddel og hva det resulterer i av "menneskelig" atferd.

Hvis det er kroppene til "misbrukerne" du mest tenker på, må du jo være tilhenger av lovlig regulering. De kroppslige skadevirkningene av farmasøytisk kvalitet heroin/morfin er små i forhold til stoffer som alkohol,amfetamin og cannabis (det siste fordi det røykes). Det er lite i veien for å bruke morfin (virkestoffet i opiumsstoffene) ganske regelmessig gjennom et langt liv, de eneste skadevirkningene er forbundet med treg fordøyelse og muligheten for sårskader om man bruker sprøyte. Alle alvorlige skadevirkninger er forbundet med "forbudskonsekvenser", og dette gjelder også de utslagene av atferd du antyder (at du skriver menneskelig i anførsel betyr vel at du mener den ligger utenfor det som forventes av mennesker, dvs at det er dyrisk atferd det dreier seg om). Dette betyr selvfølgelig ikke at en tilværelse som konstant heroinpåvirket er optimal eller at dette gir en god karakterutvikling, sikkert langt derifra. Men sånn noenlunde innenfor hva man kan kalle menneskelig vil vi nok kalle det.

Ikke noe av dette forhindrer at det finnes ekte suicidale personer som bruker heroin, og som bruker heroin nettopp fordi de er suicidale. De lever opp til forventningene samfunnet har til heroinbrukere, nemlig at de skal "dope seg i hjel", og de er som regel ikke klar over selv engang at det faktisk ikke først og fremst er "dopet" som tar livet av dem, men den livsførselen dopet+forbudet fører med seg. Dette har imidlertid fint lite med heroin spesielt å gjøre. Før foretrakk denne personlighetstypen alkohol (og gjør det i ganske stort omfang fremdeles), og det i så stor grad at kloke folk sier at dagens gateheroinister er det samme som gårsdagens gatealkoholikere. Men alkoholikerne før ble i større grad betraktet med i alle fall noe menneskelig varme, for alkohol var ikke noe "fremmed", men noe alle brukte. Alkoholikerne tilhørte bare de ulykkelige som ikke "tålte" den!

Men jeg greier ikke som deg å gå rundt og ha forakt for de som er kommet så skjevt ut i verden at de ikke orker tanken på å leve her lenger enn nødvendig, eller å sitte stille og se på at du anbefaler alleslags sosialsadistiske eksesser mot disse. Det er slett ikke nødvendig å ha personlige venner blant heroinister eller noe slikt for å gå inn for de samfunnsmessige grep som kan bidra til at færrest mulig havner i den stilling som utslitte heroinister - og da tenker jeg selvfølgelig på å bidra til at færrest mulig havner i den statistikken jeg ramser opp i et innlegg ovenfor her, hva som karakteriserer veldig mange rusmiddelbrukere i behandling, og å oppheve forbudspolitikken og få til en lovlig og regulert tilgang på brukte rusmidler. Vi diskuterer samfunnsmessige spørsmål, ikke hvem du skal ha som venner.

For de aller fleste er å begynne og bruke heroin en alvorlig feil, en tabbe, en feilbedømmelse muligens. Selv om det er mulig å bruke opiumsstoffer kontrollert, er dette langt fra lett, og så lite vanlige brukere vet i utgangspunktet kan en nesten si at utfallet, alvorlige og ofte livstruende problemer, er sikre. Men det er forbud og hva dette drar med seg som er misbruk, nemlig av makt, og det er i første rekke dette misbruket som gir de skadene du snakker om. (Kan du ikke påstå at det er umulig å unngå abstinensdrevet heroinbruk? Jeg har noe viktig å fortelle, men jeg gidder ikke om jeg ikke må svare på en dustete påstand...)

Stein Hoftvedt

  • Like 1

Share this post


Link to post
Arild Knutsen

Det er godt ingen forakter noen personer er. Synd at noen forakter handlinger/livsmønstre/valg. Fordømmende.

Sjekk forøvrig http://www.narkoman.net De har gitt forsideplass til hasjlegaliseringsinnlegg. :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Line

Om det er til noen trøst så forakter jeg alkoholmisbruk akkurat like mye som jeg forakter all rusmisbruk som gir negative kroppslige effekter.

Selv avstår jeg fra alkohol fordi alkohol hemmer treningen min.

(Kan du ikke påstå at det er umulig å unngå abstinensdrevet heroinbruk? Jeg har noe viktig å fortelle, men jeg gidder ikke om jeg ikke må svare på en dustete påstand...)

Stein Hoftvedt

Selvfølgelig er det også mulig å avstå fra abstinensdrevet heroinmisbruk dersom man bruker så lite og så sjeldent at en ikke får abstinenser. Problemet er bare at svært få (som har lyst til å bruke heroin en gang i blandt) klarer å "bruke" heroin på denne måten, og om vi skulle legalisere denne typen bruk av heroin ville vi bare ende opp med enda flere tunge abstinensdrevne misbrukere enn vi har i dag.

Og mens vi er inne på "fornuftige heroinbrukere": Hvorfor skal noen ville ruse seg på heroin i det hele tatt? Det kan ikke være andre grunner for det enn at de ikke har oppdaget ekte adrenalin og endorfiner.

Edited by Line

Share this post


Link to post
steinh
Om det er til noen trøst så forakter jeg alkoholmisbruk akkurat like mye som jeg forakter all rusmisbruk som gir negative kroppslige effekter.

Selv avstår jeg fra alkohol fordi alkohol hemmer treningen min.

Selvfølgelig er det også mulig å avstå fra abstinensdrevet heroinmisbruk dersom man bruker så lite og så sjeldent at en ikke får abstinenser. Problemet er bare at svært få (som har lyst til å bruke heroin en gang i blandt) klarer å "bruke" heroin på denne måten, og om vi skulle legalisere denne typen bruk av heroin ville vi bare ende opp med enda flere tunge abstinensdrevne misbrukere enn vi har i dag.

Og mens vi er inne på "fornuftige heroinbrukere": Hvorfor skal noen ville ruse seg på heroin i det hele tatt? Det kan ikke være andre grunner for det enn at de ikke har oppdaget ekte adrenalin og endorfiner.

Hva er forskjellen på alkoholbruk og alkoholmisbruk hvis man har et så rigid forhold til det at man "forakter" de som bruker så mye at det "gir negative kroppslige effekter" (som faktisk er fra første dråpe.)?

Hva angår heroin og abstinenser så er størrelsen "så sjeldent at en ikke får abstinenser" ukjent for nesten alle brukere, og mange som har vært "hekta" tidligere går gang i gang i den fella som tålmodig er laget for dem, at de med en slags naturnødvendighet skal være nødt til å fortsette om de har tatt en eller to doser etter en avholdsperiode. De "sprekker" som det heter, og de gjør det med åpne øye og klippetro på at det ikke finnes noen vei tilbake fra dette punktet. Dette er en del av en "ideologi", et mindset, som virker til å sementere avhengigheten og gjøre det vanskeligere å få kontroll over seg sjøl. Jeg går ikke inn for at kun "ikke-abstinens-bruk" skal være legalisert. For de som vil ha lovlig heroin fordi de er avhengige fra før, vil det være snakk om kontinuerlig tilførsel. For de som søker om å få begynne eller "prøve" eller hva man vil kalle det, er det min mening at knapt nok noen vil holde fast ved sitt ønske etter å ha hørt om hvilke vanskeligheter de vil ha med å unngå avhengighet, hvor (faktisk) beskjeden og for mange helt overraskende "rusen" er osv. Nesten alle har forventninger de lettere vil tilfredsstille ved å kjøpe seg et par rever i stedet, og ved skikkelig informasjon ved "inngangsporten" vil dette alternativet bli tydeliggjort. Om "søkeren" vil ha heroin/opium whatever for å døyve private problemer, vil man ha en god anledning til å pense vedkommende inn i sammenhenger hvor det vil eksistere faktisk hjelp for dette - noe man sjelden får i form av doser med kjemikalier. Og for de uhyre få som har økonomi eller yrker eller ellers er i den stilling at de på død og liv vil bruke heroin eller opiumsstoffer på regelmessig basis så skal det faktisk være mulig for disse å gjøre dette uten å bryte loven. Som tidligere forklart, de vil bli avhengige, men så lenge de får rene varer til normal markedspris kan de likevel se fram til et langt liv, muligens trist eller rart eller noe, men folk må få lov å velge hva slags liv de vil leve selv når vi andre ikke synes det virker "normalt" i det hele tatt. (Er det "normalt" å være "kunstner"? Er det "normalt" å være "forfatter"? Er det "normalt" å ville gå på beina til sydpolen!!?? Er det "normalt" å mure seg inne og lese filosofi i 25.000 timer før en har fylt 30 år? Er det "normalt" å sitte i kassa på Coop åtte timer om dagen og så foran TV'n 5 timer med øl og pottitgull og la sjelen fylles av amerikanskprodusert søppel? Hvor "normal" er du da, Line, som vil sette grensene for andres "normalitet" slik at bare de som har akkurat dine besettelser kommer inn i din privatprosjekterte himmel??)

I dag rekrutteres heroinbrukere av nybegynnere som ikke har skjønt alvoret enda, av kyniske pushere og av psykopater som rett og slett liker å se folk redusert slik at de blir lettere å få makt over. Dette svartebørssystemet (med den tilhørende oftest svært primitive brukerkulturen) vil på det nærmeste forsvinne ved legalisering fordi det vil "miste markedet". Det vil sikkert finnes noen enkeltpersoner igjen, men som landsomfattende eller generelt tilgjengelig nettverk vil det være borte. Og med det også det aller meste av rekrutteringen. Offentlig kontrollert lovlig salg som jeg har skissert vil neppe tiltrekke seg mer enn noen dusin personer i året. Og så kan man kanskje se fram til at den eneste heroinen som finnes er den som brukes til medisinsk bruk og den som brukes av et antall personer som får den i ordnede former, personer som blir eldre og eldre til de til slutt tar denne livsfarlige vanen med seg i graven for godt. Det finnes ikke noe "naturlig" marked for heroin mer enn det gjør det for f. eks. kokain. Det er skapte forventninger og et menneskeskapt marked det dreier seg om, og den beste måten å forlenge dette markedets levetid, er å forlenge forbudspolitikken! Er du virkelig så fordømt interessert i din egen navle at du ikke er i stand til å forstå denne tankegangen? Er det viktigere for deg å ri høyst private, det er fristende å si intime, kjepphester enn å gå inn på samfunnsmessige løsninger av samfunnsmessige problemer?

Selvfølgelig finnes det mange personer som trenger noe som gir den samme eller en liknende ro og bekymringsløshet som heroin i alle fall ideelt gir. Men disse er neppe i markedet for adrenalin, i alle fall ikke før i en senere fase i sin utvikling. Det er to veldig forskjellige ting vi snakker om. Få nå inn i hue at folk er veldig forskjellige da Line, de har forskjellige bakgrunner, problemer, ønsker og tilbøyeligheter! Du har dine problemer som du tydeligvis i all evighet har tenkt å balansere med frenetisk "trening" til du formodentlig en dag står der med utslitte ledd og kommer opp i en alder hvor dette programmet rett og slett blir for mye, og det må da også snart gå opp for deg at folk som trener så mye som deg kanskje ikke tilhører en 100 % mentalt sunn gruppe, eller at de i alle fall ikke utmerker seg så veldig i forhold til gjennomsnittsbefolkningen.

Stein Hoftvedt

  • Like 2

Share this post


Link to post
GanjaMan

Veldig bra jobba Arild!

Line, du er på feil jorde :P

  • Like 1

Share this post


Link to post
Tane

Arild Knutsen, det var et flott foredrag. Du er også en behagelig person å høre på. Jeg tror du får folk til å lytte.

Hva kan man si, Line. Jeg tror du og ditt menneskesyn, og andre personer med deg, er blant de største drivkreftene til bl. a Arild Knutsens kjemping for et bedre samfunn.

Du har også fått Stein Hoftvedt til å gi oss noen utrolig informative poster. Det var mye her jeg selv ikke har tenkt over.

Vi kunne samlet slike poster i bokform. ( Det er bl.a en dansk bok "Generasjon fucked up" som er en ren mail-korrespondanse.)

Angående avhengighet. Jeg så en dansk dokumentar for mange måneder siden, fra serien "Viden om". Den lå en stund på nett-tv på dr.dk. Programmet tok opp rusmidler og prøvde se på årsaker omkring hvorfor enkelte blir avhengige. Det ble konkludert med mangel på dopamin som årsak.

Svaret er kjærlighet. For lite kjærlighet i barndommen førte til mangel av dopamin, og ved oppdagelsen av at dopamin de hadde underskudd av fantes i rusmidler, ga dette dem et større behov og trang til å bruke rusmidler, mer enn folk som hadde fått tilstrekkelig tilskudd av dopamin. (Og om jeg ikke husker feil nå, f.eks personer med ADHD skiller ut lite dopamin. Og blant rusmisbrukere er det en stor prosentdel med folk som har ADHD. At kjærlighet spiller hovedrollen hørtes fryktelig lettvint ut, årsakene til avhengighet er nok flere og sammensatte, men dette knytter miljømessige og biologiske årsaker sammen. Det gir ikke snakk om en vilje eller uvilje, men om årsaker som ligger dypere og lengre tilbake. Dette må da også få konsekvenser for motivasjonen, når det ikke kan ses på som "her-og-nå"-årsaker til avhengigheten. Ikke spis meg, stein.)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Arild Knutsen

Takk for et både hyggelig og godt innspill Tane.

Share this post


Link to post
Line
Hvor "normal" er du da, Line, som vil sette grensene for andres "normalitet" slik at bare de som har akkurat dine besettelser kommer inn i din privatprosjekterte himmel??

Er du virkelig så fordømt interessert i din egen navle at du ikke er i stand til å forstå denne tankegangen? Er det viktigere for deg å ri høyst private, det er fristende å si intime, kjepphester enn å gå inn på samfunnsmessige løsninger av samfunnsmessige problemer?

Det er to veldig forskjellige ting vi snakker om. Få nå inn i hue at folk er veldig forskjellige da Line, de har forskjellige bakgrunner, problemer, ønsker og tilbøyeligheter! Du har dine problemer som du tydeligvis i all evighet har tenkt å balansere med frenetisk "trening" til du formodentlig en dag står der med utslitte ledd og kommer opp i en alder hvor dette programmet rett og slett blir for mye, og det må da også snart gå opp for deg at folk som trener så mye som deg kanskje ikke tilhører en 100 % mentalt sunn gruppe, eller at de i alle fall ikke utmerker seg så veldig i forhold til gjennomsnittsbefolkningen.

Stein, du avslutter hvert avsnitt med å slenge dritt til en navngitt person. Dette er hva kkt1986 vil kalle hersketeknikker, bevisst eller ubevisst fra din side.

Det vil sannsynligvis gjøre argumentasjonen din sterkere (utenfor NorCan i allefall) om du dropper disse hersketeknikkene, for hva har usakligheter og antakelser om Line med saken å gjøre? Ordene kunne kommet fra hvem som helst, og om de kom fra Per ville du ikke framstått som særlig seriøs om du hele tiden kom med usaklige angrep på Per hvor du spør om han "er så fordømt interessert i sin egen navle at han ikke er i stand til å forstå denne tankegangen!" (hvorfor tar du det for gitt at han ikke forstår hva du tenker bare fordi han har en annen mening enn deg? Er ikke du like navlebeskuende som ikke fatter tankegangen hans?!) eller bruker kjønnsnedverdigende hersketeknikker som å male "humoristiske" bilder av at den kvinnelige mottdebattanten "rir intime kjepphester" (fordi du vet at de fleste tilskuerne er menn) eller påstå ut av løse luften at motdebattanten "har sine problemer" eller at han rett og slett er så dum at han trenger å "få inn i huet at mennesker er forskjellige" eller at han "ikke tilhører en 100% mentalt sunn gruppe", istedet for å bare legge fram det du anser som dine gode argumenter for saken.

Å servere slike gjennomsiktige hersketeknikker og usaklige personangrep foran et "normalt" publikum (mennesker som ikke misbruker ulovlige rusmidler, arbeider og holder kroppen i aktivitet) i en tv-debatt vil kunne være døden for saken din, Stein. Ta det som konstruktiv kritikk.

GanjaMan: jeg er vel heller sjelden "på jordet". Maskiner har tatt over den typen "trening" slik at vi kan løfte vekter, jogge, svømme, gå på ski og danse istedet for å stå ute i dyremøkka og "trene". Er det ikke herlig?

..og hva treningsterapi*) angår; før eller senere vil de fleste her ha innsett hvorfor dette vil ha stor effekt! :redeyes: ( ;) )

*) jeg sier vanligvis aerobicterapi fordi aerobic er en av de mest omfattende (ikke mange muskler som slipper unna), mest plasseffektive (mest mulig mennesker på minst mulig areal) og mest tidseffektive treningsformene så lenge vi befinner oss i bysamfunnets trengsel. Vanlig aerobic er forholdsvis enkelt å utføre og i tillegg er det svært sosialt. De fleste som har gitt det et ærlig forsøk synes også det er veldig gøy.

Share this post


Link to post
Rotten
(...)istedet for å bare legge fram det du anser som dine gode argumenter for saken.

Du har ikke akkurat briljert med gode, fornuftige resonnementer i denne diskusjonen, så her synes jeg ærlig talt du må ta litt sjølkritikk også. Videre må jeg innrømme at det er fristende å spekulere i hva du egentlig mener, hvorfor du mener dette og om du faktisk er overbevist om dette. Du har foreløpig ikke framført noe helhetlig og logisk resonnement om ditt syn, så det er legitimt å spekulere i hvor mye du har tenkt igjennom saken. Jeg tror ikke jeg er den eneste når jeg sier at du fortsatt har til gode å overbevise meg om ditt standpunkt.

Én ting til. Kan du ikke være så inderlig snill og spare oss for denne trenings-propagandaen din? Om noe, så får det postene dine til å framstå som useriøse, og bringer fram assosiasjoner til en viss theo/70s. Ta det som konstruktiv kritikk.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Line
Du har ikke akkurat briljert med gode, fornuftige resonnementer i denne diskusjonen, så her synes jeg ærlig talt du må ta litt sjølkritikk også. Videre må jeg innrømme at det er fristende å spekulere i hva du egentlig mener, hvorfor du mener dette og om du faktisk er overbevist om dette. Du har foreløpig ikke framført noe helhetlig og logisk resonnement om ditt syn, så det er legitimt å spekulere i hvor mye du har tenkt igjennom saken. Jeg tror ikke jeg er den eneste når jeg sier at du fortsatt har til gode å overbevise meg om ditt standpunkt.

Mitt standpunkt er at mennesker ikke skal ha lov til å framstille/smugle inn, omsette og/eller ruse seg på heroin innenfor disse landegrensene. Det er også loven slik den ser ut i dag. Vi har flere lover i dette landet som endel mennesker ikke er enige i; som "du skal ikke slå" og "du skal ikke voldta", "du skal ikke tilrøve deg andres eiendom" og "du skal ikke grise til bygninger som ikke er i din private eie med spraymaling". Tror du at om vi fjernet disse forbudene og gav fjortisene gratis spraymaling, så ville alt løse seg?

Jeg er av den mening at så lenge noen bryter loven ved å bryte ned kroppen sin med ulovlige substanser (som ikke finnes i naturen, men er "kjemisk" (og ulovlig) framstillt av "kyniske, pengegriske kapitalister") slik at de "plager andre", ikke følger opp med en bitteliten egeninnsats når de får omfattende hjelp fra fellesskapet til å slutte med det, misbruker medisinene de får for å komme seg unna ulovlighetene og gir pengene de får fra fellesskapet til heroinmafiaen fordi de har egoistiske ønsker å behage seg selv med ulovlige substanser enda de får medisiner som demper abstinensene til et levelig nivå og gir dem muligheten til å slutte.

Jeg er av den mening at slike mennesker etter et visst antall forsøk på avrusning og (re)habilitering ikke fortjener å motta hverken medisiner eller penger til livsopphold fra fellesskapet om det viser seg at de fortsetter å kjøpe heroin fra de som har klart å smugle den forbannede substansen inn over landegrensene.

Jeg er også av den mening at "vanskelige" voksne skal få lov til å dyrke og bruke opiumsvalmuer innendørs i sine "egne" hjem (dette koster ikke fellesskapet et rødt øre, i motsetning til utdeling av gratis heroin, som nok vil trenge omfattende administrasjon i tillegg til at det også må framstilles av noen), så lenge de orker å ta god vare på seg selv og boligen sin og utføre sitt arbeide på en tilfredsstillende måte (om de ikke er 100% uføre).

Mindreårige og personer med daglig omsorg for eller vanlig samværsrett til mindreårige skal etter min mening ikke få lov til å dyrke opium hjemme. Jeg trenger vel ikke utdype hvorfor? Det skal heller ikke være lov for noen å selge hjemmedyrket opium.

Å dele ut gratis heroin til de som sliter, samtidig som en gir dem bosted, mat, klær, husholdningsartikler og strøm er det samme som å si til unge mennesker som ikke har så lyst til å arbeide som "alle andre" at: "dette er en helt grei måte å leve på om du ikke har så store ambisjoner. Begynn med heroin og du er sikret å leve et relativt luksuseriøst liv, i internasjonal målestokk, resten av livet"

Derfor er jeg sterkt imot en offentlig aksept av heroinmisbruk gjennom utdeling av gratis heroin. Heroin er en kjemisk substans som er like ulovlig å framstille som kjernefysiske våpen burde vært.

Én ting til. Kan du ikke være så inderlig snill og spare oss for denne trenings-propagandaen din? Om noe, så får det postene dine til å framstå som useriøse, og bringer fram assosiasjoner til en viss theo/70s. Ta det som konstruktiv kritikk.

Det med treningen vil du før eller siden forstå på egenhånd. Grunnen til at jeg maser er fordi jeg vil at du skal forstå det litt tidligere. ..og det er vel ment, det vil du også forstå en gang.

Edited by Line

Share this post


Link to post
Rotten

Jeg ser flere hull i resonnementet ditt, men jeg har en mistanke om at det vil falle for døve ører hvis jeg påpeker dem. Hvis noen andre vil bruke tid på å utdype disse svakhetene, be my guest.

Det med treningen vil du før eller siden forstå på egenhånd. Grunnen til at jeg maser er fordi jeg vil at du skal forstå det litt tidligere. ..og det er vel ment, det vil du også forstå en gang.

Hoisann! Hva var det du sa om hersketeknikker sa du sa du?

  • Like 3

Share this post


Link to post
Mistake

Lenken i førstepost leder til en side som ikke finnes. Har noen en alternativ URL?

Share this post


Link to post
Weedar^^

Er jo godt over tre år siden denne var aktuell da :).

Share this post


Link to post
DubBud

Noen som har lyst til å leke detektiv etter videoen i første post? Linken funker ikke lenger.

Share this post


Link to post
DubBud

Takker og bukker :thumbsup: Fikset link i første post nå.

Share this post


Link to post
Hisdudnes

Arbeid gjør deg fri.

Edit: Så bare overskriften; Arbeid-Velferd og tenkte denne kommentaren var morsom..

I mitt hodet er den fremdels morsom, men nå har jeg lest igjennom tråden og trekker meg forsiktig ut..;-)

Edited by Hisdudnes

Share this post


Link to post
Andorzo

Line innser ikke at hun er fanget i en boble av selvrealisering. Og at mange som har vært gjennom et heroinhelvete har bygd en sterk psyke med eller uten intensjonen har de som klarer seg ofte en ekstrem innsikt i mellomenneskelige problemer og ivertfall kommet langt nok til og forstå at treningen du snakker om bare er form for naturlig rus, der du bryter ned kroppen til den responderer med dopamin og andre smertestillende for at du ikke skal føle ubehaget ved at musklene dine har tusenvis av små rifter etter vær joggetur. Det han også sannsynligvis vet er at hvis du pusher for hardt om det så er trening eller heroin går det galt. Noen går hele livet uten denne innsikten derfor er det langt viktigere at de du mener har kastet bort livet ikke blir spyttet på men hørt!


Men ikke hør på meg jeg er dårlig i skriftlig norsk og er ikke veldig flink til å få poenget fram.

Muligens kan han alan watts forklare det bedre.


alan watts on insecure societys


lan watts on drug abuse

http://www.youtube.com/watch?v=-Pwm6w_foHQ

:)

Edited by Andorzo

Share this post


Link to post
Hisdudnes

Takk for linken. Nå skal jeg finne mye mer av watts på youtube.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×