Jump to content
Eirik

Viktig melding til hydrodyrkere i Oslo

Recommended Posts

Eirik

Hei!

Nye Oset vannbehandlingsanlegg blir satt i drift i løpet av 2008. Dette får konsekvenser for de som dyrker hydro.

UPDATE 10.06.09: Vannkvaliteten i Oslo skal nå være stabil, i følge VAV. Jeg har imidlertid sett små variasjoner som avkrefter at det er helt stabilt. Jeg ville som utgangspunkt brukt data fra VAV som grunnlag, men gjør noen kontrollmålinger.

Les mer på Vann og avløpsetatens hjemmeside. (samme lenke som nedenfor).

Til info: ledningsevnen er angitt i mS/m. Multipliser med 10 for å få µS/cm.

Vannkvaliteten vil gradvis forandres og forbruker vil merke dette både ved en gradvis høyere pH-verdi, høyere alkalitet (høyere bufferevne, Eirik anm.) og kalsiuminnhold samt lavere farge og turbiditet (uklarhet/partikkeltall, Eirik anm.).

Les hele saken her: http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommu...ategoryID=29215

Konkrete tall:

  • pH-verdien i vannet vil endre seg fra nåværende 6,5 til 8,0 (gjøres for å hindre korrodering i rørene)
  • Fargetall senkes fra 20-25 til 5 mg Pt/l. Dette betyr at langt mer humus felles ut i anlegget, og vannet blir betydelig klarere. Fint for hvitvasken som ikke lenger kommer til å være grå.
  • Kalsiuminnholdet økes fra 4 mg/l til 20 mg/l. Dette øker hardheten i vannet fra 0,55 til 2,8 dH° (gjøres også for å forhindre korrodering i rørene).
  • Alkaliteten økes fra 50 til 700 µEkv/l som følge av økt pH og kalsium.
  • Turbiditet (uklarhet/partikkeltall) senkes fra ca 1 til 0,2 FNU.

Praktiske implikasjoner for deg som drikker vannet:

Smaken kommer til å endre seg. Den nåværende friske litt "crispy" smaken kommer til å endre seg til litt "fetere" vann med litt mer saltsmak(nesten ikke merkbart). Det vil likne mer på europeisk flaskevann. Endringen i smak skyldes primært økt pH.

Mindre metaller i vannet. Mindre korrodering=mindre metaller.

Fargen blir klarere. Lekkert når du tar et karbad. Fint for hvitvasken som nå blir ekte hvit.

Praktiske implikasjoner for deg som dyrker:

Økt pH betyr økt motstand mot syretilsetting. Oslovannet har tidligere vært problematisk fordi næringsløsningene blir for sure. En har da måttet tilsette pH+. Dette vil nå bli et mindre problem, fordi de kommersielle næringene fra Europa er tilpasset europeisk vannstandard, pH~8. I enkelte tilfeller vil det ikke være nødvendig å tilsette pH+ i det hele tatt, mens i svært tynne næringsløsninger (stiklinger o.l.) kan det kanskje bli behov for noe pH- for å få riktig pH.

Det har tidligere vært svært lite kalsium i vannet i Oslo. Nå blir det mer. Siden Europeiske næringsløsninger generelt er tilpasset vann med mer kalsium, bør dette bare være en fordel. Om man bruker næring med mye kalsium i, bør man kanskje passe på at det ikke blir så mye at det går ut over fosfor (kalsium kan binde opp fosfor).

Fargetall og turbiditet skal ha lite å si, annet enn at det kan bli mindre grums på bunnen av store reservoarer.

Håper dette var til nytte.

E

Edited by Eirik
  • Like 3

Share this post


Link to post
Hazy

Vil vannet fremdeles være bløtt da,eller blir det hardt?Siden det ser ut til at du har greie på slikt :smokey:

Share this post


Link to post
Eirik

Vannet blir hardere, men er fortsatt ikke spesielt hardt i europeisk målestokk.

E

Share this post


Link to post
Eirik

Sjekk viktig update i førstepost!

E

Share this post


Link to post
Eirik

Ny update

E

Share this post


Link to post
mortimmer

hadde alderi trodd jeg kulle møte på en så dramatisk melding om vannkvaliteten i Norge! (ingen dissing bare et litt pussig irl innslag atm:).

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×