Jump to content
BK

NorCan har 18-års aldersgrense!

Recommended Posts

BK

Vi henviser til §21 i NorCan-loven, og minner samtlige (både nye og gamle) på vår aldersgrense for medlemsskap:

21. Alle brukere som registrerer seg på NorCan og benytter denne brukerkontoen skal være personer over 18 år. Vi har valgt å sette denne grensen av etiske grunner. Personer under 18 år kan fortsatt lese og poste innlegg i våre åpne fora.

Norsk Cannabisforum er ikke et hang-out for de steineste kidsa i by'n, vi ønsker heller å være til nytte for legaliseringsbevegelsen, både innen aktivisme, dyrking, og som et hang-out for alle som er 18 år eller over. Et umodent publikum preger kunnskapsnivået og nytteverdien av vårt nettsted, og dette er en av de viktigste punktene vi skal forandre frem mot - og i - NorCan 4.

Er du under 18 år, har du fortsatt mulighet til å delta i våre åpne fora. Vi ønsker fortsatt å være tilgjengelige for alle aldersgrupper dersom du søker informasjon om cannabis, f.eks. til skoleoppgaver eller lignende.

Dersom du er under 18 år er du høyst velkommen tilbake som medlem når du krysser aldersgrensen :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
bing

Fint å se fokus på de rette tingene :) Stå på, BK!

Share this post


Link to post
El_Grecko

Hmmm... vet ikke helt hva jeg syns om dette. Eller, jo, det gjör jeg; Jeg syns det blir tullete. For det förste er det vanskelig aa opprettholde en aldersgrense, etter som det ikke er noen maate for NorCan aa bekrefte alderen til en bruker. Hvilke etiske grunner ligger til grunn for at cannabis brukere under 18 aar ikke skal faa delta paa lik linje som oss over 18? Klarer ikke aa se "etikken" i det. Det er ikke som om de blir aa slutte aa röyke fordi de ikke for väre med paa norcan... det blir bare litt vannskeligere for dem aa faa tilgang paa god informasjon, og aa kunne stille spörsmaal.

Huff... syns den paragrafen minner fryktelig mye om visse ufaarstaaelige paragrafer i Norske Lover. "Av etiske grunner" er ikke en begrunnelse. Jeg mener at enhver form for regel, eller overformynderi maa kunne forklares og faarstaas og forsvares. Tviler paa at denne paragrafen kan forsvares tilfredstillende, but I urge you to give it a shot.

Kjör debatt! :)

  • Like 4

Share this post


Link to post
bb1984
Hvilke etiske grunner ligger til grunn for at cannabis brukere under 18 aar ikke skal faa delta paa lik linje som oss over 18?

Folk under 18 er under formyndernes ansvar. Kan ikke ha masse foreldre som vil holde NorCan ansvarlig for deres barns rusproblemer.

  • Like 2

Share this post


Link to post
El_Grecko
Folk under 18 er under formyndernes ansvar. Kan ikke ha masse foreldre som vil holde NorCan ansvarlig for deres barns rusproblemer.

Hva foreldre vil eller ikke vil, kan vi ikke styre. Men jeg tror det er faa som ville pröve aa holde norcan ansvarlig... kan ikke se for meg det scenarioet. Men hvis det noen gang skulle skje at en hysterisk mor gaar ut i media og skylder paa norCan for at sännen räyker hasj, saa vil det ikke akkurat väre vannskelig aa komme med motargumenter til henne.

Som du sier, personer under 18 aar er under formynderenes annsvar... ikke norCans. De ruser seg med eller uten NorCans sammtykke, og med eller uten foreldrenes sammtykke. Det vi kan tilby dem er veiledning fra erfarne brukere, en plass hvor de kan stille spörsmaal og faa informasjon som dekker hele spekteret. Det er ikke "etisk" riktig aa stenge noen ute fordi de er under en viss alders grense, som etter alle maal bare er en fiktiv grense, som ikke sier noe virkelig om en persons modenhet. Det er etisk galt.... kanskje ordet dere leter etter for aa beskrive dette er politisk korrekt, but it sure as hell ain't ethical.

Det er politisk korrekt aa straffe folk for rusbruk, men vi er alle enige om at det ikke er etisk korrekt. Samme gjelder her, det er politisk korrekt aa stenge folk ute fordi de ikke har opplevd mer en 17 sommere, men ikke etisk korrekt. Get your expressions straight. Hvis denne paragrafen blir staaende, saa foreslaar jeg i hvertfall at linjen "av etiske grunner" byttes ut med "av politiske grunner"

(Personlig, og i et mindre diplomatisk toneleie, vil jeg paastaa at disse paragrafene er helt bak maal, og at de faar bli staaende, og at de blir akseptert, vitner om hvor paavirket folk faktisk er blitt i löpet av sine liv, og hvor liten evne folk har til aa selv analysere en situasjon og fra sitt eget staasted finne ut hva som er "rett og galt". Det vitner om at til syvende og sist, saa er de fleste mer komfortable med aa bli fortalt hva de skal tenke, og mene enn selv aa tenke og mene. Men dette er ikke et innlegg i debatten. Bare utblaasning av frustrasjon :) )

Edited by El_Grecko
  • Like 4

Share this post


Link to post
Xunoph
Klarer ikke aa se "etikken" i det. Det er ikke som om de blir aa slutte aa röyke fordi de ikke for väre med paa norcan...

Det har du sikkert rett i. Men vi som per definisjon er voksne skal ikke oppmuntre unge under 18 som vurderer å prøve cannabis, til å begynne, og ikke heller motivere dem som allerede har begynt å bruke cannabis, til å fortsette med det. Det er signaleffekten som er hensikten med restriksjonen, slik jeg ser det. Vi må vise oss ansvarsfulle. Foruten en slik paragraf kan NorCan få seriøst trøbbel dersom noen en dag skulle anholde oss for eventuelt å ha "ført unge ned i dritt". Hvilke konsekvenser ville det i så fall gitt for legaliseringbevegelsen?

Det er ikke fornuftig å starte med cannabis tidlig, blant annet av hensyn til hjernens utvikling - og kan vi forsøke å forhindre rekruttering blant de yngre, er det utelukkende en god gjerning!

Den som leter finner, så jeg bekymrer meg ikke så mye for at gruppen under 18 år ikke skal kunne få tak i korrekt informasjon. At informasjonen gitt på skolen er uheldig, er en annen sak...

Men jeg kan gå med på at "politiske grunner" klinger godt.

Edited by Xunoph

Share this post


Link to post
El_Grecko
Det har du sikkert rett i. Men vi som per definisjon er voksne skal ikke oppmuntre unge under 18 som vurderer å prøve cannabis, til å begynne, og ikke heller motivere dem som allerede har begynt å bruke cannabis, til å fortsette med det.

(...)

og kan vi forsøke å forhindre rekruttering blant de yngre, er det utelukkende en god gjerning!

Hvis vi nekter personer under 18 aar tilgang til forumet, saa har vi hverken mulighet til aa oppmuntre eller forhindre. Hvis vi der i mot med aapne armer sier velkommen, og saa legger til, men unge mann, hör paa noen som har erfaring og vent med röykingen til du blir litt eldre, det vil du tjene mye paa, saa har vi gjort mye mer enn ved utestengelse, for aa forhindre at denne personen ruser seg.

For övrig, saa er 18 aar en höyst fiktiv grense for naartid man kan begynne aa bruke cannabis. Alder og modenhet er ikke to uatskillelige fenomener. Dette gjelder baade fysisk og psykisk modenhet. Spörsmaalene som burde stilles, for aa avgjöre hvem som burde faa tilgang til forumet burde värt:

1- Er du ferdig med puberteten?

2- Skriv en 3 siders oppgave om ditt syn paa livet.

Med de to spörsmaalene kunne man kanskje avgjöre om noen er moden nokk til aa bruke cannabis, men da frykter jeg at en god del medlemmer, langt over 18 aars grensa maatte bannes her i fra.

  • Like 4

Share this post


Link to post
El_Grecko
Foruten en slik paragraf kan NorCan få seriøst trøbbel dersom noen en dag skulle anholde oss for eventuelt å ha "ført unge ned i dritt". Hvilke konsekvenser ville det i så fall gitt for legaliseringbevegelsen?

Klarer som sagt ikke helt aa se for meg scenarioet hvor NorCan skal faa skylden for at unge starter med rus. Men hvis det skulle skje at noen pröver seg med noe saant, saa vil jeg paastaa at det ville väre en gylden mulighet for "legaliseringsbevegelsen" aa komme med noen flotte motargumenter, og peke paa de faktorene i sammfunnet vaart som fatisk er reelle naar det gjelder aa "före unge ned i dritt". Jeg ville i hvertfall finne det veldig lett aa debattere med noen som kom med en saa teit paastand, ettersom en slik paastand ikke kan fölges opp med noen gode argumenter. Slik sett klarer jeg ikke aa se at det er noen politisk nödvendighet med en slik paragraf heller. Kanskje etiske grunner, ikke burde byttes ut med politiske grunner, men heller med grunnet ugrunnet noia :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Tor D

Generell informasjon om skadevirkninger bør(må) være åpne for å ikke virke like ubalanserte i vår argumentasjon, som forbudsorganisasjonene.

Det er et retorisk virkemiddel å påføre meningsmotstandere skyld, og det tjener ikke Norcans formål (om en ønker å bli tatt seriøst),dersom en i enhver debatt må sitte å forsvare at en sprer "cannabispropaganda" til mindreårige. Det er unødvendig og bortkastet tid.

En må holde tunga rett i munnen i slikt arbeid,og forutse slag under beltestedet slik at de kan unngås.

Jeg tror det beste en kan håpe på er en likestilling med alkohol, om aldersgrensen skal være 18 eller 20 år for kjøp og bruk er en annen debatt som sikkert kommer etterhvert.

Har selv en interresse for maltwhisky, skal en inn på destillerisider må en oppgi fødselsdato og land for å slippe til. Det er en normal fremgangsmåte dersom en søker f.eks medlemsskap i fanavdelingene, og er et "etisk" forsvar som må opprettholdes når en driver med kontrollerte substanser.

Dette er likevel ingen hindring for mindreårige å drive ruspolitisk arbeid, og lever en vel så oppnår en myndighetsalder etterhvert :)

Share this post


Link to post
Rotten

Dette med aldersgrense henger i en viss grad sammen med hvorfor det slås hardt(?) ned på kjøp og salg og den slags. De fleste vil kanskje være enig i større eller mindre grad at slike regler ikke er logiske, at de strider imot det vi kjemper for eller lignende argumenter. Men nå er det en gang slik at cannabis fortsatt er ulovlig, demonisert og generelt omstridt. Vi kan være så hardcore legalister vi bare orker, men inntil klubba går i bordet i Stortinget har det ingen effekt på ståa. Ulovlig er det åkke som, og det må vi ta til etterretning. Deretter kan vi velge om vi faktisk vil respektere loven eller ikke. Når det dreier seg om Norcans eksistens - et kollektivt, (mer eller mindre) offisielt foretak - mener jeg at vi bør føye oss etter loven, slik at Norcan får stå i fred. Norcan har ingenting praktisk å vinne på martyrdøden på moralismens alter, samme hvor romantisk dette måtte framstå for opprørske sjeler. Norcan vinner mest på å eksistere, å sirkulere informasjon, meninger og råd både blant medlemmer og samfunnet ellers. For å være i stand til dette kreves det at vi inngår visse kompromisser. Jeg har full forståelse og sympati for dem som mener at dette går på prinsippene løs, for det gjør det så absolutt. Jeg mener likevel at vi kan og må være litt utilitaristiske, og dermed godta visse begrensninger slik at vi i desto større grad får frihet til å gjøre det som er vår viktigste oppgave.

De som anser det som usansynlig at vi kan få sinte foreldre og lignende på nakken har kanskje glemt oppslagene om "narkoskole på internett"? I forbindelse med dette (eller var det i forbindelse med noe annet, jeg husker ikke helt) gikk en eller annen politidust ut og ville forby Norcan. Heldigvis skal det ganske mye til for at politiidioten skal få det som han vil, men Norcans omdømme kan likefullt ta alvorlig skade hvis det for eksempel oppdages at "barn tilbys dop på nettet". Det vil nok ikke være bare bare å vri en slik diskusjon til egen fordel hvis vi ikke kan vise til at Norcan for eksempel ikke tillater mindreårige medlemmer. De som tror det har nok et litt for idealistisk, og tør jeg si naivt, bilde av dagens media.

Share this post


Link to post
bb1984

Selv om det sies mye fornuftig på NorCan, synes jeg på ingen måte det er en god veileder for barn som ruser seg. Det er et fritt forum hvor folk kan si hva de vil, og konsekvensen av dette er at mye av informasjonen ikke har noen intensjoner om å være forbilledlig og mye er misledende eller direkte feil.

Jeg kan ikke skjønne poenget med at NorCan skulle aktivt støtte opp om at barn har et reelt informasjonsbehov for hvordan man lager en bong eller produserer rusmidler.

Share this post


Link to post
Even Ganja

Njah, vi har en viktig oppgave i å gi korrekt informasjon.

Slik forbudet vaklende står i dag er det fritt frem for alle aldersgrupper å gjøre hva de vil med Cannabis. Det er en gedigen fordel om vi med rett erfaring kan gi sann og troverdig informasjon til de yngre og uerfarne. Jeg mener da selvsagt i retning av å anbefale modenhet før bruk, m.m.

Det kan oppleves ekstra ille for en ung sjel å ikke bare bli avvist og angrepet av både sine foreldre, venner og det norske regelverk, men i tillegg bli avfeid av oss "på samme lag".

Jeg er for å opplyse de uerfarne, å advare dem mot feil bruk av både liv og midler.

Det er ikke mange yngre som velger å vente med Cannabisbruken fordi de ikke får lov, dette vet vi.

-ganjafar+

Share this post


Link to post
El

Cannabis er for voksne...

Hvis norcan blir til et fjortissforum, så kommer det nok til å henge masse seriøse voksne cannabisentusiaster her...

borat_not.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
kharon

Men om de unge, håpefulle ønsker å sette seg inn i cannabis så finnes det tonnevis med informasjon utenfor NorCan. Jeez - jeg leste meg opp før NorCan eksisterte og om jeg klarte det da jeg var 16-17 så tror jeg at andre 16-17 åringer (og yngre også, forsåvidt) kan minst i like stor grad finne informasjon om de temaene de vil høre mer om. Og vil de ikke vite mer om cannabis før de fyrer så leter de ikke - verken etter saklig info eller NorCan.

NorCan eier tross alt ikke Sannheten.

Share this post


Link to post
Hazy

Når jeg var ung,så måtte jeg reise til amster og kjøpe bok for og finne rett info.jeg.Det var tider det :)

Share this post


Link to post
dormouse

NorCan-registrering skulle vært invitasjonsbasert.

  • Like 1

Share this post


Link to post
DubBud
Når jeg var ung,så måtte jeg reise til amster og kjøpe bok for og finne rett info.jeg.Det var tider det :)

Respekt, Hazy :)

-edit-

Litt av poenget, slik jeg ser det, med en 18-årsgrense er at fjortisfaktoren kan til tider være høy her på forumet.

Det i seg selv er et argument for aldersgrense, uansett hvor umulig det er å håndheve i praksis.

Lowryder my ass ;)

Edited by DubBud

Share this post


Link to post
bing

Tror aldersgrensen (og norcan-4) vil sette en noe høyere standar for hva som aksepteres her inne. :)

Share this post


Link to post
Jojo!

Tør jeg spørre hva nocan-4 er? :)

Det med aldersgrense, skal man klare å legalisere detta, må man da også bevise at cannabis ikke er for kidz, på lik linje med alkohol. Selv om ALLE vet at man prøver alkohol i en alder av 15+.

Share this post


Link to post
Stoner4Life

The war on pot is a war on young people

Dette blir kanskje litt på sidelinja, men forfatteren av denne teksten gjør et meget godt poeng. Hvorfor skal forbuds-siden få fortsette å opprettholde illusjonen av at deres arbeid "beskytter" de unge, mens vårt arbeid blir beskyldt for å føre dem ut i elendigheten?

Share this post


Link to post
Armani.

Å ha aldersgrense på dette forumet er et must..

Forumet er fullpakka med snørriser som tror det er bare og gjemme et par frø i datakabinettet mens mamma og pappa er på hytta og forvente at pc`n skal spy ut ferdige buds før mamma og pappa kommer hjem..

Jeg synes vi burde holde dette forumet seriøst.

Alle under 18-- bruk "freakforum.org"

Share this post


Link to post
Jeff

I think you should code that kids over 12 can register, when they enter their age UNDER 18 they will only be able to see 1 section, wich will have information.

Educating kids about the pro's and con's of marijuana and medicinal marijuana is pretty importaint. at least that is what i think. Its better to lead the kids to a good information source then to let them try it out for themself and get alot of bad experiences. So if the younger kids have any questions about marijuana, we as experienced users can answer them professionally.

Regards,

Jeff

Edited by Jeff
  • Like 1

Share this post


Link to post
rev

Er det ikke bare snakk om å stenge dem ute fra alle forumene som omfatter produksjon og rekreasjonell bruk?'

De vi jo fortsatt ha tilgang til all den mer positivt veiledende infoen i de andre delene av forumet

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×