Jump to content
Sign in to follow this  
Yusuf

trenger hjelp

Recommended Posts

Yusuf

Hei driver og jobber med brev til våre poletikkere viktig og sende til rett person.

derfor trenger jeg dette eminente forumets hjelp til og finne helsepolitisk person i alle partier Feks arbeiderparti Bjarne Håkon Hansen Krf aasgeir gabrielsen.

Kan dere hjelpe meg evig takknemlig,de som pleier og hjelpe meg er opptatt.

Johnny Linnerud Dyrkeklubben

Share this post


Link to post
Forconin

Høyre:

Navn: Ansgar Gabrielsen

Stilling: Helseminister

Mail: ang@hod.dep.no

Telefon: 22 24 90 90

Adresse: Helse- og omsorgsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

Vet den ikke hjalp mye, men skal se om jeg får tatt en ringerunde i morra og funnet mer om de andre partiene. Ikke mye å finne på nett iallefall. :D

Share this post


Link to post
Yusuf

Dritt bra trodde han var Krf hvem er da der?

Share this post


Link to post
magicmushroom

Prøv denne linken.... Om du skal sende dem snegle post, finnes det sikkert en felles adresse for alle partiene...

:-j

Share this post


Link to post
Even Ganja

High, Johnny.

Disse kan også inkluderes:

Arbeids- og Sosialdepartementet: http://odin.dep.no/asd/norsk/bn.html

Postboks 8019

0030 Oslo

Departementsråd

Ellen Seip

(Departementets administrative leder er departementsråden.)

Tlf. forværelse 22 24 82 31

Faks 22 24 95 76

Informasjonssjef Wenche Rasch.

e-post: wr@asd.dep.no, eller postmottak@asd.dep.no

tlf:22 24 21 16,

mobil 99 59 50 13,

telefaks 22 24 27 12.

Arbeids- og Sosialdepartementet har et "midlertidig råd og utvalg", som er ekspertpanelet de kaller Rådgivende ekspertgrupper for alkohol- og narkotikaspørsmål

Disse er: http://odin.dep.no/asd/norsk/dep/utvalg/04...060/dok-bn.html

Rådgivende ekspertgruppe for narkotikaspørsmål 2003 - 2005

Medlemmer:

Direktør Bjørn Bremer, Narvik, leder

Prosjektleder Bernadette Christensen, Oslo

Direktør Lilleba Fauske, Oslo

Forsker Svanaug Fjær, Bergen

Politimester Beate Gangaas, Moss

Sosionom/frilanser Inger Granby, Selbu

Hjemmearbeidende Anne-May Hogsnes, Tønsberg

Skoleelev Muhamed Abdi Muhamed, Oslo

Direktør Erling Pedersen, Bergen

Student Nini Stoltenberg, Oslo

Student Jon Storaas, Bærum

Professor Helge Waal, Oslo

Intet kontaktsmedium oppgitt, annet enn til selve departementet.

(Disse burde hver og en fått et skriv, og jeg skal se om jeg kan spore dem opp.)

********

Sosial- og Helsedirektoratet ( http://www.shdir.no/)

Avdeling rusmidler

Avdelingsleder Jens Guslund

Postboks 7000

St. Olavs plass

0130 Oslo

e-post: jg@shdir.no, eller postmottak@shdir.no

Tel.: + 47 24 16 30 00

Faks: + 47 24 16 30 01

Sosial- og Helsedirektoratet har et skjema du bør fylle ut, om du ikke allerede har, Johnny: http://www.shdir.no/publikasjoner/skjema/s...ringsrett_16890

(Dette er skjema for spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling av pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD og narkolepsi.)

Du bør også bestille: http://www.shdir.no/publikasjoner/faktahef...marihuana_15198

(De våger å kalle det faktahefte.)

********

Kopierer siden fra Helse- og Omsorgsdepartementet: http://odin.dep.no/hod/norsk/kontakt/info/bn.html

Folkehelseavdelingen

Ekspedisjonssjef Jon-Olav Aspås

E-post: joa@hod.dep.no

telefon: 22 24 87 01/22 24 87 04,

faks 22 24 86 56

Helserettsavdelingen

Ekspedisjonssjef Kari Sønderland

E-post: kas@hod.dep.no

telefon: 22 24 87 05/22 24 84 19,

faks 22 24 27 69

Spesialhelsetjenesteavdelingen

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine

E-post: vos@hod.dep.no

telefon 22 24 82 98

og den generelle: postmottak@hod.dep.no

********

Andre instanser som tilhører Det Norske Forbudet:

Justis- og Politidepartementet

Odd Einar Dørum

Akersgt 42, PB 8005 Dep

0030 Oslo

E-post: postmottak@jd.dep.no

telefon: 22 24 51 00.

********

Om du vil søke forandring i Legemiddelloven ( aktuell lov: Kapitel VIII, § 22-25, inkl. kapitell VIIIa, § 25a. Se her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?d...gemiddelloven&) er dette listen:

Høringsliste

Administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Statens legemiddelverk

Konkurransetilsynet

Norges Apotekerforening

Norges Farmaceutiske Forening

Norske sykehusfarmasøyters forening

Farmasiforbundet

Sykehusapotekerne i Norge (adresse Rikshospitalets apotek)

Alliance Unichem Norge AS

Gehe Norge AS

Tamro Distribution AS

Apokjeden AS

Norsk Medisinaldepot

Holtung AS

Cederroth A/S

Novo Nordisk Scandinavia AS

Bayer Norge AS

Glaxo Wellcome AS

Roche Norge AS

Paranova AS

MSD (Norge) A/S

NAF-Data AS

Legemiddelindustriforeningen

Norsk Industriforening for Generiske legemidler

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk dentaldepot

Pharma Doc AS

Euro Pharma AS

Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Bransjerådet for Naturlegemidler

(Gullfin kommentar nederst på lovsiden: Lovens tittel endret ved lov 2 juni 2000 nr. 39 (i kraft 1 mars 2001 iflg. vedtak 4 sep 2000 nr. 894). Jfr. EØS-avtalen art. 16 og vedlegg II kap. XIII. Se tidligere lov 20 juni 1964 nr. 5. )

********

Denne aner jeg ikke om fører noensteder, men verdt et forsøk?:

Norsk Narkotikapolitiforening

v/leder

Lars Holmen

OrgKrim,

Oslo Politidistrikt,

Postboks 8101 Dep.

0032 Oslo

********

Ny legemiddelreform i EU/EØS:

Kontaktsperson Ivar Kvale,

telefon 9009 0822 (mob.)

evt 6699 4501 (kont.)

********

Siste instans på stigen som skaper Legemiddelloven og dens vedkommende for Cannabisforbudet, er faktisk Kongen it self. Debatten når dog aldri frem, og Kongen er nok ikke klar over dilemmaet. Men du kan nå noe fornuftig på innsiden i Hoffet.

HMK Harald

v/pressesekretær

Det Kongelige Hoff,

0010 Oslo.

Telefon: 22048700,

telefax: 22048790

http://www.kongehuset.no/

********

Litt underlig at Helse- og Omsorgsministeren legger denne ut i dag: http://odin.dep.no/asd/norsk/aktuelt/nyheter/046041-210040/

Urk. Dette fortjener et pausetrekk.

-ganja+

Share this post


Link to post
Yusuf

Helt konge men hvem er sv sin medisinpoletikker og hvem er senter partiet sinn?

Den var ikke til deg even du må ta ett godtrekk og slappe av.

Takk for all hjelp i dag vi har gjort masse takk til dere andre på forumet i dag og denne dagen har vert viktig.

Men nå tar jeg kvelden snakkes i morra.

Kos dere og takk

Share this post


Link to post
wickedworm

Er ikke sikker på om jeg har funnet riktige personer/komite, men disse representerer SV i Stortingets Sosialkomite:

Olav Gunnar Ballo

Epost: olav-gunnar.ballo@stortinget.no

Telefon: 23 31 34 00

Sigbjørn Molvik

Epost: sigbjorn.molvik@stortinget.no

Telefon: 23 31 34 00

Forøvrig er det Gro Lindstad som i følge SV er "er rådgiver for SVs representanter i kommunalkomiteen og har også et særlig ansvar for fattigdoms- og sosialpolitikken."

Gro Lindstad

Epost: gro.lindstad@stortinget.no

Telefon direkte: 23 31 34 53

Mobiltelefon: 95 05 45 87

Fax:23 31 38 45

Håper dette var omtrent det du var ute etter.

EDIT:

Justiskomiteen på stortinget er har en representant for SV.

Inga Marte Thorkildsen

Epost: inga-marte.thorkildsen@stortinget.no

Telefon: 23 31 34 00

Share this post


Link to post
Greenthumb
Rådgivende ekspertgruppe for narkotikaspørsmål 2003 - 2005

Humm... Lurer på hva som kvailifiserer disse folka til eksperter? Hadde de nå faktisk vært eksperter så sier det jo seg selv at Cannabis hadde vært re-legalisert for LENGE siden! Kanskje man skulle prøve å søke seg inn? :-j

Share this post


Link to post
Even Ganja

Greenthumb: Oppsøk dem, og spør alt du higer etter å forstå.

Dette er eksperter, må vite!

Om du finner frem, legg igjen adresse her, jeg vil også ha disse i tale.

Johnnyl: Sorry, jeg hang meg opp i setningen din:

derfor trenger jeg dette eminente forumets hjelp til og finne helsepolitisk person i alle partier

Jeg tok fatt i alt jeg fant, håper du finner bruk i noen av navnene. Om du får svar fra noen som faktisk besvarer hva du spør om, meld meg.

Det har ikke lykkes meg å finne oppegående mennesker bak disse navn og nummer.

Lykke til!

-ganja+

Share this post


Link to post
Yusuf
Er ikke sikker på om jeg har funnet riktige personer/komite, men disse representerer SV i Stortingets Sosialkomite:

Olav Gunnar Ballo

Epost: olav-gunnar.ballo@stortinget.no

Telefon: 23 31 34 00

Sigbjørn Molvik

Epost: sigbjorn.molvik@stortinget.no

Telefon: 23 31 34 00

Forøvrig er det Gro Lindstad som i følge SV er "er rådgiver for SVs representanter i kommunalkomiteen og har også et særlig ansvar for fattigdoms- og sosialpolitikken."

Gro Lindstad

Epost: gro.lindstad@stortinget.no

Telefon direkte: 23 31 34 53

Mobiltelefon: 95 05 45 87

Fax:23 31 38 45

Håper dette var omtrent det du var ute etter.

EDIT:

Justiskomiteen på stortinget er har en representant for SV.

Inga Marte Thorkildsen

Epost: inga-marte.thorkildsen@stortinget.no

Telefon: 23 31 34 00

Yess Olav Gunnar Ballo er riktig mann finnes sånne lister over senterpartiet også? takk stor hjelp

Share this post


Link to post
wickedworm

Senterpartiets sider var dessverre ikke like informative som SV, jeg fant ikke noen liste over representanter ang helse og kriminalpolitikk. Foreslår at du kontakter partiet direkte.

Telefon: 22 98 96 00

Faks: 22 98 96 10

Epost: epost@senterpartiet.no

Dersom du trenger hjelp/avlastning stiller jeg gjerne opp så lenge jeg kan forbli anonym offentlig.

Share this post


Link to post
Yusuf

Drittbra!

Jeg ringte dem Ola d Gløtvold var riktig mann.

Koselig dame i Sp, hun synes det var uhøflig av Gabrielsen å ikke ta dialogen med oss.

Så jeg tror vi får Senterpartiets støtte og det er drittbra. Mildt sagt.

Senterpartiets sider var dessverre ikke like informative som SV, jeg fant ikke noen liste over representanter ang helse og kriminalpolitikk. Foreslår at du kontakter partiet direkte.

Telefon: 22 98 96 00

Faks: 22 98 96 10

Epost: epost@senterpartiet.no

Dersom du trenger hjelp/avlastning stiller jeg gjerne opp så lenge jeg kan forbli anonym offentlig.

Takk for det, trenger all hjelp jeg kan få.

Jobber meg i hjel om dagen, men dette er moro.

Klart du kan være anonym, de beste soldatene våre er det.

Det er bare vi fotsoldatene som ligger i frontlinjen, generalene sitter bak og det er de som er viktige.

Vi kan ikke risikere og miste dem.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×