Jump to content
Guest BK

KILDELISTE

Recommended Posts

Guest BK

Jeg tenkte det kunne være smart å ha en sånn en liggende, så vi hele tiden har kilder tilgjengelig, uten å måtte spørre om det gang på gang.

ALLE TEKSTER, RAPPORTER, TALL OG STATISTIKKER RUNDT CANNABIS KAN ALTSÅ LEGGES TIL HER!

Det er viktig at dette er fakta som taler i vår favør... Hvis jeg vil ha skremselspropaganda går jeg heller til http://www.rusinfo.no eller noe...

Det bør også være troverdig informasjon! Informasjon vi kan vise til!

(hei, admins... hvis denne posten blir en suksess, kan dere gjøre den sticky?)

This post has been promoted to an article

Share this post


Link to post
Yusuf
Jeg tenkte det kunne være smart å ha en sånn en liggende, så vi hele tiden har kilder tilgjengelig, uten å måtte spørre om det gang på gang.

ALLE TEKSTER, RAPPORTER, TALL OG STATISTIKKER RUNDT CANNABIS KAN ALTSÅ LEGGES TIL HER!

Det er viktig at dette er fakta som taler i vår favør... Hvis jeg vil ha skremselspropaganda går jeg heller til http://www.rusinfo.no eller noe...

Det bør også være troverdig informasjon! Informasjon vi kan vise til!

(hei, admins... hvis denne posten blir en suksess, kan dere gjøre den sticky?)

Nydelig post håper den blir sticky.

Share this post


Link to post
Hicksville

LINKER:

http://www.idmu.co.uk/historical.htm - Why cannabis first were made illegal.

http://www.sky.org/data/who/library/study/ (WHO rapporten)

http://www.vedvannkanten.com/Razzia/Netteskorte.html

http://www.bks.no/

http://www.vedvannkanten.com/Razzia/Gjeste...aernstroem.html

http://www.eutopia.no/Cannabis.htm

http://www.cannabis.net/refs/

http://www.newscientist.com/channel/being-.../drugs-alcohol/

http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus...e/summary-e.htm - Canada/summery/politics

http://www.home.no/propaganja/legalisering.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4216283.stm - Politistatestikk etter Cannabis ble gradert fra B til C dop i England.

http://www.prohibitioncosts.org/ - Nobelprisvinner Milton Friedman anbefaler legalisering av cannabis, og får med seg 500 økonomer som støtter saken.

http://my.webmd.com/content/article/70/80972.htm - LONG TERM use of marijuana does NOT damage your brain.

http://www.veryimportantpotheads.com/site/NOTES.htm#gates

Sammenligning av byene Amsterdam, Bremen og San Fransisco:"The irrelevance of drug policy."

www.cedro-uva.org/lib/cohen.3cities.html

The 70 Greatest Drug War Myths Revealed.

http://www.tripzine.com/print.asp?id=myths

Cannabis og yrker.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/2163416.stm

Hvorfor er Cannabis ulovlig?

http://blogs.salon.com/0002762/stories/200...anaIllegal.html

Ingen sammenheng mellom cannabis og mental svekkelse:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.f...p;dopt=Abstract

Cannabis og bilkjøring:

http://www.ccguide.org.uk/driving.html

Ingen sammenheng mellom cannabisbruk og dødsfall:

http://www.aegis.com/news/bw/1997/BW970515.html

Cannabis dreper kreftceller:

http://www.sierratimes.com/03/11/07/article_kubby.htm

Cannabis forårsaker ikke hode, nakke eller lungekreft:

http://my.webmd.com/content/article/23/1728_57309

Cannabis and Alzheimer's disease:

http://www.alzheimers.org.uk/Research/Rese...926Cannabis.htm

Clinical Studies and Case Reports (MS, Parkinson's, Alzheimer's, Epilepsy)

http://www.cannabis-med.org/studies/study.php

57% av alle Kanadiere ønsker legalisering:

http://www.cbc.ca/story/canada/national/20...rmal041125.html

Minimal Long-term Effects Of Marijuana Use Found In Central Nervous System By UCSD Researchers:

http://www.sciencedaily.com/releases/2003/...30630112652.htm

Hemp:

http://illuminati-news.com/marijuana-conspiracy.htm

Butikkene er fulle av dop:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1074006.ece

Cannabis i Bibelen:

http://www.equalrights4all.org/religious/bible.htm

Hasjbrukere i Norge:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article942399.ece

Marijuana apparently play a key part in helping the brain wipe away fearful memories, perhaps averting undue anxiety and panic attacks, researchers report.

http://cannabisnews.com/news/thread13596.shtml

http://www.ukcia.org/politicsandlaw/frank.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til dere som ELSKER å se etter bevis for at ting fungerer så vil jeg råde dere til å lese rapporten ang. Sveits sin legalisering\avkriminalisering.

http://www.fraserinstitute.ca/admin/books/...uechiMinder.pdf

Viser og litt morsom statistikk om diverse ting som viser at vi taper krigen mot narkotika.

Jo høyere tall, jo større effekt.

WITHDRAWAL: Presence and severity of characteristic withdrawal

symptoms.

REINFORCEMENT: A measure of the substance’s ability, in human

and animal tests, to get users to take it again and again, and in

preference to other substances.

TOLERANCE: How much of the substance is needed to satisfy

increasing cravings for it, and the level of stable need that is

eventually reached.

DEPENDENCE:Howdifficultitisfortheusertoquit,therelapserate,the

percentage of people who eventually become dependent, the rating

users givetheirownneedforthesubstanceandthedegreetowhichthe

substance will be used in the face of evidence that it causes harm.

INTOXICATION: Though not usually counted as a measure of

addiction in itself, the level of intoxication is associated with

addiction and increases the personal and social damage a

substance may do.

Source: Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New

York Times, Aug. 2, 1994 “Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria

You Use.”

Tallene er som følger..

drugaddictionchart4pb.jpg

Nikotin (Tobakk)

DEPENDENCE: 6

WITHDRAWAL: 4

TOLERANCE: 5

REINFORCEMENT: 3

INTOXICATION: 2

Heroin:

DEPENDENCE: 5

WITHDRAWAL: 5

TOLERANCE: 6

REINFORCEMENT: 5

INTOXICATION: 5

Kokain:

DEPENDENCE: 4

WITHDRAWAL: 3

TOLERANCE: 3

REINFORCEMENT: 6

INTOXICATION: 4

Alkohol:

DEPENDENCE: 3

WITHDRAWAL: 6

TOLERANCE: 4

REINFORCEMENT: 4

INTOXICATION: 6

Koffein (Kaffe? Te?)

DEPENDENCE: 2

WITHDRAWAL: 2

TOLERANCE: 2

REINFORCEMENT: 1

INTOXICATION: 1

CANNABIS:

DEPENDENCE: 1

WITHDRAWAL: 1

TOLERANCE: 1

REINFORCEMENT: 2

INTOXICATION: 3

-----------------------------------------------------------------

Kjører bedre i narkorus

Av HANS CHRISTIAN VADSETH

LONDON (VG) Det var ikke akkurat det forskerne hadde trodd de ville finne: Folk som kjørte bil i cannabisrus kjørte forsiktigere enn andre bilister.

Men fakta er fakta, mener Transport Research Laboratory (TRL) i Storbritannia.

Betalt av regjeringen

Denne uken legger de frem sin kontroversielle og oppsiktsvekkende rapport, betalt av den britiske regjering.

Der slår forskerne fast at bilførere som kjørte etter å ha røyket cannabis kjørte så forsiktig at risikoen for ulykker minket.

Også undersøkelser foretatt av The Australian Drug Foundation er kommet til den oppsiktsvekkende konklusjon at cannabis er det eneste rusmiddel som nedsetter faren for trafikkulykker.

Kjørte i simulatorer

I alt testet TRL 15 faste cannabisrøykere i en fire ukers periode. De ble gitt cannabis på statens regning, og kjørte deretter i simulatorer hvor kjøringen kunne måles og vurderes uten fare for andres liv.

Forskerne fant at cannabisrusen økte reaksjonstiden hos brukerne, men mye mindre enn hos folk som hadde drukket alkohol eller var matte av tretthet.

Den økte reaksjonstiden ble imidlertid mer enn oppveid av at cannabisbrukerne kjørte så forsiktig at det oppstod langt færre farlige situasjoner.

Studien tyder også på at andre former for narkotikarus er mindre farlig i trafikken enn tretthet og alkoholpåvirkning.

- Hvis jeg skal rangere faremomentet, vil tretthet komme på topp. Deretter alkohol, og så narkotika på tredjeplass, sier professor Rob Tunbridge, som har ledet arbeidet, til avisen The Observer.

I undersøkelsen brukte forskerne utelukkende pasjonerte cannabisrøykere. De ble rekruttert med løfte om fri cannabis i fire uker og amnesti mot straffeforfølgelse.

WHO stoppet hasj-rapport

WHO valgte å hemmeligholde en rapport som konkluderer med at hasj er mindre skadelig enn alkohol. Beslutningen har skapt stor indre strid på Gro Harlem Brundtlands nye arbeidsplass.

I går lekket innholdet i den hemmelige forskningsrapporten ut til offentligheten.

- De resultatene i rapporten som har lekket ut overrasker meg ikke. Dette har lenge vært kjent i medisinske miljøer. Hvis WHO hemmeligholder korrekt informasjon er det derimot forbausende, sier rusmiddelforsker Jørg Mørland ved Statens Rettstoksikologiske institutt til Dagbladet.

Ingen kommentar

I og med gårsdagens lekkasje får Gro Harlem Brundtland en ubehagelig sak i fanget som WHOs nye generalsekretær. - Gro er ikke i posisjon til å kommentere dette. Hun tiltrer ikke før 21. juli, sa Gros høyre hånd i Genéve, Jonas Gahr Støre, til Dagbladet i går kveld.

En rekke rådgivere i helseorganisasjonen skal ha ment at en publisering ville være en unødvendig gavepakke til grupper som kjemper for legalisering av cannabis. Rapporten skulle vært WHOs første utførlige rapport om cannabis-stoffene på 15 år, og interessen rundt resultatene var stor blant verdens narkotikaeksperter.

Cannabis bedre

Ifølge neste nummer av tidsskriftet New Scientist konkluderer rapporten med at den generelle folkehelsa ville vært langt sunnere om man røykte cannabis istedet for å drikke alkohol - selv om hasjforbruket verden over hadde vært like høyt som alkoholkonsumet.

- Selv om et stoff er illegalt betyr ikke dette nødvendigvis at det er farligere enn et legalt stoff, sier Jørg Mørland"

----------------------------------------------------------

En ny studie hevder at de negative effektene av cannabis kan være reversible.

http://www.dagbladet.no/dinside/2001/10/19/289021.html

Studien utført i New York viser at cannabisbrukere ikke får langvarige skader.

Resultatene tyder tvert om på at bruk av cannabis kun medfører kortvarige effekter. Hjernen friskmelder seg selv og oppfører seg normalt innen få dager etter at bruken opphører.

Forskere har tidligere ment at stoffet kan påføre varige skader på hjernen, og mange mener det fortsatt.

Testet tunge brukere

Forskere på et sykehus i Massachusetts har testet tre grupper med forsøkspersoner på mellom 30 og 55 år.

Den ene gruppa besto av 63 som brukte cannabis mye. Det betyr at de har brukt mer enn 5000 cannabissigaretter i sitt liv, og røyker daglig.

Den andre gruppa på 45 var tidligere storforbrukere. De hadde også røykt mer enn 5000 sigaretter i sitt liv, men skrudd ned bruken til mindre enn 12 ganger de siste tre månedene.

I den siste gruppa på 74 var deltakere som ikke hadde røykt cannabis mer enn 50 ganger i sitt liv.

I en måned sluttet alle med cannabisbruk. Urinprøver fra gruppa ble undersøkt for å forsikre at brukerne virkelig sluttet. Deltakerne gjennomgikk så tester på dag 0, 1, 7 og 28.

Deltakernes intellektuelle kapasitet ble testet, i tillegg abstraksjonsevne, opprettholdelse av konsentrasjon, uttrykksevne og evnen til å lære og huske ny verbal og visuell informasjon.

Hasjbrukere like smarte etter sju dager

På dag 0, 1 og 7 skåret de daglige brukerne av cannabis dårligere enn de andre. Dette ble sammenholdt med mengden av THC (virkestoffet i cannabis) i urinprøvene. På dag 28 var det imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom skårene for de ulike gruppene i undersøkelsen.

For de tunge cannabisbrukerene viste noen av de kognitive manglene seg fortsatt i testresultatene etter sju rene dager. Men det så ut til å være reversible mangler som kunne knyttes bare til nylig cannabisbruk. Skåren på testene er altså ikke annerledes for tunge livstidsbrukere av cannabis og for dem som tok sin første joint for 7 dager siden. Og på tester som tas etter mer enn sju dager uten hasj scorer altså røykerne like godt som de edruelige.

15.7.03

Langvarig hasjbruk har "minimal" effekt på hjernens funksjoner

Julinummeret av Journal of the International Neuropsychological Society bringer en oversiktsartikkel over forskningen om langtidsvirkninger av cannabis på sentralnervesystemet. En forskergruppe ved universitetet i San Diego har gjennomgått 15 publiserte studier. I alt er 704 langtidsbrukere av cannabis sammenliknet med 484 ikke-brukere.

Det heter at cannabisbruken hadde "minimal" innflytelse på læring og hukommelse og ingen virkning på oppmerksomhet, språk, abstraksjon og perseptuelle og motoriske ferdigheter.

Det ble påpekt at cannabisbrukere oftere bruker alkohol, amfetamin og andre rusmidler, og at dette kan tenkes å være forklaringen på de små funn en gjorde.

Lederen for gruppa sier han er overrasket over at det ikke ble funnet vesentlig virkninger og at langtids bivirkninger neppe kan sies å være noe argument mot bruk av cannabis som medisin.

12.10.01

Redusert hjernefunksjon etter hasj ser ut til å være reversibelt

Cannabis-rus har - som alkohol - en negativ innflytelse på hjernens funksjoner. Gjennom årene har det vært hevdet at cannabisbruk gir en tilstand av varig sløvhet og interesseløshet kalt "amotivasjons-syndromet". De fleste fagfolk har ikke funnet at dette er bekreftet ved forskning, annet som uttrykk for en kulturell holdning i subkulturer om bruker cannabis.

Månedens nummer av den amerikanske legeforeningens psykiatri-tidsskrift bringer en forskningsrapport om dette(ref.: Arch Gen Psychiatry. 2001;58:909-915). Det ble gjort en rekke nevropsykologiske tester på flere grupper marijuanabrukere de første dager etter bruken og så påny etter 28 dagers avhold. En fant at storbrukerne har redusert funksjon de første dagene, men ikke etter 28 dager. Dette utlegges slik at cannabis' effekter på hjernens funksjoner er reversible.

Edited by charon
  • Like 1

Share this post


Link to post
Hicksville

Ok, her kommer litt kopierte saker fra Aftenposten sitt forum. Håper det går greit for "Eppy" som la ut infoen for en tid tilbake.

Først ut:

I 1894 kom "The Indian Hemp Drugs Commision" med sine 3500 sider og syv bind.

De hadde fått i oppdrag å studere alle aspekter av cannabis i India.

Resultatene de kom frem til var bl.a. at cannabis var langt mer utbredt og brukt enn tidligere antatt. Det ble brukt til rekreasjon, medisin og ved religiøse ritualer.

Videre konkluderte de med at cannabis på ingen måte var så skadelig som enkelte hadde hevdet og at cannabis ikke førte til kriminalitet eller mentale lidelser.

De dokumenterte også at moderat bruk av cannabis praktisk talt ikke hadde

skadevirkninger og de anbefalte å ikke forby cannabis.Dermed fortsatte

salg av cannabis i regjerings-lisensierte ganja-shops.

Share this post


Link to post
Hicksville

Etter at USA hadde innført forbud mot cannabis i 1937 etter svært misvisende

propaganda fra Anslinger,som forøvrig hadde mange motiver for å fremstille cannabis

som "the killer-weed," ville ordføreren i New York ha en granskingskommisjon

som skulle få frem fakta i cannabisdebatten.

I 1943 kom LaGuardia-report frem til omtrent de samme resultatene som" Indian Hemp Drugs Commision" hadde kommet fram til og motbeviste påstandene til Anslinger

om bl.a. sinnsykdom, vold, mord osv.

Anslinger ble senere USA`s mann som fikk gjennomført forbudet mot cannabis

på verdensbasis gjennom vedtak i FN i 1961.

Share this post


Link to post
Hicksville

I 1969 kom "The Wootoon report" som ble opprettet av den britiske regjering.

Cannabisdebatten var på den tiden het og regjeringen ville få frem fakta.

De konkluderte, som tidligere undersøkelser hadde påvist, at cannabis

ikke på langt var nær så farlig som enkelte påstod. De kom også fram til at cannabis var mindre skadelig enn alkohol, amfetamin,opiater og barbiturater og at

cannabis ikke var noe "gateway-drug" som enkelte fortsatt påstår.

De konkluderte at de så seg enig i konklusjonene til de tidligere vitenskapelige undersøkelsene og mente at moderat bruk av cannabis ikke hadde langtidsskader.

Rapporten førte ikke til noen forandring i lovgivningen, noe som dessverre viser seg å være et mønster som går igjen fra land til land.

Share this post


Link to post
Hicksville

I 1972 kom en regjeringsoppnevnt kommisjon i Nederland med sine konklusjoner.

I motsetning til de fleste andre land, gjorde regjeringen lovendringer som en

følge av det vitenskapelige arbeidet som var utført på cannabis.

Kommisjonen, som ble ledet av psykiater Pieter A.H. Baan, delte de ulovlige

stoffene inn i to grupper etter hvor skadelig de var. Cannabis havnet i den minst skadelige.

Ettersom regjeringen mente det var umulig å hindre at folk brukte cannabis gjorde de en pragmatisk vurdering av situasjonen.

Lovene ble endret slik at lisensierte coffeeshops kunne selge cannabis til voksne mennesker,og dermed effektivt skille cannabismarkedet fra markedet for tyngre stoffer.

Nederland legaliserte ikke cannabis pga. FN konvensjoner de hadde undertegnet.

Derfor må fortsatt coffeeshops ulovlig skaffe cannabis via "bakveien", fra stor-dyrkere

og smugglere.

Dette systemet har nå vart i 31 år og det er først og fremst Frankrike, USA og Tyskland som virker å ha størst problemer med det, det er i allefall deres politikere som presser

på for å avskaffe coffeeshopene.

Hvordan har så utviklingen i cannabisforbruket i Nederland vært hvis vi sammenligner med andre land?

Kort sagt: omtrent som de andre

Men Nederland unngår å straffe mennesker som bruker cannabis.

Share this post


Link to post
Hicksville

I 1973 offentliggjorde Shafer Commision sin rapport om cannabis i USA.

De kom frem til at at det ikke var vitenskapelig grunnlag for å påstå at

cannabis førte til kriminalitet, sinnsykdom, promiskuitet eller til andre stoffer.

De anbefalte at cannabisbruk skulle avkriminaliseres og kjøp/salg

av små mengder skulle tillates på lisensierte utsalg.

De konkluderte at cannabisbruk ikke var et så stort problem at brukere burde

straffeforfølges.

Dessverre var president Nixon av en annen mening.

Share this post


Link to post
Hicksville

I Canada var det også opprettet en kommisjon for å utrede cannabis.

The LeDain Commision kom med to rapporter, den første i 1972 og den

andre året etter.

Akkurat som Shafer Commision, så argumenterte den med at bruk av cannabis

ikke burde straffeforfølges, da skadevirkningene ved bruk ikke forsvarte politiinnsats.

Noe ulogisk anbefalte de ikke lovlige utsalg.

Share this post


Link to post
Hicksville

I 1975 ble en USA støttet medisinsk antropologisk undersøkelse på Jamaica offentligjort.

Den het enkelt:"Ganja in Jamaica." De skulle finne skadevirkningene ved kronisk

cannabisbruk.

Jamaica hadde mest sannsynlig den høyeste prosentandel brukere av cannabis,

bl.a. var det antatt at 70% brukte cannabis selv om det også der var totalforbudt.

Undersøkelsen konkluderte med at pga. den utbredte bruken av cannabis så

hadde Jamaica betydelig mindre alkoholisme enn alle andre land i Karibia.

De fant videre at cannabis ikke skadet hjernen, og at

det ikke var noen sammenheng mellom cannabis og kriminalitet.

Selv om rapporten var vitenskapelig utført skapte den ikke store oppmerksomheten

og ble ignorert av forskjellige regjeringer, fordi den ikke støttet deres syn på cannabis som et meget farlig rusmiddel.

Share this post


Link to post
Hicksville

Etter å ha arbeidet i 15 år med en cannabisundersøkelse publiserte WHO

en SENSURERT versjon i 1995, etter press fra USA.

Verdens fremste rusmiddelforskere hadde fått i oppdrag å fastslå

hvor skadelig cannabis var. Det som ble sensurert var delen hvor cannabis

ble sammenlignet med alkohol og tobakk. Konklusjonene var ikke slik

myndighetene i flere land ville at de skulle være. Forskerne dokumenterte

at cannabis er langt mindre skadelig enn de lovlige substansene alkohol

og tobakk.

Først 4 år senere publiserte New Scientist den sensurerte delen.

Share this post


Link to post
Hicksville

I 1998 offentligjorte New Zealands parlaments-opprettede kommisjon sine

funn omkring cannabis. De fant heller ingen ukjente skadevirkninger ved

cannabis og anbefalte at loven mot cannabis burde endres.

Det franske folkehelseinstituttet publiserte også sine funn i 1998

og fant, som tidligere undersøkleser, at cannabis er det minst skadelige

rusmiddelet.

Share this post


Link to post
Hicksville

I 1999 kom Sveits med sin "federal commision for drug issues."

Også de anbefalte at cannabis ikke burde være forbudt fordi

skadevirkningene ved bruk ikke var store nok til å forsvare straffeforfølgelsen

av brukere.

Kommisjonen mente det var fornuftig å tillate salg og kjøp av små

mengder cannabis fra lisensierte utsalg.

Share this post


Link to post
Hicksville

I år 2000 kom den tverrfaglige kommisjonen The Police Foundation i

Storbritannia med sine anbefalinger.

De konkluderte med at straffeforfølgelse av cannabisbrukere førte til

større skader enn selve cannabisbruken. De dokumenterte at 78.000

mennesker i Storbritannia hvert år ble arrestert for besittelse av cannabis.

De konkluderte med at det farligste budskapet samfunnet kunne sende,

var at alle ulovlige rusmidler er like farlige, fordi man mister troverdighet

blant de som har prøvd de vanligste rusmidlene.

Kommisjonen dokumenterte også at alkohol og tobakk er langt

mer skadelig enn cannabis.

De anbefalte å avkriminalisere cannabisbruk og mente at det ikke ville føre

til større bruk av cannabis.

Den 29.1.2004 blir cannabisbruk avkriminalisert i Storbritannia.

Share this post


Link to post
Hicksville

I Storbritannia kom i år 2002 "House of commoms home affair comitee" med sin

innstilling. De anbefalte at cannabis ble plassert i gruppe© med de minst skadelige

stoffene, bl.a. fordi amfetamin som var i samme gruppe( B ) som cannabis, er langt mer skadelig. Dette vil føre til at bruk av cannabis ikke vil bli straffeforfulgt.

De konkluderte også med at den utbredte bruken av cannabis i Storbritannia IKKE

var noe stort helseproblem og at moderat bruk praktisk talt ikke hadde skadevirkninger.

Videre dokumenterte de at cannabis var mindre avhengighetsskapende enn tobakk og alkohol, og at cannabis var mindre skadelig.

I Storbritannia har "coffeeshops" åpnet i flere byer, men såvidt jeg vet er alle blitt

stengt av politiet.

Share this post


Link to post
Yusuf

Og de kaller meg aktivist .

Gå ut på nettet og se hva denne mannen driver med ved siden av og hjelpe meg.

BHiks du er helt konge bøyer meg i støvet for det arbeidet du legger ned

Send mannen noen gode tanker Norcanere Johnny Dk :D ;) ;)

Share this post


Link to post
Hicksville

I september 2002 kom Kanadas senatskomite med sine anbefalinger

i forhold til cannabis. De dokumenterte at forbudet mot cannabis som

ble innført i 1923 var gjennomført uten debatt og vitenskapelig viten,

og at det lå moralsk panikk og rasistiske holdninger til grunn for forbudet.

Mange av de som satt med makt visste ikke engang hva cannabis var.

De konkluderer med at forbudet ikke virker :"In our view, it is clear that if the aim of public policy is to diminish consumption and supply of drugs,specifically cannabis,

all signs indicate complete failure."

Videre skriver de: "Some say decriminalization is a step in right direction,

one that gives society time to become accustomed to cannabis, to convince

opponents that chaos will not result, to adopt effective preventive measures.

We believe however that this approach is in fact the worst scenario, depriving

the State of a necessary regulatory tool for dealing with the entire production,

distribution, and consumption network, and delivering hypocritical messages

at the same time."

Rapporten ligger på www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.htm

Share this post


Link to post
Hicksville

Kanadas senatskomite skriver om forbudets kostnader som ikke

hindrer verken bruk eller salg.

"Ultimately, their effort amounts to throwing taxpayers` money down

the drain in a crusade that is not warranted by the danger posed by

the substance. It has been maintained that drugs, including cannabis,

are not dangerous because they are illegal but rather are illegal

because they are dangerous. This is perhaps true of other types of

drugs, but not of cannabis. We should state this clearly once and for

all, public good: it is time to stop this crusade."

De anbefaler full cannabislegalisering med lisensierte utsalgssteder.

Komiteen sammenligner med LaDain-kommisjonen som 30 år tidligere

hadde kommet med sine konklusjoner om cannabis.

"The commision concluded that criminalization of cannabis had no scientific

basis. Thirty years later, we confirm this conclusion and add that further

criminalization of cannabis remains unjustified based on scientific data

on the danger it poses."

"Thirty years later we note that:

-Billions of dollars have been sunk into enforcement without any greater

effect. There are more consumers, more regular users and more regular

adolescent users.

-Billions of dollar have been poured into enforcement in an effort to reduce

supply, without any greater effect. Cannabis is more available than ever,

it is cultivated on a large scale, even exported, swelling coffers and making

organised crime more powerful.

-There have been tens of thousands of arrests and convictions for the

possesion of cannabis and thousands of people have been incarcerated.

However, use trends remains totally unaffected and the gap the Commision

noted between the law and public compliance continues to widen.

It is time to recognize what is patantly obvious: our policies have been

ineffective, because they are poor policies."

Share this post


Link to post
Hicksville

EU's organ for å overvåke narkotikasituasjonen, EMCDDA, offentliggjør nå rapporten "Decriminalisation in Europe? - Recent developments in legal approaches to drug use". Som tittelen sier, gir den en oversikt over stoffenes strafferettslige situasjon i EU-landene.

Rapporten levner ingen tvil om at utviklingen går i liberaliserende retning, først og fremst når det gjelder cannabis.

I Italia og Spania har besittelse av alle stoffer til eget bruk vært avkriminalisert i ti år, og i år er Portugal kommet til. I Danmark og Nederland er besittelse av "stoff" ulovlig, men brukerdoser oversees i praksis. I Tyskland, Østerrike og Irland tolereres besittelse av cannabis til eget bruk. I Storbritannia har regjeringen foreslått avkriminalisering av små cannabis-mengder og et liknende forslag foreligger i Hellas. Sverige og Finland markerer seg som landene med strengest lover og praksis.

I Norge har politiet ofte sett gjennom fingrene med besittelse av små mengder, men narkotikasjefen i Oslo forteller at de nå har skjerpet sin praksis og gir bøter til alle

Share this post


Link to post
Hicksville
Og de kaller meg aktivist .

Gå ut på nettet og se hva denne mannen driver med ved siden av og hjelpe meg.

BHiks du er helt konge bøyer meg i støvet for det arbeidet du legger ned

Send mannen noen gode tanker Norcanere Johnny Dk :D ;) ;)

I forhold til deg så er jeg vel hva man kan kalle en flue på veggen :( Takk skal du ha, uansett. :-j

Share this post


Link to post
Hicksville

SITATER & DIV. FORSKNINGSRESULTATER

"The available evidence suggests that removal of the prohibition against possession itself (decriminalization) does not increase cannabis use. ... This prohibition inflicts harms directly and is costly. Unless it can be shown that the removal of criminal penalties will increase use of other harmful drugs, ... it is difficult to see what society gains." British Journal of Psychiatry. February 2001.

Avdelingsoverlege Juel Kristiansen ved Haukeland sykehus sa i VG 30. april 2000:

"Man har lenge ment at rusmisbruk fører til psykiske lidelser. Nå ser vi at det ofte er omvendt. Både heroin og hasj benyttes for å dempe det psykiske ubehaget..."

In any civilized society, it is every citizen's responsibility to obey just laws. But at the same time, it is every citizen's responsibility to disobey unjust laws. -- Martin Luther King Jr.

"Life without getting high is like a road without an inn." - Democritus

"The continued prohibition of cannabis jeopardizes the health and well-being of Canadians much more than does the substance itself." - Senate Special Committee on Illegal Drugs, 2002

“You can get over a drug addiction, but you can't get over a drug conviction” - Jack Cole, Law Enforcement Against Prohibition

- If God dropped acid, would he see people?

Steven Wright

"They say you can't legislate morality. Well, you certainly can."

John Ashcroft Chicago Tribune May 25, 1998

03/29/2005

Conan O'Brien: "In New York, Federal agents busted a $12 million

marijuana operation that was operating across the street from a public

school. Police became suspicious when the school's bake sale raised $40

million."

Robert Melamede, chair of biology at the University of Colorado in Boulder, reviewed studies of the illicit drug and published his findings in the Oct. 17 issue of Harm Reduction Journal.

"The government has insisted there are no pros and there are only cons of marijuana, but this is totally lacking in science and totally lacking in any realistic credibility,"

"Life without getting high is like a road without an inn." - Democritus

"The smoking of Cannabis, even long term, is not harmful to health....Cannabis has become a political football, and one that governments continually duck. Like footballs, however, it bounces back. Sooner or later politicians will have to stop running scared and address the evidence: Cannabis per se is not a hazard to society but driving it further underground may well be."

- Marijuana leads to homosexuality ... and therefore to AIDS.

White House Drug Czar Carlton Turner, 1986

- I don't like people who take drugs... Customs men for example.

Mick Miller.

Todd McCormick om kontinuerlig bruk av marijuana:

"When I used marijuana medicinally, I found actually it was quite the reverse. If I used it spontaneously, like a little here and there, I would get high, come down, I'd still be in pain. If I would use it from when I woke up to when I go to sleep, I would not be in a foggy state. I would be able to think clearly. You would never be able to tell if I was smoking or not smoking. And my pain would decrease. I would sleep normally, eat normally."

The decision to criminalize cannabis was made "without any apparent scientific basis nor even any real sense of social urgency."

- (Canadian) Senate Special Committee on Illegal Drugs, 2002. P. 274

"I say we legalize drugs, strip them of their outlaw glamour so kids aren't as attracted to them, regulate their price so they're no longer a viable commodity for the disenfranchised, tax the shit out of them, and give all of us a kick-back that we can then spend on cigarettes, booze and coffee."

- Dennis Miller

"I think I might have been stupid in some respects, if it weren't for my psychedelic experiences." - Kary Mullis. Won the 1993 Nobel Prize in chemistry

- I've never had a problem with drugs. I've had problems with the police.

Keith Richards

"There has never, in history, been a good reason presented for marijuana being illegal," said Banks. "It's fundamentally important for people to understand that it's never been based on the facts. It's non-toxic, it's not addictive and has no provable, long-term irreversible effects."

- Senator Tommy Banks, Deputy Chair of the Senate Special Committee on Illegal Drugs. "Senator Banks mellows out on marijuana" - Edmonton Sun - July 16, 2003

Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the laws against possession of marijuana in private for personal use.

- Jimmy Carter, 1977

"Scientific evidence overwhelmingly indicates that cannabis is substantially less harmful than alcohol and should be treated not as a criminal issue but as a social and public health issue."

- Senator Pierre Claude Nolin, Chair of the Senate Special Committee on Illegal Drugs, during the press conference for the release of the committee's report.

- Did you know America ranks the lowest in education but the highest in drug use? It's nice to be number one, but we can fix that. All we need to do is start the war on education.

Leighann Lord

At one point consciousness-altering devices like the microscope and

telescope were criminalized for exactly the same reasons that

psychedelic plants were banned in later years.

They allow us to peer into bits

and zones of Chaos.

- Timothy Leary

- People talk about soft drugs and claim that they are less dangerous as gateway drugs. I believe this to be completely wrong. Parents should listen more carefully to the lyrics of rave-music who glorifies narcotics."

Silvia, the queen of Sweden

Cocaine isn't habit forming. I should know - I've been using it for years.

--Tallulah Bankhead

Cannabis is non-toxic and not a serious threat to health. Here are a couple excerpts from a U.S. Federal Court Decision from DEA judge Francis Young:

"In strict medical terms marijuana is far safer than many foods we commonly consume. For example, eating 10 raw potatoes can result in toxic response. By comparison, it is physically impossible to eat enough cannabis to induce death." [source]

"Marijuana, in its natural form, is one of the safest therapeutically active substances known to man." [source]

There is only one reason why men become addicted to drugs, they are weak men. Only strong men are cured, and they cure themselves.

--Martin H. Fischer

- If the Fed had a war on abortion like its war on poverty or war on drugs, within five years men would be having abortions!

Harry Browne

- The jury has the right to judge both the law as well as the fact in controversy.

John Jay

The Nazis said they had a Jewish problem. We say we have a drug abuse problem. Actually, 'Jewish problem' was the name the Germans gave to their persecution of the Jews; 'drug abuse problem' is the name we give to our persecution of people who use certain drugs.

--Thomas Szasz, M.D.

- Moderation in all things -- including moderation.

Benjamin Franklin

- "Drugs are not the answer *pauses* unless the question is: 'What is not the answer?" In which case the answer would be drugs. That however would be the only time when drugs would be the answer, that I can think of... Next question please..."

A local politician at a youth summit

- "Faster, faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death!"

Hunter S Thompson

"The continued prohibition of cannabis jeopardizes the health and well-being of Canadians much more than does the substance itself."

- Senate Special Committee on Illegal Drugs, 2002. Summary P. 45

- I used to get high on life until I realized that life was cut with morons

Unknown

- The chemistry lesson from last century is that no drug has ever caused as much problems as the attempts to rescue us from them.

Arnold Trebach, professor emeritus, American University.

- That's why I always recommend a psychedelic experience because it makes you realize that all you've learned is in fact just learned and not necessarily the truth.

Bill Hicks

Lester Grinspoon had received some unsolicited buds from an admirer, and he shared the high-potency joints with Sagan and his wife Ann Druyan one evening. Afterwards Sagan said :"Lester, I know you've only got one left, but could I have it? I've got serious work to do tomorrow and I could really use it." (Lester is one of the most important scientists in the 19th century)

- Animal rights people are historically overt abusers of substances, but you know; if you took as much LSD as Paul McCartney you wouldn't eat anything with a face either.

Unknown

- Avoid all needle drugs, the only dope worth shooting is Richard Nixon.

Abbie Hoffman

- We can never solve our significant problems from the same level of thinking we were at when we created the problems.

Albert Einstein

My advice to people today is as follows: If you take

the game of life seriously, if you take your nervous

system seriously, if you take your sense organs

seriously, if you take the energy process seriously,

you must turn on, tune in, and drop out.

- Timothy Leary, The Politics of Ecstacy

- Laws are like sausages, you respect them more if you haven't actually seen how they are made.

Bismarck

- The Cruelest Trick Came From The Talibans, Who Allowed Plenty Of Drugs And Then Banned Music.

Unknown

"Even if one takes every reefer madness allegation of the prohibitionists at face value, marijuana prohibition has done far more harm to far more people than marijuana ever could." - William F. Buckley Jr.

On September 6, 1988, the Drug Enforcement Administration's Chief Administrative Law Judge, Francis L. Young, ruled: "Marijuana, in its natural form, is one of the safest therapeutically active substances known....[T]he provisions of the [Controlled Substances] Act permit and require the transfer of marijuana from Schedule I to Schedule II. It would be unreasonable, arbitrary and capricious for the DEA to continue to stand between those sufferers and the benefits of this substance." - Source: US Department of Justice, Drug Enforcement Agency, "In the Matter of Marijuana Rescheduling Petition," [Docket #86-22] (September 6, 1988), p. 57.

Louis Armstrong - Music Legend "It really puzzles me to see marijuana connected with narcotics dope and all of that stuff. It is a thousand times better than whiskey. It is an assistant and a friend."

Michael Bloomfield - New York City Mayor - A journalist asked Mr Bloomberg if he had ever smoked marijuana. He Said: "You bet I did and I enjoyed it."

The more you can increase fear of drugs and crime, welfare mothers, immigrants and aliens, the more you control all the people. - Noam Chomsky

There seems to be no stopping drug frenzy once it takes hold of a nation. What starts with an innocuous HUGS, NOT DRUGS bumper sticker soon leads to wild talk of shooting dealers and making urine tests a condition for employment - anywhere. - Barbara Ehrenreich

I'm in favor of legalizing drugs. According to my values system, if people want to kill themselves, they have every right to do so. Most of the harm that comes from drugs is because they are illegal. - Milton Friedman (Nobel Prize Winner in Economics)

"If John Lennon is deported, I'm leaving too...with my musicians..and my marijuana." - Art Garfunkel

I think that marijuana should not only be legal, I think it should be a cottage industry. It would be wonderful for the state of Maine. There's some pretty good homegrown dope. I'm sure it would be even better if you could grow it with fertilizers and have greenhouses. - Stephen King

The basic thing nobody asks is why do people take drugs of any sort? Why do we have these accessories to normal living to live? I mean, is there something wrong with society that's making us so pressurized, that we cannot live without guarding ourselves against it? - John Lennon

"Music and herb go together. It's been a long time now I smoke herb. From 1960s, when I first start singing." - Bob Marley

"The biggest killer on the planet is stress and I still think the best medicine is and always has been cannabis." - Willie Nelson

Marijuana is self-punishing. It makes you acutely sensitive, and in this world, what worse punishment could there be? - P. J. O'Rourke

Anyway, no drug, not even alcohol, causes the fundamental ills of society. If we're looking for the source of our troubles, we shouldn't test people for drugs, we should test them for stupidity, ignorance, greed and love of power. - P. J. O'Rourke

"Congress Should definitely consider decriminalizing possession of marijuana. We should concentrate on prosecuting the rapist and burglars who are a menace to society." - Dan Quayle - Former U.S. Vice President

"Cannabis can be used on an episodic but continual basis without evidence of social or psychic dysfunction. In many users the term dependence with its obvious connotations, probably is mis-applied... The chief opposition to the drug rests on a moral and political, and not toxicologic, foundation"

The USA Merck Manual of Diagnosis and Therapy 1987

"When even one American who has done nothing wrong is forced by fear to shut his mind and close his mouth, then all Americans are in peril." - Harry S. Truman - Former U.S. President

"Social Justice should have nothing to do with personal likes and dislikes." - Sam Levenson

"The problem is that we have a government in the pocket of big business and big business doesn't give a damn." - David Suzuki

"Putting things in proportion is an important and necessary activity. And, terrorism is bad, terrorism is evil, innocent people are hurt, it should be stopped, we need to fight it, but for heaven's sake, get it in proportion. . . . Do we spend the police budget, to take another example, on chasing people who smoke dope, or do we try to track down murderers and child abusers? Make your choices here." --Gwynne Dyer

"I enjoy smoking cannabis and see no harm in it" - Jennifer Aniston

"When I was in England I experimented with marijuana a time or two, and I didn't like it. I didn't inhale." - Bill Clinton - Former U.S. President

* Biblical - Genesis 1:29 "And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat

"I think the 'Just say no' mentality is so crazed. I saw a thing in a women's magazine the other day. 'He smokes cannabis, what am I to do? He laughs it off when I try to tell him, he says it's not really harmful...' Of course you're half hoping the advice will be, 'Well, you know it's not that harmful; if you love him, if you talk to him about it, tell him maybe he should keep it in the garden shed or something,' you know, a reasonable point of view. But of course it was, 'No, no, all drugs are bad. Librium's good, Valium's good. But cannabis, ooooh!' I hate that unreasoned attitude." Sir Paul McCartney

"I smoked this joint and then it hit me. I thought, what you gotta do is play your own simply blues." Iggy Pop

"Forty million Americans smoked marijuana; the only ones who didn't like it were Judge Ginsberg, Clarence Thomas and Bill Clinton." Jay Leno

"I used to smoke marijuana. But I'll tell you something: I would only smoke it in the late evening. Oh, occasionally the early evening, but usually the late evening - or the mid-evening. Just the early evening, midevening and late evening. Occasionally, early afternoon, early midafternoon, or perhaps the late-midafternoon. Oh, sometimes the early-mid-late-early morning. . . . But never at dusk." Steve Martin

"How many murders, suicides, robberies, criminal assaults, holdups, burglaries and deeds of maniacal insanity it causes each year, especially among the young, can only be conjectured...No one knows, when he places a marijuana cigarette to his lips, whether he will become a joyous reveller in a musical heaven, a mad insensate, a calm philosopher, or a murderer..." HARRY J ANSLINGER Commissioner of the US Bureau of Narcotics 1930-1962

"Casual drug users should be taken out and shot" Darryl Gates Head of Los Angeles Police Department United States Senate Judiciary Committee (1990)

"Make the most of the Indian Hemp Seed and sow it everywhere." George Washington

"[in] my era everybody smoked and everybody drank and there was no drug use" DEA Chief Thomas Constantine, July 1, 1998

"The drug is really quite a remarkably safe one for humans, although it is really quite a dangerous one for mice and they should not use it." J.W.D Henderson Director of the Bureau of Human Drugs, Health and Welfare, Canada

" When you return to this mundane sphere from your visionary world, you would seem to leave a Neapolitan spring for a Lapland winter - to quit paradise for earth - heaven for hell! Taste the hashish, guest of mine - taste the hashish! " Alexander Dumas, 'The Count of Monte Cristo', 1844

"The prestige of government has undoubtedly been lowered considerably by the prohibition law. For nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. It is an open secret that the dangerous increase of crime in this country is closely connected with this." Albert Einstein "My First Impression of the U.S.A.", 1921

"First they ignore you; then they mock you; then they punish you; then you win." Mahatma Ghandi Indian independence leader

"Persons using this narcotic [marijuana] smoke the dried leaves of the plant, which has the effect of driving them completely insane. The addict loses all sense of moral responsibility. Addicts to this drug, while under its influence, are immune to pain, and could be injured without having any realization of their condition. While in this condition they become raving maniacs and are liable to kill or indulge in any form of violence to other persons, using the most savage methods of cruelty without, as said before, any sense of moral responsibility. . . . If this drug is indulged in to any great extent, it ends in the untimely death of its addict." Emily Murphy Edmonton Canada, 1923 campaigner for cannabis prohibition in Canada

"I wish I could show you what a small marihuana cigarette can do to one of our degenerate Spanish-speaking residents. That's why our problem is so great; the greatest percentage of our population is composed of Spanish-speaking persons, most of who are low mentally, because of social and racial conditions." Floyd K. Baskette Alamosa, Colorado quoted by Harry J. Anslinger, Commissioner of the Federal Bureau of Narcotics during the hearings on the 1937 Marihuana Tax Act

Marijuana is taken by ".....musicians. And I'm not speaking about good musicians, but the jazz type..." Harry J. Anslinger Federal Bureau of Narcotics 1948

"Since you [uS "drug tsar" McCaffrey] control a federal budget that has just been increased from $17.8 billion last year to $19.2 billion this year, is asking people like you if we should continue with our nation's current drug policy like a person asking a barber if one needs a haircut?" Judge James P. Gray Orange Country, California Los Angeles Times 29 March 2000

"Our youth can not understand why society chooses to criminalize a behavior with so little visible ill effect or adverse social impact... These young people have jumped the fence and found no cliff. And the disrespect for the possession laws fosters a disrespect for laws and the system in general... On top of this is the distinct impression among the youth that some police may use the marihuana laws to arrest people they don't like for other reasons, whether it be their politics, their hair style or their ethnic background." "Federal and state laws (should) be changed to no longer make it a crime to possess marijuana for private use." ; "State laws should make the public use of marijuana a criminal offense punishable by a $100 fine. Under federal law, marijuana smoked in public would merely be subject to seizure." ; President Richard M. Nixon's National Commission on Marihuana and Drug Abuse "Marihuana: A Signal of Misunderstanding" March 1972

"Criminal penalties have clearly failed to prevent widespread use of marijuana... Law and health are two entirely separate issues." Bob DuPont Director of the National Institute on Drug Abuse President Nixon's 'drug czar' 1974 NORML annual conference

"I'd always done a lot of (sniffing) glue as a kid. I was very interested in glue, and then I went to lager and speed, and I drifted into heroin because as a kid growing up everybody told me, 'don't smoke marijuana, it will kill you' ..." Irvine Walsh author of the best-selling novel "Trainspotting", about his own experience with drug abuse.

"By any of the major criteria of harm - mortality, morbidity, toxicity, addictiveness and relationship with crime - [cannabis] is less harmful than any of the other major illicit drugs, or than alcohol or tobacco." Report of the British Police Foundation March 2000

"I support decriminalization. People are smoking pot anyway and to make them criminal is wrong." Sir Paul McCartney Musician September 1997

The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant. -- John Stuart Mill

Totalitarianism is when people believe they can punish their way to perfection. -- House Speaker Newt Gingrich, at a President's Day Republican fundraiser, May 1998

Yes, if we harm ourselves it may emotionally harm others. That's unfortunate, but not grounds for putting us in jail. If it were, every time we stopped dating person A in order to date person B, we would run the risk of going to jail for hurting person A. If person B were hurt by our being put in jail, person A could be put in jail for hurting person B. This would, of course, hurt person A's mother, who would see to it that person B would go to jail. Eventually, we'd all be in jail. ... Roughly half of the arrests and court cases in the United States each year involve consensual crimes - actions that are against the law, but directly harm no one's person or property except, possibly, the "criminal's." More than 750,000 people are in jail right now because of something they did, something that did not physically harm the person or property of another. In addition, more than 3,000,000 people are on parole or probation for consensual crimes. Further, more than 4,000,000 people are arrested each year for doing something that hurts no one but, potentially, themselves. -- Peter McWilliams, Ain't Nobody's Business If You Do

The greatest service that can be rendered to any country is to add a useful plant to its culture. -- Thomas Jefferson

Abusus non tollit usum. [Abuse is no argument against proper use.] -- Latin proverb

Corruptisima republica plurimae leges. [The more corrupt a republic, the more laws.] -- Tacitus, Annals III 27

I have never seen a situation so dismal that a policeman couldn't make it worse. -- Brendan Behan (1923-1964)

Narcotics police are an enormous, corrupt international bureaucracy ... and now fund a coterie of researchers who provide them with 'scientific support' ... fanatics who distort the legitimate research of others. ... The anti-marijuana campaign is a cancerous tissue of lies, undermining law enforcement, aggravating the drug problem, depriving the sick of needed help, and suckering well-intentioned conservatives and countless frightened parents. -- William F. Buckley, Commentary in The National Review, April 29, 1983, p. 495

A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep. -- Saul Bellow

Those, who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. -- Ben Franklin

The ultimate result of shielding men from the effects of folly is to fill the world with fools. -- Herbert Spencer

The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. -- Edmund Burke

Crime is contagious....if the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for the law. -- Justice Louis Brandeis

He had discovered a great law of human action, without knowing it - namely, that in order to make a man or a boy covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to obtain. -- "Tom Sawyer," by Mark Twain, Chapter 2, "The Glorious Whitewasher"

An age is called Dark not because the light fails to shine, but because people refuse to see it. -- James A. Michener (1907-1997), in the novel, "Space" (1982)

. . . In any war, the first casualty is common sense, and the second is free and open discussion. -- James Reston, The New York Times, 1965

In war there are no winners. -- Neville Chamberlain

War is only a cowardly escape from the problems of peace. -- Thomas Mann

There is nothing more dangerous than to build a society with a large segment of people in that society who feel that they have nothing to lose. People who have a stake in their society, protect that society, but when they don't have it, they unconsciously want to destroy it. -- Martin Luther King Jr.

When governments fear the people there is liberty. When the people fear the government there is tyranny. -- Thomas Jefferson

The hottest places in Hell are reserved for those who in time of great moral crises maintain their neutrality. -- Dante Alighieri (1265-1321)

To sin by silence when we should protest makes cowards out of men. -- Ella Wheeler Wilcox

Insanity [is] ... Continuing to do the same things and expecting different results. -- Albert Einstein

Power is sweet; it is a drug, the desire for which increases with a habit. -- Bertrand Russell, in The Saturday Review, 1951

A man is likely to mind his own business when it is worth minding. When it is not, he takes his mind off his own meaningless affairs by minding other people's business. -- Eric Hoffer, The True Believer

I have sworn upon the alter of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man. -- Thomas Jefferson

It is better do die on your feet than live a lifetime on your knees. -- Emiliano Zapata

It would be a good time to replace the drug war with something more constructive. The cure offered the drug war today has probably been more harmful and done more damage than the disease. -- George McGovern

You all know I have terminal cancer - and I have a lot of it. But what you may not know is that stress induces its spread and induces its activity. Stress may even bring it on. -- Oregon Governor Tom McCall, quoted in "Fire at at Eden's Gate: Tom McCall and the Oregon Story," by Brent Walth, Oregon Historical Society Press, 1994 The biggest killer on the planet is stress and I still think the best medicine is and always has been cannabis. -- Willie Nelson, High Times, January 1991

DEA Success Update: Let's see. After 20 years of relentless federal Drug War activity, while the price of world-class marijuana has gone from $60 an ounce to $450, the price of quality cocaine has plummeted from $125 a gram to $30, and 30%-pure heroin has dropped from $700 a gram to about $100. Way to go, boys! -- High Times, April 1995

Cannabis is not an addictive substance. Less than 1 percent of marijuana consumers are daily users. -- Ontario Justice J.F. McCart, 1997

Let no man imagine that he has no influence. Whoever he may be, and wherever he may be, the man who thinks, becomes a light and a power. -- Henry George 1839-1897

Stop tolerating in your leaders what you would not tolerate in your friends. -- Michael Ventura

Any fool can make a rule, and Every fool will follow it. -- Henry David Thoreau

Written laws are like spiders' webs; they hold the weak and delicate who might be caught in their meshes, but are torn in pieces by the rich and powerful. -- Anacharsis (f.c. 600 BC), in Plutarch's "Solon"

There are 100,000 total marijuana smokers in the US, and most are Negroes, Hispanics, Filipinos and entertainers. Their Satanic music, jazz and swing, result from marijuana usage. This marijuana causes white women to seek sexual relations with Negroes, entertainers and any others. -- Harry Anslinger, 1937 testimony to Congress in support of the Marijuana Tax Act.

Ignorance is no excuse for the law -- Bill D'Amico

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. -- Albert Einstein (1879-1955)

Oh, what a tangled web do parents weave, when they think that their children are naive. -- Ogden Nash

"prohibition goes beyond the bounds of reason in that it attempts to control a man's appetite by legislation and makes a crime out of things that are not crimes...A prohibition law strikes a blow at the very principles upon which our government was founded"

-Abraham Lincoln Dec. 1840

"The devastating insights achieved when high are real insights; the main problem is putting these insights in a form acceptable to the quite different self that we are when we're down the next day." - Carl Sagan

I smoke marijuana every chance I get. -- Allen Ginsberg, "America," 1956

What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so sweet or peace so dear as to be purchased at the price of chains or slavery? Forbid it almighty God. I know not what course others may take, but as for me, give me liberty or give me death! -- Patrick Henry, March 1775

Those who expect to reap the blessings of freedom must, like men, undergo the fatigue of supporting it. -- Tom Paine, 1737-1809

I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. -- Thomas Jefferson (1743-1826)

The highest result of education is tolerance. -- Helen Keller

The voters in this country should not be expected to decide which medicines are safe and effective. -- Drug Czar Barry McCaffrey

If people let government decide which foods they eat and medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny. -- Thomas Jefferson

Don't hate the media, become the media. -- Jello Biafra

You will know the truth, and the truth will set you free. -- John 8:32

They forbid marriage and inculcate abstinence from certain foods, though God created them to be enjoyed with thanksgiving by believers who have inward knowledge of the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected when it is taken with thanksgiving. -- 1 Timothy 4:3-4

You must not take up an untrue report. Do not cooperate with a wicked one by becoming a witness who schemes violence. You must not follow after the crowd for evil ends; and you must not testify over a controversy so as to turn aside with the crowd in order to pervert justice. ...You are to keep far from a false word. And do not kill the innocent and the righteous, for I shall not declare the wicked one righteous. -- Exodus 23:1-2, 7

In later times, some shall ... speak lies in hypocrisy...commanding to abstain from that which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. -- Paul: 1 Tim. 4:1

"Based on this work and previous research it is put forward that the decriminilisation of cannabis does not lead to significant increases in its consumption. It is recommended that, in support of the Australian national

"... the law's implementation damages individuals in terms of criminal records and risks to jobs and relationships to a degree that far outweighs any harm that cannabis use may be doing to society"(page 106, para 32)

''We did not view marijuana as a significant health problem--as it was not....Nobody dies from marijuana. Marijuana smoking, in fact, if one wants to be honest, is a source of pleasure and amusement to countless millions of people in America, and it continues to be that way.''

Source: PBS's Frontline: ''Drug Wars,'' October 2000

The health of long-term marijuana users is virtually no different than that of the general population, according to the latest findings by the National Drug and Alcohol Research Centre in Australia. The study, which involved interviews with 268 marijuana smokers and 31 non-using partners and family members, is one of the first ever conducted in Australia to determine the effects of long-term marijuana use. Its findings were reported by the Sydney Morning Herald last month. "We don't see evidence of high psychological disturbance among the [long- term users,]" said chief investigator David Reilly. "The results seem unremarkable; the exceptional thing is that the respondents are unexceptional."

Lester Grinspoon, M.D., is associate professor emeritus of psychiatry at Harvard Medical School, and the author of Marijuana Reconsidered.

I concluded the book by saying, “It’s not that this drug is harmless, but it’s so much less harmful than alcohol and tobacco. The real harm from marijuana is the way that we as a society are dealing with it.” At that time we were arresting 300,000 people. Now it’s up to over 750,000.

The Lancet, vol 352, number 9140, November 14 1998:

"We.. say that on the medical evidence available, moderate indulgence in cannabis has little ill-effect on health, and that decisions to ban or legalise cannabis should be based on other considerations."

"Cannabis is a far less harmful drug than almost all the other drugs that you are likely to mention."

Source: BBC News (UK Web), July 17, 2001

--------------

Ethiopian Zion Coptic Church Study, 1980

"Some participants had smoked at least two to four large cigarettes (each containing 1/4 to 1/2 ounce of cannabis) over 16 hours a day for periods of up to 50 years.

"...the most impressive thing... is the true paucity of neurological abnormalities. "

"Heavy cannabis consumers suffered no apparent psychological or physical harm."

--------------

Rosie Boycott, Independent on Sunday, 28 Sept 1997

"If alcohol is a tiger, cannabis is merely a mouse"

LaGuardia Commission Report, 1944

"Cannabis smoking does not lead directly to mental or physical deterioration... Those who have consumed marijuana for a period of years showed no mental or physical deterioration which may be attributed to the drug."

Dr J. H. Jaffe, The Pharmacological Basis of Therapeutics. L.Goodman and A Gillman, 3rd edn. 1965.

"There are no long lasting ill-effects from the acute use of marijuana and no fatalities have ever been recorded ... there seems to be growing agreement within the medical community, at least, that marijuana does not directly cause criminal behaviour, juvenile delinquency, sexual excitement, or addiction."

The Report of the Australian Government 1996 says:

"The ... major possible adverse effects of chronic, heavy cannabis use ... remain to be confirmed"

"The major health and psychological effects of chronic cannabis use, especially daily use over many years, remain uncertain"

"As has been stressed ... there is uncertainty. ......To varying degrees....inferences from animal research, laboratory studies, and clinical observations about probable ill effects. In some cases inferences depend upon arguments from what is known about the adverse effects of other drugs, such as tobacco and alcohol"

"... "flashback experiences" ...have been rarely reported by cannabis users... have typically used other hallucinogenic drugs" "The probable and possible adverse health and psychological effects of cannabis need to be placed in comparative perspective to be fully appreciated".

Cannabis in Costa Rica: A Study of Chronic Marijuana Use

Institute of Human Issues:

"No significant health consequences to chronic cannabis smokers"

"Marijuana Use and Mortality" April 1997 American Journal of Public Health".

"Relatively few adverse clinical effects from the chronic use of marijuana have been documented in humans. However, the criminalization of marijuana use may itself be a health hazard, since it may expose the users to violence and criminal activity."

Researchers at the University of California (UCLA) School of Medicine

have announced the results of an 8 - year study into the effects of long-term cannabis smoking on the lungs. In Volume 155 of the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Dr. D.P. Tashkin reported: "Findings from the present long-term, follow-up study of heavy, habitual marijuana smokers argue against the concept that continuing heavy use of marijuana is a significant risk factor for the development of [chronic lung disease. ..Neither the continuing nor the intermittent marijuana smokers exhibited any significantly different rates of decline in [lung function]<%quot;> as compared with those individuals who never smoked marijuana. Researchers added: "No differences were noted between even quite heavy marijuana smoking and non-smoking of marijuana."

Proven : Cannabis is a safe medicine by Ian Williams Goddard

CANNABIS DOES NOT CAUSE CANCER

BOSTON, Jan. 30, 1997 (UPI) -

The U.S. federal government has failed to make public its own 1994 study that undercuts its position that marijuana is carcinogenic - a $2 million study by the National Toxicology Program. The program's deputy director, John Bucher, says the study "found absolutely no evidence of cancer." In fact, animals that received THC had fewer cancers. Bucher denies his agency had been pressured to shelve the report, saying the delay in making it public was due to a personnel shortage.

The Boston Globe reported Thursday (1-30-97) that the study indicates not only that the main ingredient in marijuana, THC, does not cause cancer, but also that it may even protect against malignancies, laboratory tests on animals show.

The report comes on the heels of an editorial in the prestigious New England Journal of Medicine that favors the controlled medical use of marijuana, and calls current federal policy "misguided, heavy-handed and inhumane."

The Clinton administration has said that doctors prescribing marijuana could be prosecuted for a federal crime.

Marijuana has been reported to ease the pain, nausea and vomiting in advanced stages of cancer, AIDS and other serious illnesses, but the federal government claims other treatments have been deemed safer than what it calls "a psychoactive, burning carcinogen."

However, The Boston Globe says the government's claim appears to be undercut by its own $2 million study.

********************

The USA Merck Manual of Diagnosis and Therapy 1987

"Cannabis can be used on an episodic but continual basis without evidence of social or psychic dysfunction. In many users the term dependence with its obvious connotations, probably is mis-applied... The chief opposition to the drug rests on a moral and political, and not toxicologic, foundation".

*********************

"It was impossible to establish any criteria for an independent classification of cannabis psychosis, since symptoms recorded were either shared in high proportion with the other 2 groups or they occurred too seldom to make such an independent diagnosis"

A retrospective study of symptom patterns of cannabis-induced psychosis, Imade AGT, Ebie JC; Acta Psychiatr Scand 1991: 83: 134-136

*********************

Cannabis in Costa Rica: A Study of Chronic Marijuana Use; Institute of Human Issues.

"Users in our matched-pair sample smoked marijuana in addition to as many tobacco cigarettes as did their matched non-using pairs. Yet their small airways were, if anything, a bit healthier than their matches. We must tentatively conclude either that marijuana has no harmful effect on such passages or that it actually offers some slight protection against harmful effects of tobacco smoke"

******************

ADDICTION /DEPENDENCY

The Shafer Commission of 1970

Marijuana does not lead to physical dependency, although some evidence indicates that the heavy, long-term users may develop a psychological dependence on the drug"

Canada: In 1997, (R. v Clay), Ontario Justice John McCart ruled, "Cannabis is not an addictive substance; does not cause a motivational syndrome; and health related costs of cannabis use are negligible when compared to the costs attributable to tobacco and alcohol consumption." His findings were confirmed by B.C. Justice F.E. Howard in a similar case in 1998.

********************

Professor Olaf Drummer, a forensic scientist the Royal College of Surgeons in Melbourne in 1996

"Compared to alcohol, which makers people take more risks on the road, marijuana made drivers slow down and drive more carefully.... Cannabis is good for driving skills, as people tend to overcompensate for a perceived impairment."

********************

MEDICINE

Dr. Anthony Henman:

"One of the best effects Marijuana can have in any terminal illness is to produce a degree of euphoria which boosts morale in a depressing situation"

**********************

The Economist March 28th 1992:

"Medicines often produce side effects. Sometimes they are physically unpleasant. Cannabis too has discomforting side effects, but these are not physical they are political"

********************

Professor Lester Grinspoon, Harvard Medical School, USA:

"Marijuana is one of the least toxic substances in the whole pharmacopoeia"

********************

Dr. James Malone-Lee, consultant St. Pancras Hospital, London:

"I'm quite impressed by what's happened to (MS) patients who have used it".

********************

PREGNANCY AND CANNABIS BABIES

Prenatal Marijuana Exposure and Neonatal Outcomes in Jamaica: An Ethnographic Study Melanie C. Dreher, PhD; Kevin Nugent, PhD; and Rebekah Hudgins, MA

"Measurements and main results. Exposed and nonexposed neonates were compared at 3 days and 1 month old, using the Brazelton Neonatal Assessment Scale, including supplementary items to capture possible subtle effects. There were no significant differences between exposed and nonexposed neonates on day 3. At 1 month, the exposed neonates showed better physiological stability and required less examiner facilitation to reach organized states. The neonates of heavy- marijuana-using mothers had better scores on autonomic stability, quality of alertness, irritability, and self-regulation and were judged to be more rewarding for caregivers."

********************

Judge James Pickles, UK:

"Cannabis never killed anybody and it's use is widespread. You can"t stop it. The law defeats itself because all the efforts to stop drugs coming in only drives up the prices and then gangsters move in to push the drugs. If they legalised there wouldn't be gangsters and huge profits...The police are gradually decriminalising the possession of cannabis because they realise there's not much point prosecuting"

********************

President Abraham Lincoln (December 1840):

"Prohibition... goes beyond the bounds of reason in that it attempts to control mans' appetite through legislation and makes a crime out of things that are not even crimes... A prohibition law strikes a blow at the very principles upon which our Government was founded"

*********************

Jaime Ruiz, Senior Adviser to the Colombian President

''From the Colombian point of view legalization is the easy solution. I mean, just legalize it and we won't have any more problems. Probably in five years we wouldn't even have guerrillas. No problems. We would have a great country with no problems.''

Source: Ottawa Citizen, September 6, 2000

********************

Edward Ellison, former Head of Scotland Yard's Antidrug Squad

''I say legalize drugs because I want to see less drug abuse, not more. And I say legalize drugs because I want to see the criminals put out of business.''

Source: London's Daily Mail, March 10, 1998

********************

Judge James Grey, Orange County Superior Court, Santa Ana, CA, at the DPF Conference, November 1996:

"If we continue as we have for the past 20 years in California, in the year 2020, everybody in the State will either be in prison or running one"

********************

Judge Pamela Alexander at the DPF Conference, November 1996:

"I am here because I am the first judge in this country to say, in 1990, that the war on drugs was racist. It still is and that hasn't changed"

********************

Ann Shulgin, PhD, Therapist and Author, Lafayette, CA, at the DPF Conference, November 1996:

"Several generations of high school students have grown up ignoring and disbelieving everything they've heard from government and police about drugs, including information that was factual and valid, because they discovered for themselves that most of what has been taught to them was simply not true."

********************

Detective Chief Inspector Ron Clarke, former member of Greater Manchester Police Drugs Squad:

"I got tired of seeing otherwise innocent young kids from all walks of life getting criminal records for, in effect, doing nothing more than millions of other people in society were doing with alcohol"

********************

Sergeant Gordon Payne, Southampton Police

"The only solution to the drugs problem is the legalisation of all drugs"

********************

Annual drug deaths: tobacco: 395,000, alcohol: 125,000, 'legal' drugs: 38,000, illegal drug overdoses: 5,200, marijuana: 0. Considering government subsidies of tobacco, just what is our government protecting us from in the drug war?

--Ralph Nader

*******************

"We estimate the cost of enforcing cannabis drug laws to be closer to $1-1.5 billion per annum. The principal public policy cost relative to cannabis is law enforcement and the justice system; we estimate this to represent a total of $300-$500 million per annum. The costs of externalities attributable to cannabis are probably minimal; no deaths, few hospitalizations, and very little loss of productivity."

- Senate Special Committee on Illegal Drugs, 2002. P. 436

Edited by Hicksville

Share this post


Link to post
Hicksville

Psykiske sider ved bruk av cannabis.

Kanadas` Senatskomite som kom med sin rapport i 2002 skriver bl.a.:

"Employing modern brain imaging technologies, such as the CAT scan, researchers have found no evidence of brain damage in human cannabis users, even in subjects smoking an average of nine cannabis cigarettes per day."

"The available evidence suggest that even long-term heavy use of cannabis produces no severe or grossly debilitating impairment of cognitive function. There is no evidence, for example, that it produces anything comparable to the cognitive impairments found in chronic heavy alcohol drinkers."

"The main social cost of cannabis are a result of public policy choices, primalary its continued criminalization....."

"The Commision ( The Le Dain,1973) concluded that the effects of long-term use of cannabis on brain function, while largely exaggerated, could affect adolescent development. We concur, but point out that long-term effects of cannabis use appear reversible in most cases. We also note that adolescents who are excessive users or become long-term users are a tiny minority of all users of cannabis."

"The existence of "amotival syndrom", first described in the literature in 1968, has never been confirmed. The term was used to describe the changes in attidude and personality, the neclect of appearance, and general disinterest displayed by chronic users of cannabis, although nowadays it is considered to be obsolete and not typical of cannabis consumption."

Sammendrag av rapporten ligger her:

www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/combus/senate/com-e/ille-e/rep-e/summary-e.htm

Les også her:

www.vedvannkanten.com/Razzia/Blirmanpsyk.html

og

www.vedvannkanten.com/Razzia/Razzia_24.htm#entil

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×