Jump to content
Guest BK

KILDELISTE

Recommended Posts

Hicksville

http://home.powertech.no/belkjekk/nyheter/...rAnneOlsen.html

Fredelig rus

Hvert år dør mellom 50 og 100 nordmenn av akutt alkoholforgiftning. Rundt 1000 dør av alkoholens langsiktige skadevirkninger. 200 dør av heroin. Det er ikke kjent at noen dør av hasj. Likevel er norske foreldre mye mer redde for at hasjen skal ta barna deres enn for ungdomsfylla.

Hasjrøykere, på sin side, hevder iherdig at hvis bare flere røykte mer hasj og drakk mindre sprit, ville verden blitt et fredeligere sted.

Så hva er farligst - å drikke seg full én gang i uken, eller å bruke cannabis én gang i uken?

Slik svarer Henning Mørland, overlege ved Statens rettstoksikologiske institutt: -Graden av påvirkning er farligst - og de fleste vil bli mer påvirket av alkohol. Du gjør dumme ting i fylla. Og alkohol er mer forbundet med aggresjon enn cannabis.

-Er det sant at færre koner ville blitt banket opp, hvis mange satte vekk flasken og tok frem hasjpipen i stedet?

-Det er litt spekulativt, men hvis man bare røykte hasj og ikke drakk i tillegg, er nok det sant, ja. Samfunnet ville nok fått færre skadevirkninger, hvis man satte bort flasken og fyrte i stedet.

Sier Mørland, og går ett skritt videre: -Hvis samfunnet skulle tillatt bare ett rusmiddel, er det mye som taler for at det burde vært cannabis - både medisinsk og sosialt. På grunn av giftigheten, på grunn av graden av beruselse det gir og på grunn av type rus. Cannabis fører til en mer fredfylt og mindre utagerende rus.

Psykisk avhengighet

-Hvordan virker cannabis på kroppen?

-Det virker i hovedsak i hjernen, og er et veldig svakt hallusinogen. Typisk virkning, fysiologisk sett, er at pulsen blir hurtig, pupillene utvider seg, øynene blir rødlige. Det er et lite giftig stoff. Men økningen av pulsen kan være uheldig for folk med hjerte-karsykdommer. Det finnes også holdepunkter for at cannabis kan være utløsende for psykiske sykdommer, men det er veldig omdiskutert.

-Blir man avhengig, fysiologisk sett, av cannabis?

-Nei, i veldig liten grad. Men man kan få en psykisk avhengighet. En annen ting er at man ikke behøver å øke dosen. Det som kalles tolleranse ved jevnlig bruk er ikke uttalt ved cannabis.

-Er det ikke sånn med hasj at det fører til andre og verre stoffer?

-Det er dumt å si at cannabis er farlig, fordi man kan dø av det. Det er også dumt å si at det vil føre til heroinavhengighet, for det er mange trinn på veien dit. Den kanskje viktigste skadevirkningen for ungdommer er de andre skadene de påfører seg under rus.

Kultur og tradisjon

Heller ikke Ragnar Hauge, professor i kriminologi og forsker ved Statens senter for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA), tror på teorien om at hasj i seg selv fører til ferligere stoffer, selv om den, sammen med teorien om at hasjbruken ville spre seg som en epidemi, er blant de viktigste grunnene til at stoffet ble forbudt i Norge:

-Trappetrinn-teorien er sann i den forstand at de som bruker sterkere stoffer, svært ofte vil ha benyttet cannabis tidligere. Men av alle som bruker cannabis, er det veldig få som går over til å bruke andre stoffer.

-Er vi tjent med det offentlige norske synet på cannabis kontra alkohol?

-Nei. Det er stort sett enighet om at cannabis ikke er farligere enn alkohol. Men alkohol er integrert i vår kultur, og vi kan ikke utrydde det. Cannabis er mindre utbredt. Hvis vi åpner for bruk av det, kan det være at skadevirkningene kmomer i tillegg til alkoholens, og sammen lagt blir mye større. Det er argumentene.

Ville færre koner blitt banket opp på lørdagen hvis folk fyrte i stedet for å drikke?

-Ja, jeg ville tro det, jeg er temmelig sikker på at det er rett. Men akkurat de fysiologiske virkningene er jeg ingen ekspert på.

-Hva er mest skadelig - å fyre én gang i uken, eller å drikke seg god og full én gang i uken?

-Hvis cannabis hadde vært et legalt rusmiddel, er det grunn til å tro at de sosiale skadevirkningene er større ved alkohol. Det gjelder også skader man påfører seg selv. Nå snakker jeg om vanlig bruksmåte av cannabis og alkohol.

-Hva ville avkriminalisering føre til?

-Jeg tror ikke det ville ha særlig store konsekvenser. Cannabis er såpass utbredt i kretser man kan tenke seg ville bruke slike stoffer, at antagelig ville det skje veldig lite, bortsett fra at man slapp å være redd for å bli tatt.

-Er det positive sider ved en avkriminalisering?

-Ikke utover at man slapp å kriminalisere en gruppe mennesker, sier Ragnar Hauge.

Internasjonal debatt

Ved Blå Kors-senteret i Oslo viser en annen rusforsker, overlege Hans Olav Fekjær, til at mens - etter hans mening - Aftenposten knapt slipper til menige debattanter som sender leserbrev om legalisering av hasj, har dannede, britiske aviser som Daily Telegraph og The Independent gått inn for å legalisere hasj.

-Jeg er en restriktiv mann. Men behandlingen av dette i norske mediser er i strid med almene prinsipper. I andre saker er det legitimt å diskutere lovendring, men når det gjelder cannabis, oppfattes en diskusjon som noe på linje med drap, sier Fekjær, som har mange års erfaring med problemer knyttet otil rusmidler gjennom jobben som forsker og overlege.

-Storbritannia er det land i verden som har størst bruk av ulovlige stoffer. 50 prosent av befolkningen i 20-årene har prøvd hasj. Da er det vanskelig å argumentere med at det er veldig farlig. I Oslo har intervjustudier vist at over 100 000 mennesker har prøvd hasj en eller flere ganger. Det er mange mennesker. I USA får man stadig større problemer med å ansette folk i høye stillinger - som ikke har brukt hasj.

-Hvis Jens Stoltenberg har brukt hasj - ville det få noe å si for vår narkopolitikk?

-Nei. Det er - både i USA og i Norge - en slående motsetning mellom den store andelen som har brukt, og den lille andelen som vil legalisere. På kontinentet finner du knapt noe sosialdemokratisk ungdomsparti som ikke vil legalisere hasj. Men i Norge er det ingen med politisk innfyltelse som går inn for legalisering. Forestillingen om at det finnes en gruppe stoffer som hører naturlig sammen under navnet narkotika og at alle disse stooffene er mye farligere enn alkohol og tobakk sliter hardt i Norge og Sverige.

-Hva er farligst - å drikke seg full én gang i uken, eller å ruse seg på hasj én gang i uken?

-Det tør jeg ikke si min mening om offentlig.

-Men hvis flere fyrte i stedet for å drikke sprit på lørdagskvelden - ville det føre til at færre koner ble banket opp?

-Helt opplagt. Hasj er mer knyttet til innadvendt, mediterende adferd. Sprit til utagering. Ingen seriøse forskere hevder at hasj er knyttet til vold. Nils Christie har sagt at "volden i Norge drypper av alkohol". Et argument er at all rusmisbruk begynner med hasj. Jeg pleier å si at overgangen fra hasj til heroin er som fra sykkel til motorsykkel: Alle motorsyklister har startet med sykkel. Men det er ikke mange som går videre. Jeg ville finne det fornuftig med en utjevning av reglene mellom alkohol og cannabis. Cannabis står for en veldig liten del av russkadevirkningene i Norge.

Edited by BHicks

Share this post


Link to post
eRk

Hvor kommer intervjuene oppfor ifra?

Share this post


Link to post
Hicksville
Hvor kommer intervjuene oppfor ifra?

Google sier Aftenposten. :)

Share this post


Link to post
Hicksville

Postet feil. :)

Edited by BHicks

Share this post


Link to post
Hicksville

"Bakgrunnsdata for rusmiddelbrukere i behandling: 70% hadde læringsproblemer i skolen, 53% hadde foreldre med alkoholproblemer, nesten en tredjedel seksuelt misbrukt og 38% hadde vært mobbeoffer. (Etter Fekjær "Rus", Oslo 2004)."

Share this post


Link to post
Hicksville

- Narkotikapolitikk og folkelig fornuft

http://www.forskning.no/Artikler/2005/desember/1134052702.35

- Fordi det ikke finnes noen seriøs diskusjon om alternativer til dagens regulering av narkotika har vi ikke noe kunnskapsbasert strategi for hvordan vi eventuelt kan legalisere bruk og regulere. Jeg mener vi aktivt bør søke alternativer der vi tydeligere etablerer et skille mellom sosiale og psykologiske problemer og kriminell virksomhet.

Share this post


Link to post
Hicksville

Kopierer Wickedworms` post om psykoser.

Psykoser/Schizofreni

"They found that people who used cannabis by age 15 were four times as likely to have a diagnosis of schizophreniform disorder (a milder version of schizophrenia) at age 26 than non-users.

But when the number of psychotic symptoms at age 11 was controlled for, this increased risk dropped to become non-significant. This suggests that people already at greater risk of later developing mental health problems are also more likely to smoke cannabis."

Les mere her: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3098

Resultatene kan finnes i sin helhet i British Medical Journal (vol 325, p1195, p1199, p1212, p1183).

Edited by BHicks

Share this post


Link to post
Hicksville

Studying toking moms

Some of the best research into the effects that cannabis-using moms have on their children has been done by Dr Melanie Dreher, Dean and Professor at the University of Iowa's College of Nursing (CC#15, Dr Melanie Dreher, reefer researcher).

Earlier, methodologically flawed studies done in the US showed that among pot-using pregnant moms, children had a lower birth weight and were more likely to suffer Sudden Infant Death Syndrome. But these studies compared pot-smoking women who lived at the poverty level with non-tokers who enjoyed a higher standard of living.

When Dreher corrected for the poverty level by doing a cross-cultural study in Jamaica, she found that children of pot-using pregnant women were more well adjusted, better organized, had "more robust motor and autonomic systems," were less irritable, and were "more rewarding for caregivers."

Dr. Melanie Dreher, reefer researcher

http://www.cannabisculture.com/articles/1404.html

Edited by BHicks

Share this post


Link to post
bøtteknott

Neste gang noen sier at ma blir psykisk syk av aa roeyke hasj, kan dere henvise til denne. J. Wesley Boyd, M.D. Ph.D. og Karen Lasser, M.D. fant i en undersoekelse gjort ved Harvard Medical School, at mentalt syke personer staar for nesten 50 % av tobakk-konsumet i USA. Dette hoeres ikke saa rart ut, men det er sannsynligvis slike tall anti-legaliseringsbevegelsen gaar ut fra naar vrir paa tallene og sier at saa og saa mange av cannabisroeykere har psykiske lidelser. Ut fra rapportene kan man ogsaa lese at roeykere har 10 ganger stoerre sjanse for aa faa psykiske lidelser, hvis man vil bruke UMN-retorikk...

Fant desverre ikke hele rapporten aa nett da referansen ble funnet i en bok uten kildehenvisning, men en artikkel om den ligger her Psychiatric Times Artikkel om sammenheng mellom roeyking og sinnslidelser

Edit: Leif

Edited by bøtteknott

Share this post


Link to post
Yusuf
Neste gang noen sier at ma blir psykisk syk av aa roeyke hasj, kan dere henvise til denne. J. Wesley Boyd, M.D. Ph.D. og Karen Lasser, M.D. fant i en undersoekelse gjort ved Harvard Medical School, at mentalt syke personer staar for nesten 50 % av tobakk-konsumet i USA. Dette hoeres ikke saa rart ut, men det er sannsynligvis slike tall anti-legaliseringsbevegelsen gaar ut fra naar vrir paa tallene og sier at saa og saa mange av cannabisroeykere har psykiske lidelser. Ut fra rapportene kan man ogsaa lese at roeykere har 10 ganger stoerre sjanse for aa faa psykiske lidelser, hvis man vil bruke UMN-retorikk...

Fant desverre ikke hele rapporten aa nett da referansen ble funnet i en bok uten kildehenvisning, men en artikkel om den ligger her Psychiatric Times Artikkel om sammenheng mellom roeyking og sinnslidelser

Edit: Leif

Seriøst bra. Johnny DK

Share this post


Link to post
Hicksville

Cannabis Use Not Linked To So-Called "Amotivational Syndrome"

March 2, 2006 - Los Angeles, CA, USA

Los Angeles, CA: Cannabis use, including daily use of the drug, does not impair motivation, according to survey data published in the current issue of the journal Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.

Four hundred and eighty seven volunteers (243 daily users and 244 non-users) completed items from the Apathy Evaluation Scale (AES). Participants responded to 12 statements regarding their own feelings of motivation on a four-point scale (e.g. Not at all; Slightly; Somewhat; Very much). Researchers have successfully used similar measures of apathy in previous studies of substance abuse and motivation.

"Participants who used cannabis seven days a week demonstrated no difference from non-cannabis users on indices of motivation," investigators found.

After quantifying subjects' responses through advanced statistical procedures designed to identify even slight differences between users and non-users, researchers still did not detect any decreases in motivation among daily users of cannabis.

"These findings refute hypothesized associations between heavy cannabis use and low motivation," authors concluded. "Thus, emphasizing a cannabis-induced amotivational syndrome in drug prevention does not have empirical support and could harm the credibility of ... [drug] prevention efforts."

For more information, please contact Paul Armentano, NORML Senior Policy Analyst, at (202) 483-5500. Full text of the study, "Cannabis, motivation, and life satisfaction in an internet sample," is available online at: http://www.substanceabusepolicy.com

DL: http://norml.org/index.cfm?Group_ID=6824

Edit: Til forskjell fra "forskningen" forbudsorganisasjoner sprer rundt seg, så er rapportene vi henviser til kredible som fy!

Les om forskningen på cannabis og motivasjon her (anbefales på det sterkeste!!): http://www.substanceabusepolicy.com/content/1/1/2

Edited by BHicks

Share this post


Link to post
Hicksville

- Hasj holder roen.

LES HER

- Hellig krig mot hasj

LES HER

Edited by BHicks

Share this post


Link to post
Hicksville

Cannabisbruk og motivasjon

Barnwell et al conclude: "Participants who used cannabis seven days a week demonstrated no difference from non-cannabis users on indices of motivation.  These findings refute hypothesized associations between heavy cannabis use and low motivation...  Daily users reported slightly lower median subjective well-being scores ( 2 points less on a 28-point scale )...  Post-hoc tests find that some portion of the differences in subjective wellbeing arose from medical users, whose illnesses may contribute to low subjective wellbeing more than their cannabis use."

Share this post


Link to post
Hicksville

Medisinsk Cannabis

Cannabis for colitis eyed (The Ottawa Sun) http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=24764

Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base (1999) Institute of Medicine (IOM) http://www.nap.edu/books/0309071550/html/

Cannabis could treat bowel disease http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=23964

How Pot Kills Cancer From: kubby.com http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=23461

Marijuana and ADD by Kort E Patterson http://130.94.161.3/KortExplores/articles/files/omma3.php

Center For Research on Pain & Professor Raphael Mechoulam http://paincenter.huji.ac.il/mechoulam.htm

Dr Tod H Mikuriya, MD http://www.mikuriya.com/

Dr Ethan Russo;

1:"CANNABIS &PAIN MANAGEMENT"; http://www.mapinc.org/drugnews/v03/n1296/a07.html

2: Chronic use Study Journal of Cannabis Therapeutics 2 (1) 2002/ PDF Format http://www.cannabis-med.org/jcant/russo_chronic_use.pdf%20

3: Book Chapter on Cannabis in Pain Management http://www.montananorml.org/docs/Russo-AAPM_chapter.pdf

4: Articles on Cannabis in Headache Treatment Pain 1998 and Journal of Cannabis Therapeutics 1 (2) 2001 http://www.druglibrary.org/crl/pain/Russo%...ine_%20Pain.pdf

5: Hemp for Headache http://www.freedomtoexhale.com/hh.pdf

6: Article on Cannabis in OB-GYN, Journal of Cannabis Therapeutics 2 (3-4) 2002: http://www.freedomtoexhale.com/russo-ob.pdf

7: LTE in Neurology 2003 by Russo on Multiple Sclerosis http://www.montananorml.org/docs/Russo-Neu...E-Lite-2003.pdf

8: LTE in Psychopharmacology 2003 by Russo/McPartland on Cannabis synergism http://montananorml.org/docs/Psychopharmac...-McPartland.pdf

Cannabis Health.. The Medical Marijuana Journal http://www.cannabishealth.com/

International Association for Cannabis as Medicine. http://www.acmed.org/

Israeli researcher develops cannabis compound with unique anti-cancer action http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=22843

Derivatives of cannabis for anti-cancer treatment win http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=21653

US: Cannabis may help combat cancer-causing herpes viruses. http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=21593

Web: 'Cannabis' May Help Mentally Ill http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=21549

Cannabis 'can ease mental illness' http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=21443

Migraine sufferer finds relief from Marijuana (California) http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=21302

Fibromyalgia and Medicinal Cannabis Information and Discussion http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=20503

Cannabinoid Study by Dr. Robert Melamede http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=20194

Cannabis combats heart attack, stroke http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=20136

Cannabis ingredient could help heart patients http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=19482

US Marijuana ingredient slows heart disease progression in mice. http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=19377

Medical marijuana: a surprising solution to severe morning sickness.. http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=19462

Cannabis: A source of useful pharma compounds neglected in India http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=18608

Researchers Find Clues to Marijuana Effects http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=18342

Marijuana as Medicine http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=18226

Marijuana Chemical Fights Hardened Arteries http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=18179

Marijuana Ingredient Slows Heart Disease http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=18172

Current Thinking On Medicinal Marijuana? Seeing the Story from All Sides! http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=17791

Study: Marijuana Slows Alzheimer's Decline http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=15956

Marijuana May Block Alzheimer's http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=15877

Cannabis and Depression (From: Dr Ethan Russo) http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=14057

Medicinal Use of Cannabis http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=13998

REVIEW OF HUMAN STUDIES ON MEDICAL USE OF MARIJUANA http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=13872

The Brain's Own Marijuana http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=12812

Epilepsy patients are smoking pot http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=13539

Cannabinoid Research Gains Interest, Respect http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=12126

More Cannabis Anti-Cancer Research http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=11823

Marijuana Compounds May Aid Parkinson's Disease http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=11919

Marijuana-Like Compounds May Aid Array Of Debiliatiing Conditions http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=11852

Cannabis extract makes brain tumors shrink http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=11821

Report Supressed That Marijuana Components Can Inhibit Cancer Growth http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=11772

Cancer Killer http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=11203

Marijuana As Medicine http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=10759

Parkinson's and ingested Cannabis http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9823

Pot Compounds Halt Spread Of Known Cancer Causing Virus, Study Says http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9986

Marijuana-Like Chemicals in the Brain Calm Neurons http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9686

Marijuana as an anti-viral drug? http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9646

Marijuana May Yield Cancer-Fighting Drugs http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9644

Medical trials of cannabis show positive results http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9563

Cannabis Truly Helps Multiple Sclerosis Sufferers http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=9532

Marijuana Compound Chokes Brain Tumors More evidence found for cannabinoids' http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=8287

Marijuana Extract Fights Brain Cancer in Mice http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=8244

Novel pharmacological target for cannabinoid-based therapies http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=8184

The therapeutic potential of the cannabinoids in.. http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=8079

Cannabinoids and the gut http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=7983

Cannabinoids as Anti-Cancer Agents http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=6652

Info on Cannabinoids What all Doctors / patients need to know http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=4937

Cannabis http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=4810

Cannabinoids destroy cancer http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=1918

Cancer Specialist Explains How Cannabis Keeps Steve Kubby Alive http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=30909

Netherlands: Scientific Conference Hears Of Tumor Reducing http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=30881

Israël: Researchers Find Cannabis Can Strengthen Bones http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=30719

An Interview With Lester Grinspoon, M.D. http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27229

Spain: Cannabis Found to Shrink Cancerous Brain Tumours! http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=30634

Brain's own cannabis compound protects against inflammation http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=30548

Science: Cream with endocannabinoids effective in the treatment of pruritus due to kidney http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=29664

Marijuana Derivatives May Provide MS Treatment http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=29498

Cannabis Alleviates Symptoms of Chrohn's Disease http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=28670

Marijuana's Active Ingredient Kills Leukemia Cells http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=28671

New Study: Marijuana Users Less Depressed http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=28609

Cannabis-Based Drug Relieves Arthritis Pain http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=28304

Evidence reveals genuine health potential for cannabis http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=28013

Cannabis high eases joint pains http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=28236

Study Shows Marijuana Promotes Neuron Growth Drug could be used for depression http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27460

Cannabis and Tobacco Smoke Are Not Equally Carcinogenic http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27307

Marijuana less cancerous than tobacco http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27240

Cannabis boosts brain power in rats http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27242

Marijuana May Grow Neurons in the Brain http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27134

Marijuana may spur new brain cells http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=27115

Israel: Cannabis against Cancer http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=25808

US: Role of cannabinoid receptors in alcohol abuse http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=25765

MJ-Derived Drug Suppresses Bladder Overactivity http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=25522

Pharmacokinetics and cannabinoid action using oral cannabis extract http://www.medpot.net/forums/index.php?showtopic=25424

OPPDATERING:

Depression: URB597 increases endocannabinoids in brain

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=31061

“Marijuana munchies”

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=31472

CA: PUB LTE:Marijuana A More Effective Pain-Killer Than Marinol

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=32467

Marijuana ingredient useful in diabetes

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=32656

Marijuana compound may help stop diabetic retinopathy

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=32657

Cannabis and the Brain: A User's Guide

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=32787

Tandem News - Italy Apr 2, 2006 - Apr 9, 2006 Italian Magazine

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=33927

NY: LTE: Pot helps asthmatics (by Bruce Myrken)

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=34801

Puffing is the best medicine (By Dr Lester Grinspoon)

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=34947

Cannabis effective at relieving pain after major surgery

(Cannador cannabis extract)

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=35451

Marijuana-derived Drug Suppresses Bladder Pain In Animal Models

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=35586

CB1 cannabinoid receptor antagonism: a new strategy for the

treatment of liver fibrosis

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=35839

Cannabidiol Dramatically Inhibits Breast Cancer Cell Growth Study Says

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=36019

Spain: The benefits of Cannabis (sprayed under the tongue)

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=36252

Israeli researcher lowers blood pressure with cannabis component

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=36262

Cannabinoids For Treating Neuropathic Pain

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=36473

Clinical Trial: THC Reduces Pain In Fibromyalgia Patients

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=36558

Cannabinoids Halt Pancreatic Cancer, Breast Cancer Growth, Studies Say

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=36892

FL: Artificial Pot-Like Chemical May Ease Pain

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38002

Endocannabinoid System Controls Key Circuits

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38206

Marijuana Compound May Help Stop Diabetic Retinopathy

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38378

Lowering of blood pressure achieved through use of hashish-like drug

(press release)

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38417

Endocannabinoid System Protects Against Seizures, Study Says

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38465

Alzheimer's disease: THC inhibits the enzyme acetylcholinesterase

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38507

Study shows marijuana increases brain cell growth

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=38603

Cannabis-Based Treatment Effective in Neuropathic Pain and Spasticity:

Presented at EFNS (Sativex)

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=39145

Medical Marijuana Boosts Hepatitis C Treatment in New Study

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=39261

Medical marijuana for ADD and its good for kids!

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=39463

More effective epilepsy treatment coming out of Israel

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=39607

Study: Medical marijuana can help people with hep C

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=39631

Spain: Cannabis-Based Spray Shows Positive Impact on

Overactive Bladder Symptoms of Multiple Sclerosis:

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40198

Marijuana's Key Ingredient May Fight Alzheimers

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40290

Endocannabinoids -- the Brain's Own Marijuana

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40485

MJ's Active Ingredient May Actually Improve Memory

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40554

Study: Cannabis Helps Spasticity/bladder in MS Patients

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40709

MS Patients Report Subjective Relief From Cannabis,

Survey Data Shows

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40878

Medical Marijuana Studies

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=40924

US: Marijuana-Like Compound May Slow Alzheimer's

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=41053

Web: Column: Corporate Drugs Useless Against Alzheimer's

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=41056

Cannabis can ease severity of post-eating stomach cramps

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=41119

Marijuana-like Chemical Can Restore Sperm Function Lost to Tobacco Abuse

http://medpot.net/forums//index.php?showtopic=41116

Edited by Hicksville

Share this post


Link to post
Hicksville

Rusmisbrukere i behandling:

70 % hadde lærings-/atferdsvanskeligheter i skolen

53 % en eller begge foreldre alkoholproblemer

46 % foreldre skilt

33 % ikke vokst opp hos foreldre

29 % vært under barnevernet

11 % seksuelt misbrukt i familien

22 % seksuelt misbrukt utenfor familien

38 % mobbeoffer

15,9 år: gjennomsnittsalder ved første arrestasjon.

En politimann med lang erfaring fra rusforebygging i skolen, Ragnar Foss her i Fredrikstad, skriver:

"Det er når man tenker tilbake på dem man ikke fikk øyekontakt med, at man kan kjenne den dårlige følelsen. De man ofte kjente foreldrene til. De med grunnmur med kun tre hjørner. De som kunne røyke før de fylte 12. De som kunne drikke alkohol fra de var 13. De som stadig kom for sent fordi de ikke kunne sovne før det hadde blitt rolig hjemme. De som fikk den nødvendige bekreftelsen ved å framstå som klassens klovn eller rabagast. De som allerede opplevde skolen som en arena for tap og fornedrelse på grunn av mange flere enn politimannen. Lenge for de røyka den første reven. Lenge før de dro den første stripa. Lenge før de satte det første skuddet." (gjengitt i Hans Olav Fekjær's "Rus", Oslo 2004, side 81).

Edited by Hicksville

Share this post


Link to post
Superhaze

Faen hicks, ikke for mye om gangen. ;)

Forøvrig burde noen, dvs trådstarter, gjøre en opprenskning her, og aller helst legge alle bra kilder inn på

første posten, slik at det er lettere å bruke denne tråden i en debatt der en trenger spesifik info om et tema.

..kunne gjort det jeg.. men... ;)

Share this post


Link to post
Hicksville

Hehe, ja denne tråden trenger en skikkelig omorganisering. Flere lenker er ute av funksjon (jævla nettaviser !) også. Det kan være en idé og samle så detaljerte forskningsrapporter og nyhetsartikler som mulig, ettersom de mest sannsynligvis vil bli fjernet etterhvert. Er som man kanskje har sett endel av de her, men flere på forumet kan kanskje klippe/lime inn så mye de gidder i et (eller flere) tekstdokument. Kjipt å miste god dokumentasjon..

Share this post


Link to post
BK

Vi skal gå over postene og sjekke lenker før vi overfører dem til den nye kildelisten... Jeg regner med å begynne i løpet av uken!

Share this post


Link to post
kharon

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.f...l=pubmed_docsum

- pothead or potsmoker? om avhengighet. gratis nedlastning

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.f...l=pubmed_docsum hvor lenge finner man thc og metabolitter i blod. betal-artikkel

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.f...h&DB=pubmed - alt på pubmed om canna. mye rart, kanskje dere finner noe interessangt. de fleste artiklene må betales for da. på plussiden er dette en seriøs side, ikke noe vg-greier.

Share this post


Link to post
Hicksville

Vi har vel alle hørt i debatter/diskusjoner at legalisering vil føre til høyere forbruk.

"The available evidence suggests that removal of the prohibition against possession itself (decriminalization) does not increase cannabis use. ... This prohibition inflicts harms directly and is costly. Unless it can be shown that the removal of criminal penalties will increase use of other harmful drugs, ... it is difficult to see what society gains."

- Evaluating alternative cannabis regimes. British Journal of Psychiatry. February 2001.

"In sum, there is little evidence that decriminalization of marijuana use necessarily leads to a substantial increase in marijuana use."

- National Academy of Sciences, Institute of Medicine (IOM). 1999. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. National Academy Press: Washington, D.C., 102.

"The Law Revision Commission has examined laws from other states that have reduced penalties for small amounts of marijuana and the impact of those laws in those states. ... Studies of [those] states found (1) expenses for arrest and prosecution of marijuana possession offenses were significantly reduced, (2) any increase in the use of marijuana in those states was less that increased use in those states that did not decrease their penalties and the largest proportionate increase occurred in those states with the most severe penalties, and (3) reducing the penalties for marijuana has virtually no effect on either choice or frequency of the use of alcohol or illegal 'harder' drugs such as cocaine."

- Connecticut Law Review Commission. 1997. Drug Policy in Connecticut and Strategy Options: Report to the Judiciary Committee of the Connecticut General Assembly. State Capitol: Hartford.

"There is no strong evidence that decriminalization affects either the choice or frequency of use of drugs, either legal (alcohol) or illegal (marijuana and cocaine)."

- C. Thies and C. Register. 1993. Decriminalization of Marijuana and the Demand for Alcohol, Marijuana and Cocaine. The Social Sciences Journal 30: 385-399.

"In contrast with marijuana use, rates of other illicit drug use among ER [emergency room] patients were substantially higher in states that did not decriminalize marijuana use. The lack of decriminalization might have encouraged greater use of drugs that are even more dangerous than marijuana."

- K. Model. 1993. The effect of marijuana decriminalization on hospital emergency room episodes: 1975-1978. Journal of the American Statistical Association 88: 737-747, as cited by the National Academy of Sciences, Institute of Medicine in Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. [6]

"The available evidence indicates that the decriminalization of marijuana possession had little or no impact on rates of use. Although rates of marijuana use increased in those U.S. states [that] reduced maximum penalties for possession to a fine, the prevalence of use increased at similar or higher rates in those states [that] retained more severe penalties. There were also no discernible impacts on the health care systems. On the other hand, the so-called 'decriminalization' measures did result in substantial savings in the criminal justice system."

- E. Single. 1989. The Impact of Marijuana Decriminalization: An Update. Journal of Public Health 10: 456-466.

"Overall, the preponderance of the evidence which we have gathered and examined points to the conclusion that decriminalization has had virtually no effect either on the marijuana use or on related attitudes and beliefs about marijuana use among American young people. The data show no evidence of any increase, relative to the control states, in the proportion of the age group who ever tried marijuana. In fact, both groups of experimental states showed a small, cumulative net decline in annual prevalence after decriminalization."

- L. Johnson et al. 1981. Marijuana Decriminalization: The Impact on Youth 1975-1980. Monitoring the Future, Occasional Paper Series, paper 13, Institute for Social Research, University of Michigan: Ann Arbor.

"Consumption appears to be unaffected, or affected only minimally by decriminalization, and most people believe that it has had little impact. Further, decriminalization has proven to be administratively and economically advantageous for state law enforcement efforts."

- D. Maloff. 1981. Review of the effects of decriminalization of marijuana. Contemporary Drug Problems Fall: 307-322.

"Levels of use tended to be higher in the decriminalization states both before and after the changes in law. tates which moderated penalties after 1974 (essentially a group of decriminalization states) did indeed experience an increase in rates of marijuana use, among both adolescents (age 12-17) and adults (18 or older). However, the increase in marijuana use was even greater in other states and the largest proportionate increase occurred in those states with the most severe penalties."

- W. Saveland and D. Bray. 1980. American Trends in Cannabis Use Among States with Different Changing Legal Regimes. Bureau of Tobacco Control and Biometrics, Health and Welfare: Ottawa, as cited by E. Single in The Impact of Marijuana Decriminalization: an Update.

"The reduction in penalties for possession of marijuana for personal use does not appear to have been a factor in people's decision to use or not use the drug."

- California State Office of Narcotics and Drug Abuse. 1977. A First Report on the Impact of California's New Marijuana Law. State Capitol: Sacramento.

"The number of [hospital] admissions directly due to marijuana use decreased from ... 1970 to ... 1975. In the same time, the number of admissions for drug abuse of all types, except alcohol, [also] decreased. ... The following conclusion seem warranted: medically significant problems from the use of marijuana have decreased coincident with decriminalizing marijuana."

- P. Blachly. 1976. Effects of Decriminalization of Marijuana in Oregon. Annals of the New York Academy of Sciences 282: 405-415.

"Data collected at four points in time in Ann Arbor [Michigan] and the control communities (which underwent no change in marijuana penalties) indicated that marijuana use was not affected by the change in law [to decriminalization.]"

- R. Stuart et al. 1976. Penalty for the Possession of Marijuana: An Analysis of Some of its Concomitants. Contemporary Drug Problems 5: 553, as cited by E. Single in The Impact of Marijuana Decriminalization: an Update.

International Studies

"The Dutch experience, together with those of a few other countries with more modest policy changes, provides a moderately good empirical case that removal of criminal prohibitions on cannabis possession (decriminalization) will not increase the prevalence of marijuana or any other illicit drug; the argument for decriminalization is thus strong."

- R. MacCoun and P. Reuter. 2001. Evaluating alternative cannabis regimes. British Journal of Psychiatry 178: 123-128.

"Fear of apprehension, fear of being imprisoned, the cost of cannabis or the difficulty in obtaining cannabis do not appear to exert a strong influence on decisions about cannabis consumption. ... Those factors may limit cannabis use among frequent cannabis users, but there is no evidence, as of yet, to support this conjecture."

- D. Weatherburn and C. Jones. 2001. Does prohibition deter cannabis use? New South Wales (Australia) Bureau of Crime Statistics: Sydney.

"The available data indicate that decriminalization measures substantially reduced enforcement costs, yet had little or no impact on rates of use in the United States. In the South Australian community, none of the studies have found an impact in cannabis use which is attributable to the introduction of the Cannabis Expiation Scheme [decriminalization.]"

- E. Single et al. 2000. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and the United States. Journal of Public Health Policy 21: 157-186.

"There is no evidence to date that the CEN [decriminalization] system ... Has increased levels of regular cannabis use, or rates of experimentation among young adults. These results are broadly in accord with our earlier analysis of trends in cannabis use in Australia. ...They are also consistent with the results of similar analyses in the United States and the Netherlands."

- N. Donnelly et al. 1999. Effects of the Cannabis Expiation Notice Scheme on Levels and Patterns of Cannabis Use in South Australia: Evidence from the National Drug Strategy Household Surveys 1985-1995 (Report commissioned for the National Drug Strategy Committee). Australian Government Publishing Service: Canberra, Australia.

"The different laws which govern the use and sale of marijuana do not appear to have resulted in substantially different outcomes if we view those outcomes solely in terms of consumption patterns."

- Australian Institute of Criminology, and the New South Wales Department of Politics 1997. Marijuana in Australia, patterns and attitudes. Monograph Series No. 31, Looking Glass Press (Public Affairs): Canberra, Australia.

"While the Dutch case and other analogies have flaws, they appear to converge in suggesting that reductions in criminal penalties have limited effects on drug use, at least for marijuana."

- R. MacCoun and P. Reuter. 1997. Interpreting Dutch cannabis policy: Reasoning by analogy in the legalization debate. Science 278: 47-52.

"General deterrence, or the impact of the threat of legal sanction on the cannabis use of the population at large, has been assessed in large scale surveys. These studies have compared jurisdictions in the USA and Australia where penalties have been reduced with those where they have not, and rates of use have been unaffected. ... Since no deterrent impact was found, this research illustrates a high-cost, low-benefit policy in action. Therefore, if any penalty is awarded, it should be a consistent minimum one. ... The greatest impact on reducing the harmful individual consequences of criminalization would be achieved by eliminating or greatly reducing the numbers of cannabis criminals processed in the first place."

- P. Erickson and B. Fischer. 1997. Canadian cannabis policy: The impact of criminalization, the current reality and future policies. In: L. Bollinger (Ed.) Cannabis Science: From Prohibition to Human Right. Peter Lang, Frankfurt, Germany. 227-242.

"There does not appear to be a consistent pattern between arrest rates and [marijuana] prevalence rates in the [united States] general population. ... Following precipitous increases, marijuana use began decreasing in the late 1970s, during a period of relative stability in arrest rates. The general deterrence effects of the law (i.e., arrest practices), are not apparent based on the intercorrelations of the measures presented here."

- L. Harrison et al. 1995. Marijuana Policy and Prevalance. [15] In: P. Cohen and A. Sas (Eds.) Cannabisbeleid in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. University of Amsterdam: Amsterdam. 248-253.

"The evidence is accumulating ... that liberalization does not increase cannabis use [and] that the total prohibition approach is costly [and] ineffective as a general deterrent."

- L. Atkinson and D. McDonald. 1995. Cannabis, the Law and Social Impacts in Australia. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice 48.

"It has been demonstrated that the more or less free sale of [marijuana] for personal use in the Netherlands has not given rise to levels of use significantly higher than in countries which pursue a highly repressive policy."

- Netherlands Ministry of Health, Welfare and Sport. 1995. Drugs: Policy in the Netherlands: Continuity and Change. The Hague.

"It is clear ... that the introduction of the CEN scheme [decriminalization] in South Australia has not produced a major increase in rates of cannabis use in South Australia by comparison with changes occurring elsewhere in Australia. ... It is not possible to attribute the moderate increases in cannabis use rates in South Australia to the removal of criminal penalties for small-scale cannabis offenses in that state."

- N. Donnelly et al. 1995. The effects of partial decriminalization on cannabis use in South Australia, 1985 to 1993. Australian Journal of Public Health 19: 281-287.

"The available evidence suggests that those jurisdictions which have decriminalized personal cannabis use have not experienced any dramatic increase in prevalence of use."

- National Drug and Alcohol Research Center. 1994. Patterns of cannabis use in Australia. Monograph Series No. 27, Australian Government Publishing Service: Canberra, Australia.

"It appears clear that there is no firm basis for concluding that the introduction of the Cannabis Expiation Notice System in South Australia in 1987 has had any detrimental effect in terms of leading to increased levels of cannabis use in the Southern Australian community. ... In the context of a society which is increasingly well informed about the risks associated with drug use in general, a move toward more lenient laws for small scale cannabis offenses, such as the CEN [decriminalization] system, will not lead to increased cannabis use."

- Drug and Alcohol Services Council of South Australia, Monitoring, Evaluation and Research Unit. 1991. The Effects of Cannabis Legalization in South Australia on Levels of Cannabis Use. DASC Press: Parkside, Australia.

http://www.norml.org/index.cfm?Group_ID=33...tm_format=print

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×