Jump to content
Sign in to follow this  
Häxdoktorn

Allt du behöver veta om NPK när du väljer en näring

Recommended Posts

Häxdoktorn

Jag har skrivit så mycket om näring på swecan att jag inte längre orkar berätta samma sak där om och om igen, men tänkte

att jag skulle dra det hela en gång på norcan också...

Följande är förenklat och inte på något sätt en komplett saltnäringsguide, utan mer bra att veta och lite till, i princip tillräckligt för att göra bra val, veta vad/hur du kan kombinera olika färdiga produkter, alternativt modifiera en färdig produkt till önskade värden genom lite tillsatser.

(att göra egen saltnäring helt från scratch är för jobbigt när det kommer till micronäring, däremot kan du köpa en näring och t.ex. själv göra en komplementflaska med rätt mängd P och K för att få den totalratio du önskar)

----

Lite förenklat: NPK siffrorna anger hur många procent av näringens vikt som utgörs av kväve (N), fosfor (P), och kalium (K).

För att krångla till det så anger många länder, t.ex. usa, 3 siffror som egentligen är kväve (N), fosforpentoxid (P2O5) och kaliumoxid (K2O).

Eftersom många odlare håller till på amerikanska forum så är det viktigt att komma ihåg att:

För att konvertera från amerikansk standard till svensk standard så blir 1.00 - 1.00 - 1.00 -> 1.00 - 0.43 - 0.83 (multiplicera andra och tredje värdet med 0.43 och 0.83)

För att konvertera från svensk standard till amerikansk standard så blir 1.00 - 1.00 - 1.00 -> 1.00 - 2.33 - 1.20 (dividera andra och tredje värder med 0.43 och 0.83)

och att kväve (N) = "nitrogen", fosfor (P) = "phosphorus" och kalium (K) = "potasium".

Bokstäverna kommer alltså inte från engelska ord utan från de kemiska beteckningarna som är samma på alla språk.

Så om du läser på internet att en bra ration är blabla och sedan läser på en flaska i en svenk butik ska du alltså tänka på att svenska fosfor siffran alltså är mindre än hälften för samma innehåll!!

Jag vet inte med säkerhet vilken av dessa standarder som används i norge.

----

Till att börja med är siffrornas storlek i sig inte viktigt, annat än att höga siffror betyder att man skall späda med mer vatten för att få lagom dos.

Förhållandet mellan dem är det viktiga: för hampa har vetenskapliga undersökningar genom fältstudier visat att ungefär 1-1-2 är en optimal (amerikansk) ratio.

Detta är alltså samma sak som 2-2-4 eller 3-3-6.

tumregeln blir alltså första och andra siffran ungefär samma, och tredje siffran dubbelt så hög.

Ungefär samma ratio är också den du hittar på bra saltbaserade drog-cannabis näringar avsedda för blom, som ett exempel:

Aqua Flores A NPK Formula: 4-0-6
Aqua Flores B NPK Formula: 0-4-4

total: 4-4-10

Viss variation förekommer givetvis mellan olika tillverkare, och ibland måste man slänga på extra "PK" för att komma upp i optimal ratio osv.

Du behöver ingen speciell näring avsedd för veg. Du får lika bra eller bättre om du använder blomnäringen i vegstadiet med.

All den där fosforn och kalium är nam-nam när plantan ska bilda mycket rötter och kraftig stam.

Enda egentliga anledningen att de säljer speciella "veg" näringar är för att innehållet är billigare men främst ju fler olika produkter du köper desto mer pengar till dem.

På samma sätt hade de lika gärna kunna sätta rätt ratio på blomnäringen från början och inte ha någon separat extra "PK" booster flaska för att komma upp i optimal ratio.

tumregeln blir alltså: blomnäring funkar jättebra i veg, men vegnäring funkar inte bra i blom.

Att många tillverkare har en blomnäring på två flaskor ("A" och "B" som i exemplet ovan) har däremot en bra anledning, allt fosfor finns i regel endast i ena flaskan, och i den andra finns allt järn (Fe). Om dessa befinner sig i samma vätska länge förenar de sig och fälls ut, och är alltså inte längre lösta i vattnet och därmed inte tillgängliga för rötterna att ta upp.

Ju starkare koncentration desto mer händer detta, så främst högkoncentrerade näringar behöver göra detta. "Gelatering" ger också visst skydd.

Edited by Häxdoktorn
  • Like 8

Share this post


Link to post
exil

Hatten av. Tack ska du ha.

Får jag det besvärligt är det alltid dig jag hamnar hos till sist.

Hoppas jag får se dig odla igen även om det skulle ta år.

Bugar och bockar / Exil

Share this post


Link to post
Skapknarkern

Det forklarer en hel del.. =)

Share this post


Link to post
Soilandcatsand

:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Share this post


Link to post
Natas

Jupp,greit og vite...leser jo også at disse blandingsratioene på gjødning er way høy...eller noen mening om dette?+

Share this post


Link to post
skogtrollet

Ottogermanske - Skjønner ikke helt hva du mener men dersom du referer til kunstgjødsel for utendørsdyrkning så inneholder ofte fullgjødsel og hagegjødsel veldig mye nitrogen sammenlignet med fosfor og kalium. Jeg tror at pris er en viktig årsak til dette.

Nitrogen er et billig fyllstoff i kunstgjødsel og kan fikseres fra lufta som ammoniakk gjennom Haber-Bosch-prosessen. Av råstoff kreves kun hydrogen fra metan og våtgass samt nitrogengass fra lufta og en hel del energi.

Både fosfat og kalium utvinnes fra gruvedrift og det er dyrt. Fosfatene i vår del av verden må kjøpes fra dagbrudd i Nordvest-Afrika og koster flesk. Fosfat er en begrenset ressurs som er umulig å fremstille industrielt på annen måte. Kalium må også graves frem der gammel havbunn er foldet og begravet i jordskorpa. Forekomstene ligger ofte for dypt for dagbrudd noe som gjør at utvinningskostnadene går kraftig opp. I tillegg inneholder de kaliumholdige bergartene kalium i 3 forskjellige former, som klorider, sulfater og nitrater. Svært mange planter er klorfølsomme, deriblant cannabis. F.eks kan bergarten sylvinitt inneholde over 50% NaCl(bordsalt) og en mindre mengde KCl. Det billigste fullgjødselet fra Yara, 18-3-15 inneholder faktisk så mye som 10.6% klor bundet som KCl. Klormengden i denne gjødsla hadde drept eller satt hampen alvorlig tilbake. Til cannabis brukes klorfattig gjødsel og må derfor ha kalium bundet som sulfat eller nitrat. Det krever kostbar videreforedling eller funn av andre bergarter.

Du kan tydelig se forskjellen i felleskjøpets prisliste over forskjellige gjødseltyper: http://www.fknr.no/uploads/dokumenter/Tonn/gjodsel.pdf

Sammenligner vi priser i småsekk pr 100 kg.

Nitrabor - Nitrogengjødsel med kalk. Inneholder: 15.5% N (14.4% NO3 + 1.1% NH4) 18.8% Ca

Pris: 405 kr

Fullgjødsel 12-4-18 med mikro(uten klor). Inneholder: 11.8% N (5.2% NO3 + 6.6% NH4) 4.0% P 17.6% K 2,0% Ca 1.6% Mg 9.5% S 0.03% B 0.3% Mn 0.03% Zn

Pris: 616 kr

Fullgjødsel 18-3-15 med klor Inneholder: 17.6% N ( 8.3% NO3 + 9,3% NH4) 2.6% P 14.6% K 1.3% Ca 1.5% Mg 3.8% S 0.02 B 10.6% Cl

Pris: 530 kr

Opti-P 0-20-0 Inneholder: 20% P 17% Ca 1.2%

Pris: 862 kr

Opti-PK 0-11-21 Inneholder: 11% P 21% K 1.6% S 0.1% Cu

Pris: 589 kr

Av prislisten ser man at fosfor er det desidert dyreste makronæringstoffet fulgt av kalium og deretter nitrogen. Nitrogen gir enormt hurtig grønt-vekst, men skal det i tillegg dannes frukt og røtter må det være rikelig med fosfor og kalium. Det er kjent at dersom planten har for stor tilgang på nitrogen så utsettes både blomstringstidspunkt og fruktdannelse og kvalitet forringes.

Kjøper du ferdig tilpasset cannabisgjødsel så slipper du å tenkte på dette. Da får du ferdigblandet gjødsel med riktig NPK. Disse næringene har svært mye fosfor og kalium i forhold til nitrogen.

Edited by skogtrollet
  • Like 2

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×