Jump to content
Sign in to follow this  
skogtrollet

Diskusjon - Blande hjemmelaget PK-booster

Recommended Posts

skogtrollet

Synes det var en spennende tanke at man kan blande saltnæringer på egenhånd dersom man kjøper saltene som kreves og bruker riktige mengder. Siden PK-boostere ofte består av klorfrie fosfor og kaliumsalter som er blandet i vann burde det vel ikke være så vanskelig å lage noe sånt på egenhånd? Kaliumdihydrogenfosfat og kaliumsulfat er billig dersom man kjøper fra en akvariumbutikk som denne, og litt dyrere om man må kjøpe fra internett.

Alle vet at det er ekstra behov for kalium og fosfor under blomstringen. Det finnes derfor såkalte PK-boostere for å supplementere blomsternæringen med ekstra fosfor og kalium under den mest kritiske perioden.

Det er ulik informasjon for når det skal tilsettes ekstra fosfor og kalium.

Canna sier at pk-næring skal tilsettes under: "Flowering - Generative Period II - Development of the volume (breadth) of flowers or fruit" og ikke mer enn 1 uke. Deretter er det stopp under resten av blomstringen (oppbygging av masse og modning)

http://growguide.info/

Hesi anbefaler økende dose PK-tilskudd fra uke 4 i blomst med maksimalt tilskudd siste uke av blomstringsyklus.

http://www.hhydro.com/files/Instructions/hesi-hydro-grow-chart.pdf

Det finnes et uttall andre produsenter med produkter med merkelige navn, og det nesten umulig å finne ut hvilke som er rene fosfor og kalium - boostere. Prøvde å kikke gjennom flere av feeding chartene her for å finne PK-boostere men de fleste produktene hadde fantasinavn og det er umulig å finne ut hva de inneholder.

Jeg fant ved en tilfeldighet denne svært gode videoen. Den er laget av en salgsrepresentant fra RAW og er virkelig verdt å se.

Angående PK-booster så er avsnittene om fosfor og kalium veldig informative(fra 12.55)

Utsagn i videoen:

"Under starten av blomstring, så vil større tilgjengelig menge fosfor være viktig for aksellerasjon av blomstring med større rotdannelse mer knoppdannelse. Senere er det ikke nødvendig med høy andel fosfor av saltkonsentrasjonen. Mot slutten av blomstringen blir kalium tiltakende viktig for modningen.

PK-boostere består ofte av det det oppløste saltet kaliumdihydrogenfosfat(23:10 i videoen) 1kg kaliumdihydrogenfosfat kan kjøpes på ebay for 17£ inkludert frakt til Norge. Det kan også tilsettes ekstra kaliumsulfat for ekstra kalium.

Kaliumdihydrogenofosfat og kaliumsulfat brukes også innen gjødsling av planter i akvarium.

Dersom andre også synes Raw-produktene i videoen er spennende(fosfor og kalium) så kan man kjøpe mono ammonium phosphate = "RAW - Phosphorus" og potassium sulfate = "Raw Potassium" mye billigere som linket til ebay.

Den eneste oppskriften jeg har funnet for PK-booster dersom den skal blandes i egen flaske er denne, jeg har ikke prøvd den. Kom gjerne med innspill om hva dere tenker om å blande løsninger evt tilsette salter på egenhånd til næringsløsninger.

Edited by skogtrollet

Share this post


Link to post
skogtrollet

Har blitt litt mer pålest siden jeg startet denne tråden. Det er ikke vanskelig å lage egne næringsløsninger, eller kopiere kommersielle typer gjødsel.

Alle moderne næringsløsninger er basert på Hougland/Arnon -formelen fra 1938. Først beskrevet av Dennis Hougland, professor ved UC Berkeley i 1938. Modifisert flere ganger med chelatering av jern. Dette er den første "moderne" hydroponiske løsning og vitenskapelig mest siterte formel. Formelen ser slik ut:

N 210 ppm
K 235 ppm
Ca 200 ppm
P 31 ppm
S 64 ppm
Mg 48 ppm
B 0.5 ppm
Fe 1 to 5 ppm
Mn 0.5 ppm
Zn 0.05 ppm
Cu 0.02 ppm
Mo 0.01 ppm

Den andre grunnpilaren innen næringsløsning for vannkultur er Steiner-løsningen fra 1984. En viderforedling av Hougland/Arnon som inkorpererer flere viktige faktorer hvor ionebalanse er viktigst.

- Monovalente ioner tas lettere opp enn divalente ioner.

- Dersom et negativt ion tas opp, så fremmer dette også opptak av positive ioner.

- Dersom NH4+ er til stede så hemmes opptak av andre positive ioner.

- NH4+ opptak vil fremme NO3- opptak.

Steiner-løsningen tar hensyn til dette og legger større vekt på balansering av ionene og innholdsstoffene. Forklarer også grunnen til at Hougland/Arnon-løsningen fungerer; planter er selektivt i stand til å velge og absorbere ioner fra en ubalansert løsning, men det koster den energi.

Steiner-løsningen ser slik ut:

N 170 ppm
P 50 ppm
K 320 ppm
Ca 183 ppm
Mg 50 ppm
S 148 ppm
Fe 3-4 ppm
Mn 1-2 ppm
B 1-2 ppm
Zn 0,2
Cu 0,1-0,5
Mo 0,1

Hougland og Steiner er viktige fordi de er godt funderte og springer ut av vitenskapelig nyvinning. Disse "oppskriftene" fungerer på et bredt spekter av drivhusvekster. Det er publisert et uttall av andre oppskrifter helt siden 1902, og som Steiner postulerer så fungerer de alle sammen - innenfor rimelighetens grenser.

Man er ikke enige om hvor disse grensene ligger og det er svært store ulikheter i litteraturen. Listen nedenfor er et konservativt anslag. (Growing Edge 2000:115)

N [100 - 200] ppm
P [15 - 90] ppm
K [80 - 350] ppm
Ca [122-220] ppm
Mg [26-96] ppm
S - ingen data
B [0.4 - 1.5] ppm
Cu [0.07 - 0.1] ppm
Fe [4 - 10] ppm
Mn [0.5-1.0] ppm
Mo [0.05 - 0.06] ppm
Zn [0.5 - 2.5] ppm

Regner man ut innbyrdes konsentrasjon av elementer, og sammenligner forskjellige hydro-næring produsenter mot hverandre, så er det svært store forskjeller. Men som Steiner forklarte, så vil slike ulikt sammensatte løsninger fungere på bekostning av tilvekst dersom løsningen er dårlig sammensatt med tanke på plantens behov. Denne tråden på icmag inneholder et betydelig arbeid for å liste opp ppm for grunnstoffene i forskjellige kommersielle næringsløsninger.

For å lage egen næring, så må man kjenne begrepet ppm(parts per million). Uttrykt i prosent så er 1 ppm = 0,0001%. Det betyr at 10 000 ppm = 1%

ppm tilsvarer milligram/liter. De fleste gjødselfabrikanter, også "cannanæring"-fabrikanter, oppgir elementkonsentrasjonen i prosent på etiketten. For å regne om fra prosent til ppm så multipliserer man først prosenttallet med 10 000 og dividerer med utynningsgraden.

Hesi som eksempel:

Hesi oppgir på etiketten at deres "Hydro Bloom" inneholder 3% nitrogen. Tynningsforholdet angis slik: "50 ml konsentrat løses i 10 liter vann(10 liter = 10 000 ml) Tynningsgraden blir da: 10000 ml/50 ml = 200

ppm nitrogen i utblandet Hesi: (3% * 10 000 ppm) / 200 = 150 ppm

Slik kan man finne ut ppm for alle elementene i dunken til Hesi som er oppgitt i %. Fosfor og kalium er oppgitt som oksider i utenlandsk gjødsel av historiske grunner, og krever omregningfaktor. For å gjøre om P2o5 til P så multipliserer man med 0,44. For å regne om K2O til K så multipliserer man med 0,83.

3.9% P205 x 0.44 = 1.716
ppm fosfor i utblandet Hesi: (1.716% * 10 000 ppm) / 200 = 85.8 ppm

5.0% K2O * 0,88 = 4,4%
ppm fosfor i utblandet Hesi: (4.4% * 10 000 ppm) / 200 = 220 ppm

Slik kan man også regne ut hvor mange ppm av et gitt element det er i tørr fullgjødsel. F.eks så selger Yara fullgjødsel med NPK(prosentandel Nitrogen-Fosfor-Kalium) 12-4-18. Hvor mange ppm nitrogen er det i en kilo av denne fullgjødselen, og hvor mye må den fortynnes for å kunne brukes fornuftig?

12% av en kilo er 120 gram. 1% = 10 000 ppm. 12% = 120 000 ppm. Tynnet 1:100 ganger i vann blir konsentrasjonen(120 000/100) = 1200 ppm. Tynnet 1:1000 ganger i vann blir konsentrasjonen(120 000/1000) = 120 ppm.

Man må faktisk tynne med en faktor på tusen dersom man sikkert skulle kunne bruke fullgjødsel i vannkultur(anbefales ikke). Husk at Hesi flytende konsentrat kun krevde 200 gangers uttynning for å gi 150 ppm nitrogen.(høyere enn 200 ganger konsentrasjon gir risiko for utfelling i konsenstratet) Det betyr at vi hovedsaklig kjøper vann når vi kjøper flytende canna-næring. I tillegg så er har mange av saltene som blandes ut en mye større renhetsgrad en fullgjødsel, og det gir behov for enda større grad av uttynning.

I stedet for å regne manuelt, kan man bruke et program som heter Hydrobuddy. Hydrobuddy har en database med flere formler fra Howard Resh, maximumyield, utdanningsinstitusjoner osv. Med noen få tastetrykk så lager programmet to-komponents konsentrerte A og B løsninger.

F.eks er dette oppskriften for General Hydroponics Flora Nova Bloom, konsentrert med en faktor på 200 i 5 liter A og 5 liter B dunker. Prosentkonsentrasjonen for mikronæringsstoffer er ikke oppgitt av General Hydroponics, og standard ppm verdier for disse er benyttet.

N(NO3-) 137 ppm

N(NO4-) 9 ppm

P 127 ppm

K 212 ppm

Mg 73 ppm

Ca 146 ppm

S 73 ppm

Fe 3.65

Zn 0,1

B 0,5

Mn 0,5

Cu 0,05

Mo 0,05

2v17typ.jpg

Amerikanske næringsløsninger som General Hydroponics og Dyna-gro bruker svært høye konsentrasjoner av fosfor i alle formuleringer sammenlignet med Hougland, Steiner, og databasen i hydrobuddy. Hesi ligger sånn sett nærmere konsentrasjonene som er gitt i hydrobøker og artikler på nett.

Dyna-gro bloom(3-12-6) har f.eks denne sammensetningen av makronæringsstoffer(ekstremt høy fosfor):

N 103

P 181

K 178

Mg 17

Ca 69

General Hydroponics MaxiBloom(5-15-14) tørrsalt (også svært høyt fosfor):

N 66

P 86

K 154

Mg 46

Ca 66

Det er vanskelig å vite hva slags formulering man skal bruke når man lager sin egen næringsløsning. En generisk formulering for blomst fra databasen i hydrobuddy er neppe noe dårligere valg enn mange av de kommersielle canna-næringene. Saltene er uansett så billige at man har råd til å eksperimentere og bytte reservoar hyppig.

Bruk destillert vann i konsentratløsningene, bland ut ett salt om gangen og pass på at det er 100% løst før det neste saltet tilsettes. Bruk en nøyaktig vekt, særlig for mikronæringsstoffene som tilsettes i svært små mendger. Det mindre volum man har for konsentratløsningen, det større blir potensiell feilmargin ved oppveiing av mikronæringsstoffene.

Her er et par av grunnformlene for GHS Powder feeding.

GHS Hybrids:

N(NO3-) 100 ppm

N(NO4-) 50 ppm

P 31 ppm

K 183 ppm

Mg 36 ppm

Ca 0 ppm

S

Fe 1,2 ppm

Zn 0,1 ppm

B 0,3 ppm

Mn 0,5 ppm

Cu 0,02 ppm

Mo 0,05 ppm

Denne formelen har svært mye ammonium. NO3- : NH4+ ratio er (50:100). Benton Jones skriver at ammonium aldri må være mer enn 50% i en løsning, og beste ratio er 25% ammonium og 75% nitrat. (Morgan 2004) skriver: "Occasionally, for example,under low light conditions, a small amount of nitrogen is supplied in the ammonium form from sources such as ammonium nitrate or ammonium phosphate, but this should be limited to less than 15% of the total nitrogen content of the nutrient solution.." Som alle utgaver av GHS powder feeding jeg har sett på så mangler kalsium og alle mikronæringsstoffer er chelatert.

GHS Short flowering:

N(NO3-) 110 ppm

N(NO4-) 50 ppm

P 26 ppm

K 216 ppm

Mg 20 ppm

Ca 0 ppm

S

Fe 1,0 ppm

Zn 0,1 ppm

B 0,2 ppm

Mn 0,5 ppm

Cu 0,4 ppm

Mo 0,1 ppm

Ville heller ikke ha brukt denne formelen. Svært høye kobber og molybden nivåer, og for mye ammonium. Mangler kalsium.

GHS Long Flowering

N(NO3-) 100 ppm

N(NO4-) 80 ppm

P 52 ppm

K 149 ppm

Mg 12 ppm

Ca 0 ppm

S

Fe 1,0 ppm

Zn 0,1 ppm

B 0,2 ppm

Mn 0,5 ppm

Cu 0,4 ppm

Mo 0,1 ppm

Svært høy ammoniumkonsentrasjon. Morgan(2004) fraråder så høye nivåer av ammonium i forhold til nitrat. Også svært høye nivåer av kobber og molybden. Mangler kalsium.

Gold Label Nutrients Hydro A + Hydro B(for vekst og blomst) 3ml 50/50% pr liter vann.

N 180 ppm

P 26 ppm

K 199 ppm

Mg 60 ppm

Ca 150 ppm

Som hesi ganske lik Steiner-løsningen.

Sist men ikke minst, ppm for PK-booster. GH Dry KoolBloom tørrsalt. 0.375 gram/liter.

N 7.5 ppm (ammonium)

P 74 ppm

K 87 ppm

Mg 3.75 ppm

S 6 ppm

For å imitere GH KoolBloom:

Litt kaliumdihydrogenfosfat for kalium og fosfor,

Bittelitt monoammoniumfosfat for ammonium og fosfor.

Litt epsom salt for ekstra magnesium.

Tilsett små mengder til reservoaret som det skulle ha vært krydder i matlaging(se videoen av Harley Smith i posten ovenfor) Husk at hovedbestanddelen i PK booster er kaliumdihydrogenfosfat, bruk mest av dette saltet.

Edited by skogtrollet
  • Like 3

Share this post


Link to post
Cannawizrd

Takk for at du starta denne tråden. Dette er tross alt enkel kjemi for de som forstår seg på det. Ingen reaksjoner, kun blandingsforhold som må stemme. Det er faktisk ikke nødvendig å betale skjorta for en næring eller pk booster når man kan lage det selv ved å blande ut noen salter i destillert vann. Jeg har veldig lyst til å prøve ut et slikt prosjekt med å teste ut hjemme laget gjødsel parallelt med kommersielle gjødninger.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×