Jump to content
hawk81

medisinsk cannabis og nav

Recommended Posts

hawk81

Hei, jeg lurer på om noen andre har opplevd dette? Jeg har  en  rekke ulike diagnoser. Og har prøvd alle medisinske behandlingen de kan tilby meg her I Norge. Uten noe suksess.

Defor har jeg ordnet medisinsk cannabis fra utlandet helt lovlig.

Men nå har nav stanset min økonomisk støtte/ aap. for de mener jeg bryter arbeid /oppfølging plan. På grunn av medisinen jeg henter lovlig fra utlandet.

Noen som har noen råd eller forslag til hva jeg skal gjøre?

Og er det  låv det nav driver med?

Share this post


Link to post
hawk81
12 timer siden, hawk81 skrev:

Hei, jeg lurer på om noen andre har opplevd dette? Jeg har  en  rekke ulike diagnoser. Og har prøvd alle medisinske behandlingen de kan tilby meg her I Norge. Uten noe suksess.

Defor har jeg ordnet medisinsk cannabis fra utlandet helt lovlig.

Men nå har nav stanset min økonomisk støtte/ aap. for de mener jeg bryter arbeid /oppfølging plan. På grunn av medisinen jeg henter lovlig fra utlandet.

Noen som har noen råd eller forslag til hva jeg skal gjøre?

Og er det  låv det nav driver med?

Min fastlege er posetiv til min medisinske cannabis behandling og støtter den. Etter jeg begynte med medisinsk cannabis, har jeg helt kuttet ut opiater, redusert naurontinen fra 3600 mg til ca 300 til 600 mg pr dag. Insulin forbruket mitt er ca halvert. I tillegg har jeg gått ned fra 75 mg sobril til dagen, til 1-2 valium ved behov. Tidligere medisiner for dette har gitt meg kraftig bivirkninger, alt I fra spasmer, våkne opp helt desorientert å ikke skjønner hvor du er. For å  nevne noen.

For å si litt om mine problemer/helseplager, eller lettere sagt mine diagnoser.

Jeg har diabetes type 1 som jeg har hatt I 21 år. De siste  5 til 10 årene har jeg slit med sterke kronisk smerte I begge føttene, høyre arm og skuldre /nakke. Jeg har I tillegg fått diagnosen fybromylagi. Og venter på utredning for diabetes nevropati.

Share this post


Link to post
sunmork
På 11.4.2017 at 14.27, hawk81 skrev:

Hei, jeg lurer på om noen andre har opplevd dette? Jeg har  en  rekke ulike diagnoser. Og har prøvd alle medisinske behandlingen de kan tilby meg her I Norge. Uten noe suksess.

Defor har jeg ordnet medisinsk cannabis fra utlandet helt lovlig.

Men nå har nav stanset min økonomisk støtte/ aap. for de mener jeg bryter arbeid /oppfølging plan. På grunn av medisinen jeg henter lovlig fra utlandet.

Noen som har noen råd eller forslag til hva jeg skal gjøre?

Og er det  låv det nav driver med?

Dette kan ikke være lov av Nav. Du må få fastlegen din til å klage til Nav med henvisning til narkotikaforskriften § 19 som sier klart at du kan ta inn MM lovlig enten for en ukes forbruk eller for en mnd. Narkotikaforskriften administreres av legemiddelverket, som forvalter narkotikaforskriften på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

Her er en høyesteretsdom som viser lovligheten av innførsel i hht N.forskriften § 19. HR-2016-01354-U. Du har også krav på innsyn i din sak hos Nav, og du må kreve å få se hvilken lovhjemmel Nav henger dette på. 

Legemiddelverket har også utformet en veileder til norske spesialister mht hvordan spesialisten skal gå frem når det gjelder søknad om å importere MM via apotek til Norge.

Her er veilederen: https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenningsfritak/Medisinsk cannabis -veiledning for leger fra Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.pdf

Det er mulig at Nav henger dette på om du har søkt Nav om å reise til utlandet når du går på AAP. Det må du visstnok gjøre. 

Lykke til

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
hawk81

Tusen takk for hjelpen. Tror det kan bli til stor hjelp. må bare kjempe videre  for mine rettigheter.

  • Like 1

Share this post


Link to post
sunmork
På 15.4.2017 at 18.36, hawk81 skrev:

Tusen takk for hjelpen. Tror det kan bli til stor hjelp. må bare kjempe videre  for mine rettigheter.

Ja du må det. Det er fryktelig mye uvitenhet der ute blant offentlig ansatte. Men her må fastlegen din trø til med klage!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Bamse303

Grunnen til att nav stopper stønaden er vel sannsynligvis fordi du ikke har søkt om å dra utenlands mens du mottar aap.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Bamse303

snakk med denne damen, http://www.jussportalen.no/index.php?site=jussportalen/1740/1862 

hun har vist veldig godt renome, har vunnet en sak for en kamerat av meg *og* tar fri rettshjelp.

http://advokatsandvold.no/

nav er ekstremt sleipe, og du må huske de opptrer nesten som ett forsikringselskap, jobben deres er å finne vilken som helst grunn til å nekte deg.

Håper dette hjelper og lykke til, vet hvordan det er med kroniske smerter.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
hawk81
På 04/20/2017 at 2.52, Bamse303 skrev:

Grunnen til att nav stopper stønaden er vel sannsynligvis fordi du ikke har søkt om å dra utenlands mens du mottar aap.

 

Jeg søkte om å beholde aap mens jeg reiste og  det fikk  jeg invilget.

Share this post


Link to post
hawk81

Har fått beskjed av nav at behandlingen på klagen fra advokat til nav om at det de gjør mot meg strider mot norsk lov. Vill ta minst 6 måneder og I tillegg har jeg fått avslag på sosiale penger for kona har 16000 I lønn men vi har 11000 I måned I leie og strøm, uten om mat, transport og andre medisiner som ikke dekkes av blåresept her I Norge. I tillegg til andre nødvendigheter. På grunn av vi har litt penger stående på bsu. Hva har Norge kommet til?

Share this post


Link to post
doinfiddyfiveinafiddyfo

på grunnlag av det de gjør mot deg kan det hende de bryter disse menneskerettighetene;

Artikkel 5.
Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 25.
1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

 

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×