Jump to content
Sign in to follow this  
Heyhey

Utsettelse på lappen pga Hasjbruk?

Recommended Posts

Heyhey

Hei, har en venn somt nå nylig ikke fikk godkjent vandelen sin da han søkte om førerkortet pga at han ved to annledinger ble tatt for hasjbruk. Den første gangen startet han på pissing som han fullførete og den andre gangen ble han fortalt at han enten kunne ta boten eller begynne på pissing igjen. Men da han skulle søke på førerkort nå nylig fikk han brev der han fikk beskjed om at han ikke oppflyte krav til vandel. Å da tenker jeg at han mest sansynlig må på pissing i en 6-12 månder til? Selvom han tok boten for den siste saken? Kan dette være riktig? Noen som har noen forslag da vennen min gjerne vil ha førerkortet kjappest!

Leste på denne tråden på tidligere der han sendte inn som svar på liggnede brev at han hadde jobb og dermed slapp pissing... Å utsettelse. Nå er nå denne tråden ganske gammel vel å merke.

 

Hade blitt super glad vist noen har noen erferinger å dele eller vet hvordan man kan ordne dette på ordentlig vis!

 

Share this post


Link to post
OzOz

Dette kan nok påklages. Såfremt bruken ikke er , dvs bruk som kan vises å gå ut over kjøreferdigheter, har ikke politiet anledning til å frata eller nekte folk førerkort i juridisk forstand. De prøver å bruke det omstridte "edruelighetsprinsippet" langt utover det de har lov til, det er synd at ikke flere kjenner til dette og/eller ikke har råd til å engasjere advokat og ta det rettesn vei, der ville mange ha vunnet.
Sivislombudsmannen skriver blant annet:
"Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd ...
Manglende edruelighet er ikke i seg selv et tilstrekkelig grunnlag for tilbakekall av føreretten. Tilbakekallet må også være påkrevd av hensyn til trafikksikkerheten, og dette vilkåret må vurderes konkret i hver enkelt sak. Det kan ikke legges til grunn at personer som ikke er edruelige i vegtrafikklovens forstand, alltid vil utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko".

Det har også vært flere saker i retten i det siste der folk har fått tilbake førerkortet etter at politiet har beslaglagt det ut fra "edruelighetsprinsippet. Det er ikke nok at man har brukt et ulovlig rusmiddel, det skal bevises at bruken er av en slik art at den utgjør en trafikkrisiko. Å røyke hasj noen ganger i året utgjør ikke en slik risiko. Folk kan drikke seg småfulle hver jævla kveld uten at politiet reagerer, såfremt man er edru når man kjører bil.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×