Jump to content
Sign in to follow this  
Mr.Rosin

Katta er ute av sekken

Recommended Posts

Mr.Rosin

Noen har tatt seg friheten i å publisre utsnittet(altså jeg driter i det, og om det har en nytte for samfunnet, så er jeg for deling av budskapet). av min vurdering av legalisering/avkriminalisering. Men siden det er allerede der ute, så poster jeg det her. Siden noen tok seg bryet så er det sikkert verdt det, da betyr det noe for noen(selv om de tar cred for det) :)Men de har ikke min utdypende mening. But here goes;

 

Legaliseringen av Cannabis, hva er konsekvensene?

 

I den siste tiden er det blitt snakket så varmt om den såkalte legaliseringen av cannabis. Det blir snakket om hvordan den kan strupe inntekten til gjenger og mafia, hvordan den kan brukes som medisin og ikke minst, renere produkter kjøpt over disk. Men er det så lett?

 

Min mening er at mye av dette er feil og det blir konsekvent utelatt av folk som i deres iverer etter et slikt lovvedtak, ofte kjent som «Custies», «Custies» er en slang på folk som er brukere uten noen spesiell kjennskap til cannabis og vet egentlig veldig lite, men som gjerne røyker litt i ny og ne.

Så da er spørsmålet; Holder de tilbake mye av de negative sidene i hensikt for deres agenda eller er det av ren uvitenhet?

For i lang tid har vi blitt fortalt kun solskinnshistorier fra steder som Uruguay, Canada, California m.fl.

 

La oss se litt nærmere på noen av disse påstandene.

 

 

Å strupe inntektene til kartellene og bandene.

 

Det er ikke bestandig så lett som man tror. Og tar man en nærmere titt på California hvor det er legalt, men derimot så tungt beskattet og regulert at produsentene mister opptil 3/4 av kundene sine. Ikke pga. av at produktene er urene, men rett og slett fordi produksjonskostnadene blir for høye og reguleringene gjør at den lovlige omsatte medisinen ikke har samme potens som på det svarte markedet, samt den er mye dyrere. Dette får produsentene og sluttbrukeren virkelig kjenne på kroppen og lommeboken. For kundene snur ofte i døren når de ser prisene og henvender seg derfor til den kriminelle verden i stedet for medisinen sin. Og her blir også argumentet om at legalisering viser ingen tegn til økt forbruk, men at forbruket går ned, litt misvisende. Det sier jo seg selv om de ikke har råd til å kjøpe produktene, mens på det svarte markedet har man kun mørketall å forholde seg til. Så nå ser det ut til at det svarte markedet blomstrer opp igjen i California, som følge av reguleringene.

 

https://youtu.be/dciB6Z-eMpg

 

https://youtu.be/wVGWSDN3Wz8

 

Hva med medisinen?

 

Når det kommer til det medisinske aspektet av cannabis, så er det mye det hjelper imot, men mye av det som sies, må også tas med en klype salt. For de som er mindre kjent med arbeidet til Rick Simpson, så gav han ut såkalt medisinsk olje basert på cannabis og etanol gratis, for å hjelpe de lidende som hadde prøvd alt og følt en håpløshet mot ”big-pharma”, og det er en del solskinnshistorier der. Men de andre som prøver og ikke blir helbredet etter å ha prøvd Rick Simpsons sine metoder, blir sjeldent snakket om. Så at argumentet skal brukes løst av cannabisfanatikere som er omtrent religiøst overbevist om at cannabis er løsningen på alt, er ikke bare direkte feil, men også farlig på enkelte områder. Men det som er mere viktig for meg, er hvordan cannabis kan hjelpe enkelte med f. eks uhelbredelig kreft til en bedre hverdag ved å øke matlysten. Den positive effekten ved dette er at forbedret næringsopptak, kan gi styrke til å holde ut behandlingen og på denne måten forlenge livet.  

 

https://youtu.be/fQwwGPiyW9M

 

 

Foregangsland

 

Første landet som var ute å legaliserte cannabis var Uruguay og det med store trampeklapp fra ”legalistene” verden over. Men det er en del haker ved denne legaliseringen også. For i Uruguay er det nemlig slik at du har kun to typer cannabis å velge imellom og kun 56% er lovlig omsatt etter det ble legalt, og det ble satt en begrensning på ett par gram om dagen. Dette førte videre til at folk som registrerte seg men ikke røykte, solgte den lovlige omsatte cannabisen til de som brukte opp kvoten sin for dagen. Ergo ble det en ny form for ulovlig omsetting som følge av reguleringene.

 

 

Så er det dette med hva slags produkter skal man legalisere og evt. regulere?

 

Nå er det endel motsetninger i cannabisverdenen, som jeg mener er viktige å påpeke.

Dette med renhet og kvalitetstester er ofte brukt som et argument for legalisering, for noen påpeker at den ulovlige hasjen kan inneholde ting vi helst ikke vil skal være tilstede i produktet. Det sies å inneholde alt fra sauefett, henna, plast, ekskrementer(fra smugling hvor folk svelger) gummi osv. Og ja, det var en periode man så litt av slike produkter, men det var når cannabis fikk virkelig fotfeste i Europa, da etterspørselen ble større enn produksjonen. Så det var vel en naturlig konsekvens man omtrent kan forvente av kyniske bakmenn. Men argumentet med ekskrementer er pr. i dag langt mindre, og forbeholdt de som drar på turer og tar med seg hasj hjemmefra for å tjene noen kroner og for å betale for turen sin. I dag er kartellene så store at dette er en en ”ikke-sak”, for det meste blir smuglet i trailere og biler, i stedet for folk selv.

 

Vice News hadde en interessant reportasje ang dette med laboratorier som sjekker for urenheter og det var mildt sagt oppsiktsvekkende. For ofte er det slik med rekreasjonell og medisinsk bruk at innhold skal analyseres slik at brukeren kan selv bestemme styrke, funksjon og renhet. Men det viser seg gang på gang at dette er usant, for det finnes nemlig produsenter som vil skryte på seg f. eks den mest potente (%THC) typen (strain), men produktet lever ikke opp til tallene, og da er løsningen å finne et laboratorier som er villige til å trikse med disse tallene. Men det stopper ikke der, for endel av disse produktene kan også inneholde typer mugg som kan gi kraftige lungesykdommer og i verste fall være kreftfremkallende. Men ofte der det er mye penger å hente, kan det være fristende å jukse litt, for å unngå tapt inntekt.

 

https://youtu.be/TX3ozV82Bwo

 

 

Import hasj vs. legal industri

 

For en del av de som anser seg som «Cannsourer», er dette et dilemma. For disse menneskene er cannabis ikke noe annerledes enn f. eks vinkjennere.

La oss ta utgangspunkt i Malana Cream, det er en type hasj som er produsert i Parvati dalen i India, eller en Nepal i fra, ja du gjettet riktig, Nepal.

På markedet får man kjøpt frø fra disse «strains´ene», men for en «cannasour» vil det være stor forskjell om denne er produsert i et drivhus eller fra opprinnelsesstedet. For det kan være snakk om jordsmonn, klima, høy eller-lavland(UV-stråling) og gartnerne, på akkurat samme måte en vinkjenner vil legge til kjenne en årgangsvin og hvor den kommer i fra og kan velge ut i fra deres preferanser.

Så under en evt. legalisering vil det nok være kun det svarte markedet, akkurat som i dag, som kan tilby dette. For når man kjøper f. eks marokkansk hasj, såkalt Maroc, så er det fortsatt ulovlig i dette landet å produsere dette, selv om lokale myndigheter ser den andre veien. Cannabisen er faktisk levebrødet til mange av disse bøndene, som sliter økonomisk og vil ikke klare seg om de dyrker andre legale produkter.

Men det kan aldri godtas at slike produkter er på markedet i Norge under en evt. legalisering, for den norske staten kunne aldri sette seg i en posisjon hvor de blir en kriminell aktør i disse landene. Igjen, vil det styrke eksistensen av det svarte markedet ved at du vil finne produkter du ellers ikke vil finne under en evt. legalisering.

 

 

Kjemikalier og skadedyr

 

Her også er det endel man kan se på, som innsektsmidler og næring. I store produksjoner brukes det flittig innsektsmidler som forebyggende og det har også blitt vist til at vi ikke helt vet effektene av, ved evt. inntak. For cannabis er ikke som tomater hvor du kan vaske produktet før inntak. En annen konsekvens av storproduksjoner er såkalt «hydro» eller vannkultur som det heter på norsk. Her brukes det mye kjemikalsk næring for produksjon og i store doser for å øke utbytte. Men igjen ser vi at det er lite fokus på overbruk av fosfor som er en hovednæring for selve blomstringen. Og her kan man se etter en forbrenning en svart, hard og sprø aske, dette er fordi produsentene vil ha mest utbytte og ikke benytter seg av kun vann i sluttfasen av blomstringen. Fosfor binder nemlig et eget radioaktivt isotop, som er meget kreftfremkallende, som om det ikke var nok med de karsinogene stoffene ved vanlig forbrenning av bladrester og blomster.

 

Hjemme-dyrking, reguleringer og patenter

 

Noe som går igjen i legaliseringsdebatten er at under en legalisering vil du ha retten til å dyrke selv, i alle fall noen planter.

Men det har vist seg å være vanskelig flere steder etter både medisinsk og rekreasjonell bruk har blitt legalisert. I Ohio f. eks har myndighetene satt seg på bakbena for hjemme-dyrkning til medisinsk bruk etter du er registrert medisinsk bruker, for å beskytte monopolet. For det er ikke så lett når man må kjempe mot de største produsentene og lobbyvirksomheten. Og det viser seg nå, at det er en opprulling på gang i cannabismiljøene ang bruken av hybridiserte frø, for nå skal de nemlig patentbeskyttes. Det innebærer at om du reproduserer frø(evt. krysninger) du har kjøpt, til egen bruk senere er ulovlig og kan medføre strafferettslige skritt. For de som har monopolene har allerede begynt å dra til steder i verden hvor de bytter såkalte landeraser(planter som har vært dyrket i mange år på steder) med sine hybrider i landsbyene. Ergo vil disse bli sådd ut og diversiteten i landerasene i disse områdene blir fort utryddet, mens de som kjemper kampen om monopolet har landerasene god bevart i sine egne frølager.

Så i kampen om å bevare planter og mangfold i planteriket, bør disse bekjempes og ikke gis innpass for å fortsette. For som andre planter, så blir det hele tiden oppdaget nye medisiner på lik måte som alkoider i cannabis, som kan være til framtidig medisinsk nytte.

Også viser det seg at når disse større aktørene kommer på banen, vil den lille mannen i gata som kan bidra til arbeidsplasser bli presset ut av internasjonale firmaer som får kloa i markedet via lobbyvirksomheter, det er faktisk det som skjer i Canada nå. Så Canada, gratulerer! Dere får som dere fortjener, når legaliseringen skal forhastes og ikke tenkes igjennom.

En ting er sikkert, medisinen deres blir ikke dyrket av de mest kyndige og ivrige dyrkerne, med mest kunnskap på feltet.

.

https://youtu.be/FYcIwbmf3Nk

 

https://youtu.be/5tqFbceeWUk

 

https://www.gq.com/story/the-great-pot-monopoly-mystery

 

 

Min mening

 

Mitt syn er at legaliseringsfolk mener godt, men det er videre problematisk på mange felt, som jeg tror de ikke forstår. Jeg ser heller at en avkriminalisering/toleranse tar plass i samfunnet, noe ala Amsterdam. Da vil brukerne være brukere og ikke kriminelle, hobby og-medisinske dyrkere får være i fred uten å være redd for rettslige skritt fra store firmaer med patenter i hånda, eller reguleringer som kan sette deg i fengsel(slik som i Colorado, hvor straffen er høyere nå). Faktisk sier flere og flere Kanadiere nå, at det var bedre under forbudet enn under en legalisering når den trår i effekt, for der skal det nemlig monopoliseres.

 

Avkriminaliser, tolerer og godkjenn medisinsk bruk, men ikke legaliser... I alle fall ikke enda. For hva får oss til å tro at de få forkjemperne for legalisering her i lille Norge skal liksom klare å bekjempe store internasjonale aktørene så mye bedre enn de i USA og Canada, som har langt større grupper, foreninger og advokater på sin side?

 

Er det av ren ignoranse? Eller er det arroganse? Kanskje en dose av begge deler.

 

En ting er sikkert, staten har kun et formål om det skal legaliseres, og det er ikke for at folk skal få røyke, men for å tjene penger. Og i et slikt spørsmål hvor vi får så enorme samfunnsendringer, er det viktig at dette tenkes grundig igjennom, for har vi først legalisert og regulert, er det for sent å snu.

Edited by Mr.Rosin
  • Thumbs up 2

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×