Jump to content
Sign in to follow this  
the_Freelancer

Strafferammer og straffeutmåling for dyrking?

Recommended Posts

the_Freelancer

Som overskriften sier.

Hvor store mengder må man dyrke for å få fengsel?

Hvordan er det med bot og samfunnstjeneste?

Vurderer enda å dyrke ca 4 white widdow, men ikke derfor jeg spør. Bare kjekt å vite....

Og tviler på at jeg hadde blitt busta, men skal ikke være for stor i kjeften... :inlove:

Men hadde blitt glad viss noen kunne gitt meg et lite innblikk i hvordan myndighetene hånterer dyrking.

EDIT; En annen ting jeg lurer på... Hvordan og hvorfor har frø blitt ulovleg? Det er jo ikke et spor av narkotiske stoffer i et frø, men likevell så blir det omtalt som innføring av narkotika. Hvor er logikken, og hvordan og hvorfor skal man bli straffet for det?

Vett det kan bli litt tunge spørsmål, men hvorfor frø har blitt ulovleg fatter jeg ikke... <_<

Edited by Even Ganja

Share this post


Link to post
knuthulu

Blir du busta med fire white whidow planter (pluss noen få gram hasj og et par piper og bruk osv) kan jeg aldri forestille meg at du får noe annet enn ei bot pluss noen dager betinga. Det vanlige er å veie plantene og regne hvert gram som marihuana/stoff, men du skal ha fire *veldig* frodige planter for å komme opp i noe som ligner fengselsstraff-mengde. Det er til eget bruk og ingen spredningsfare, og du er ung og skkert ustraffet fra før?

Folk har blitt tatt med mye mer enn fire planter uten å få ubetinga fengsel som straff.

Cannabisfrø regnes som forsøk på tilvirking av narkotika etter det jeg har forstått. Selv frø til industrihamp er i utgangspunktet forbudt tror jeg. Logikken bak dette, umm, ja, tja, den finnes ikke tror jeg. Annet enn at alt som har med hamp og cannabis MÅ være fælt, siden det har med cannabis og hamp å gjøre. Og cannabis og hamp er jo farlige og fæle greier. <_<

Share this post


Link to post
Eirik

Jeg har lurt på hvor man kan finne en søkbar oversikt over dommer som er felt i Norge?

Isåfall kunne vi bare søkt på cannabis og sikkert laget en fin oversikt over snittdommer i forhold til mengde.

Men i de fleste tilfeller er det jo besittelse og diverse andre stoffer involvert.

Tror også det varierer mye etter distrikt. Mener å huske at 50g er proffgrensa. De fleste som har en HPS overskrider dette, særlig om hele planta veies.

E

Share this post


Link to post
knuthulu

Sjekk denne linken for cannabis og straff.

God ide med en landsoversikt så man vet hvilke grenser og mengder man bør ligge på. Vanskelig å sammenligne direkte da, det er så mange andre forhold som også veier inn i forhold til straff. Med det hadde vært greit å vite sånn ca. hva man kan tillate seg uten å risikere fengselstraff for eks. <_<

Share this post


Link to post
Eirik

Kanskje jeg rett og slett skal lage en figur der jeg plotter mangde cannabis mot fengsel og bot?

Må selvfølgelig kun ta med saker med besittelse.

E

Share this post


Link to post
the_Freelancer

Jeg er 20 år uten noe på rullebladet.

Jeg er ikke en kjenning av politiet for å si det slik.

Viss jeg blir busta, så er det fammilien som finner stashet. Men de greier vell sikkert å sette igang et helvete som overgår politiet. <_<

Viss jeg hadde blitt busta så tror jeg noen fammilie-medlemmer hadde blitt sjokkert pga jeg er ikke den typen som '' normale '' folk forbinder med '' narkotika ''. :inlove:

Forresten, fatteren fant pipa mi sist uke. Merkeli nokk så har han ikke sagt noe, nesten litt plagsomt. Kunne vært greit å diskutere litt med han så jeg vett hva syn han har på saken. Jeg gidder ivertfall ikke å ta det opp før en gang i fremtiden... :)

Kanskje jeg rett og slett skal lage en figur der jeg plotter mangde cannabis mot fengsel og bot?

Må selvfølgelig kun ta med saker med besittelse.

E

Genial ide.

Share this post


Link to post
Ganjalf

Jeg har lurt på hvor man kan finne en søkbar oversikt over dommer som er felt i Norge?

Lovdata har kanskje en slik oversikt, men hvem som helst har vel ikke tilgang... Kanskje advokathjelpen kan være behjelplig?

Tror også det varierer mye etter distrikt. Mener å huske at 50g er proffgrensa. De fleste som har en HPS overskrider dette, særlig om hele planta veies.

E

Proffparagrafen gjør seg gjeldene fra 90 kg+(så vidt jeg husker) i følge retningslinjer fra Riksadvokaten.

Jeg ble kun tiltalt for det som var ferdig tørka. 72g som ble delt på 4 for å "konvertere" til hasj :inlove: De klarte riktignok å føkke til THC-analysen <_< Jeg hadde hektovis som jeg skulle hogge den dagen de kom, men dette ble ikke regnet med. 75 planter, hvorav ca halvparten i 10 litere i blomst. 3-3,5 KW lys.

60 dager betinga...selv om jeg var straffa fra før(3,5g's cannasak og ulovlig siviltjenestefravær).

Share this post


Link to post
Eirik

72g som ble delt på 4 for å "konvertere" til hasj

Der hadde jeg dratt inn fagpersonell og bråket som et helvete. Man kan dele på 10 glatt. Evt 5 om sakene er veldig bra <_<

E

Share this post


Link to post
knuthulu

Politiet drar gjerne opp 20 småplanter, veier alt med rot og sier at det er så og så mange gram med "tørket plantemateriale" eller pot. Temmelig fjernt, det har sikkert blitt bedre med årene regner jeg med. Rettferdig hadde det først blitt dersom man hadde laget hasj av plantene, så kunne man heller sett hvor mange gram det ble. :)

Iallefall burde det finnes noen sentrale retningslinjer for hvordan planter skal vurderes/behandles/regnes i rettsvesenet, ellers er det jo totalt bingo. <_<

Hehe, du må ha hatt gudene på din side Ganjalf, hadde tippet at 75 planter og "proft" utstyr garantert betydde pallesnekring og Costa del Åna. :inlove:

Share this post


Link to post
Ganjalf

Der hadde jeg dratt inn fagpersonell og bråket som et helvete. Man kan dele på 10 glatt. Evt 5 om sakene er veldig bra ;)

E

Hmm Vel, hvis ikke de hadde føkka opp analysen, ville de 72g'a med pot tilsvart ganske mye mer, hvis en sammenligner med gjennomsnitlige analyser av hasjbeslag. Det var bursdagsshiten min, og mesteparten var finmanikyrert Blueberry. Rettspraksis sier 1/3 til 1/4, og det som er best for tiltalte skal legges til grunn, altså 1/4.

Jeg vet ikke om du ville ha bråka som et helvete, hvis aktor på spørsmål fra forsvarer fortalte før rettsaken startet, at han ville legge ned påstand om 60 dager betinget?

@knuthulu: hehe Ja, jeg var kanskje litt heldig, siden det i dommen legges vekt på "proft" opplegg. Men jeg ble aldri spurt om salg eller no, heller ikke av snuten som avhørte meg i første omgang. I formildene retning var vel det at det tok 27 mnd før saken kom opp, men det var det så vidt jeg husker tatt hensyn til fra aktor i påstanden hans.

Share this post


Link to post
Even Ganja

Jeg fikk nettopp en mail med dette som tema, og forstår at vi kunne trengt en oversikt.

Jeg får sende en utspørrende mail til Narkotikapolitiet og sjekke om de har noe fasitsvar.

Men, for vedkommende som sendte meg mailen legger jeg ut en lett redigert utgave av denne her, åpen for debatt:

Hei, jeg lurte på om dere hadde noen dommer på cannabis dyrking? Jeg har en sak

som kommer opp for retten. Er tiltalt i en dyrke sak fra (***). ble beslaglagt over 500 planter.

Tenkte kanskje dere hadde noen dommer som har hatt bra utfall for siktedes del.

Jeg vil anta dette kvalifiserer til proffparagrafen, men er det noen som tør tippe straffeutmåling og har vi gode eksempler som hadde bra utfall for siktede?

Blir meget takknemlig for alle svar, synsing som fakta horribilus.

Kanskje Arild Knutsen har litt peiling på dette?

-ganja+

Share this post


Link to post
advokathjelp

Jeg har tilgang på lovdata slik at jeg slå opp alle dommer mv om noen har behov for noe spesielt. Vær imidlertid obs på at det ikke er så veldig mange rene dommer mht cannabis. De fleste dommene involverer også andre ting, slik at det ofte kan være vanskelig å "trekke ut" akkurat hva cannabis førte til av straff. Her er noe, en uttalelse fra Høyesterett og en rrrelativt fersk dom i lagmannsretten;

Høyesterett har i dom inntatt i Rt-2005-1396

uttalt at passende straff for kjøp og oppbevaring av nær to kilo hasjisj med profittmotiv tilsier en ubetinget fengselsstraff på mellom ti måneder og ett år.

Agder lagmannsrett, 21.09.06

26 år gammel tidligere straffet mann dømt til samfunnsstraff i 300 timer, subsidiært 10 måneders fengsel for oppbevaring av ca 4 kilo cannabis som han hadde dyrket, samt en del andre forhold (veitrafikkloven). "Dyrkeren" skulle ikke selge, det men røyke det selv... Slik ble dommen:

1. A, født *.*.1980, frifinnes for tiltalens post III.

2. A dømmes for overtredelse av straffeloven §162 første og annet ledd, av straffeloven §270 første ledd nr 1, jf. annet ledd, av vegtrafikkloven §31 første til tredje ledd, jf. §22 første ledd, av legemiddelloven §31 annet ledd, jf. §24 første ledd, av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf. §24 første ledd 1. punktum, av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf. §3 første ledd, av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf. §17 annet ledd, og av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf. §17 første ledd, sammenholdt med straffeloven §62 første ledd og §63 annet ledd til samfunnsstraff med 263 - tohundreogsekstitre - timer, gjennomføringstiden settes til 10 - ti - måneder og den subsidiære fengselsstraffen settes til 10 - ti - måneder. Ved en eventuell soning av straffen kommer 37 - trettisju - dager til fradrag for utholdt varetekt.

3. A idømmes videre en bot på 5 000 - femtusen - kroner, subsidiært fengsel i 15 - femten - dager.

4. B, født *.*.1976, dømmes for overtredelse av straffeloven §162 første og annet ledd, jf. straffeloven §64 første ledd, til en straff av fengsel i 1 - ett - år og 3 - tre - måneder. I straffen fragår 37 - trettisju - dager for utholdt varetekt.

5. I medhold av straffeloven §35 inndras diverse brukerutstyr, varmeovner, lamper samt annet utstyr brukt til dyrking av marihuana.

Share this post


Link to post
NorwegianBlue

Du Advokathjelp.

Kan vi bruke deg om vi blir tatt? Ikke det at jeg dyrker hjemme men en kammerat av meg kjenner vist en......

Share this post


Link to post
advokathjelp

Jada, det går bra.

Her er forresten litt mer rettspraksis, som går mer direkte på dyrking:

Høyesterett

Dyrking av narkotiske planter - straffutmåling

En 29 år gammel student ble i byretten dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på kr. 700 etter legemiddelloven §43 annet ledd for uaktsomt å ha dyrket 3 cannabis-sativa planter. Etter hans anke over straffutmålingen fastsatte Høyesterett straffen til en bot på kr. 1.000. Ved fastsettelsen av botens størrelse ble tatt hensyn til 2 dagers varetekt. Lagt vekt på at den mengde narkotisk stoff som kunne utvinnes av plantene, ville være forholdsvis beskjeden.

Legemiddelloven §43 - lovanvendelse og straffutmåling.

En 28 år gammel, tidligere ustraffet mann ble i forhørsretten dømt til 30 dager fengsel for 1) kjøp og bruk av metamfetamin og hasjisj samt 2) tilvirkning av cannabis, §43 annet ledd, jfr. §14 i narkotikaforskriftene av 30. juni 1978 (han hadde i 1976 dyrket en cannabisplante og forsøkte å røke bladene etter å ha tørket og knust dem). Han anket for å få betinget straff, og forsvareren påsto utenom anken frifinnelse for pkt. 2, idet han hevdet at dyrking etter rettstilstanden i 1976 bare ble rammet av §43 første ledd, jfr. Rt-1976-76, og at forholdet da var foreldet. Det var åpenbart feil å anvende forskriftene av 1978, men beskrivelsen av domfeltes forhold omfattet foruten dyrkingen også at han hadde tørket og knust bladene, og dette måtte anses som tilvirkning av narkotika. - Straffen ble gjort betinget, da det forelå en positiv utvikling.

Dyrking av cannabisplanter - lovanvendelsen.

Lagmannsretten fant at dyrking av cannabisplanter ikke kunne anses som tilvirkning eller forsøk på tilvirkning av narkotiske stoffer, jfr. straffeloven §162 og legemiddelloven §43 annet ledd, men henførte forholdet under legemiddelloven §43 første ledd. Statsadvokatens anke over lovanvendelsen ble forkastet. Sml. legemiddelloven §20, jfr. kgl.res. av 6. januar 1965 §1 nr. 4, jfr. §10 nr. 2.

Lagmannsretten & tingretten

Straffutmåling. Straffeloven §162 annet ledd, m.m.

26 år gammel tidligere straffet mann dømt til samfunnsstraff i 300 timer, subsidiært 10 måneders fengsel for oppbevaring av ca 4 kilo cannabis som han hadde dyrket, samt en del andre forhold.

Strafferett - narkotika. Straffeloven §162 første ledd.

Dyrking av cannabisplanter - straffutmåling. 29 år gammel mann dømt til fengsel i seks måneder. Det alvorligste forholdet gjaldt overtredelse av straffeloven §162 første ledd ved dyrking av cannabisplanter. Materialet utgjorde 4.100 gram, som iht. sakkyndig uttalelse tilsvarte ca 820 gram hasjisj. Dommen kan virke veldig streng, men han ble også dømt for overtredelse av vegtrafikkloven som alene ville medført fengselsstraff (og som er inkludert i straffen på 6 mnd)

Straffeloven §162, første ledd, straffeloven §28a.

En 46 år gammel, tidligere straffet mann ble, etter anke, dømt til samfunnsstraff i 45 timer for dyrking av 13 cannabisplanter og noen andre forholdsvis beskjedne narkotikalovbrudd. Straffen var en fellesstraff med en tidligere betinget straff.

Share this post


Link to post
Putin

Hei, ser tråden er gammel men den kom opp når jeg prøvde å finne ut nøyaktig dette.

Straffeloven § 162 sier:

Sitat

Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom narkotikaforbrytelse straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf.

Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff.

 

Er det noen her som vet om noen saker fra nyere år hvor noen har blitt tatt og straffet for dyrking og moderat salg over en lengre periode? Vi har vell alle forskjellige syn på hva som er moderat men jeg tenker noe sånn som solgt 1-5 kg i året kanskje.

Hvor går grensen til "Grov narkotikaforbrytelse" for eksempel?

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×