Jump to content
Sign in to follow this  
kharon

mor, barn, cannabis

Recommended Posts

kharon

cannabis og amming

negative sider:

det er tenkt at mors cannabisbruk gjør seg gjeldene på barnet via laktering. negative effekter man kan se på barnet er saktere motorisk utvikling, søvnighet, lite sugevillighet og økt fare for krybbedød

kilde: Drugs in pregnancy and lactation. Briggs, Freeman and Yaffe. Ed Williams and Wilkins, 1990.

D9-THC utskilles i morsmelk. dette stoffet samt to metabolitter, 11-hydroksid-THC og 9-karboksid-THC ble undersøkt i 2 lakterende mødre. to av disse hadde laktert i 7 og 8 måneder og røykte hver dag, henholdsvis en og syv piper hver. i kvinnen som røkte en pipe om dagen fant de 105 ng/ml i melken og ingen metabolitter. i kvinnen som røykte 7 piper hver dag fant de 340 ng/ml D9-THC, 4 ng/ml 11-hydroksid-THC og ingen 9-karboksid-THC i melken. de tok samtidige prøver av blodet og melken til den sistnevnte kvinnen en time etter siste inntak av cannabis.

"Concentrations (in ng/ml) of the active ingredient and metabolites in milk and plasma (ratios shown in parenthesis) were 60.3 and 7.2 (8.4), 1.1 and 2.5 (0.4), and 1.6 and 19 (0.08), respectively."

tester utført på barnas avføring viste høye konsentrasjoner av metabolitter, noe som har blitt tolket til at barna får i seg D9-THC og omformer disse til metabolitter. selv om barna da har fått i seg det aktive THC'et var de normale og viste ingen tegn til utviklingsforstyrrelser.

i dyreforsøk ser man at THC kan hemme utskillelsen av prolaktin, noe som kan gjøre at melka ikke vil slippe (renne).

disse barna ble ikke oppfølget senere.

kildekritikk: det er for få individer til å trekke en konklusjon. barna ble ikke oppfølget ut over ett år.

kilde: "Breastfeeding and drug exposure. CR Howard and RA Lawrence. Obstetric Gynecol Clin of North America 1998; 25(1): 195-217."

dyreforsøk viser at THC kan undertrykke melkeproduksjon. lignende forsøk med mennesker er ikke gjort. THC vises i melk, men er vanskelig opptatt. med lang eksponering kan barnet bli sløvt og spise mindre og for kortere perioder enn det ellers ville ha gjort. ved barn sjekket ved 1-års alder var det ingen vestentlig forskjell på barn fra cannabisrøykende mødre og kontrollgruppen. barna har ikke blitt videre oppfølget.

men - mors omsorgsegenskaper kan svekkes ved cannabisrøyking og virkningen av mors cannabisrøyking på det sosiale båndet mellom de to kan være negativt. passiv røyking av cannabis er i likhet med passiv røyking av tobakk ikke bra for barnet.

kildekritikk: barna ble ikke videre oppfølget. usikkert på hvor mange som var med i undersøkelsen. usikker på testingens perimetre.

"A study described in Pediatrics 1994; 93:254-260, (Dreher MC, Nugent K and Hudgins R) compared the babies of Rastafarian mothers (smoking up to 5 joints a day) and non-smoking controls. Both groups of mothers were breastfeeding. After one month, the babies of the heavily smoking mothers scored better on the developmental testing done. The speculation was that the Rastafarian mothers had better social networking and support for being new mothers.

All this evidence goes against the mainstream belief that marijuana is bad.

-Nikki Lee RN, MSN "

alt ovenfor sakset fra naturalchildbirth.org

mer senere.

en link jeg ikke har lest over, men som burde dekke det meste angående amming og kjemikalier:

http://aappolicy.aappublications.org/cgi/c...ics%3b108/3/776

cannabis og svangerskap

Joy JE, Watson SJ, Benson JA, eds. Marijuana and medicine: Assessing the science base. Institute of Medicine. Washington DC: National Academy Press, 1999.

enkelte cannabisrøykende mødre får barn som er noe undervektige. de fleste av disse er tenåringsmødre (som uansett rusforbruk har en høy risiko for å få undervektige barn). ellers viste barna samme tegn som barn født av tobakksrøykere. [her er det en viss usikkerhet ettersom det da kan være cannabisen eller tobakken, eller begge som agerer. ettersom det er omtrent det samme som for rent tobakksrøykende mødre kan man anta at det er evt tobakksrøyking som er "synderen" her. men om disse mødrene ikke røkte tobakk så kan man jo anta med stor sannsynlighet at røyking av cannabis ikke er bra for fosteret. - charon] jamaicanske mødre blandet ofte te og drakk te istedet for å røyke og disse barna viste ingen som helst avvik fra barn født av ikke-cannabisbrukende mødre etter 3 dager etter fødsel og en måned etter fødsel.

barn av cannabisrøykende mødre hadde utslag på tester av motoriske, språklige og ellers andre typiske kognitive ferdigheter etter fire dager og fire år. etter fem år var det ingen forskjell mellom barn av cannabisrøykende mødre og ikke-cannabisrøykende mødre.

barn av tobakksrøykende mødre hadde lavere utslag på språklig og kognitive evner ved 5-6 år og 9-12 år.

Fried P. Pregnancy. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Bing-hamton/New York 2001, in press.

fried mener å ha sett et visst avvik fra standarden på ting som fostervekst og sentralnervesystemet. hos småbarn av cannabisrøykende mødre var det ingen avvik. etter treårsalderen viser dog en del barn av cannabisrøykende mødre konsentrasjonsproblemer og oppgaver der man skal integrere og manipulere "of basic visuoperceptual skills" [jeg er rett og slett ikke sikker på hva dette er....*flau*] barna ble ikke oppfølget etter de ble tre år og videre undersøkelser bør finne sted for å finne ut av langtidsvirkninger.

Zimmer L, Morgan JP. Marijuana Myths Marijuana Facts. A review of the scientific evidence. New York/San Francisco: The Lindesmith Center, 1997.

"Studies of newborns, infants, and children show no consistent physical, developmental, or cognitive deficits related to prenatal marijuana exposure. Marijuana has no reliable impact on birth size, length of gestation, neurological development, or the occurence of physical abnormalities. The administration of hundreds of tests to older children has revealed only minor differences between the offspring of marijuana users and nonusers, and some are positive rather than negative. (...) While it is sensible to advise women to abstain from all drugs during pregnancy, the weight of evidence suggests that marijuana does not directly harm the human fetus."

Grotenhermen F. Review of unwanted actions of Cannabis and THC. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Bing-hamton/New York 2001, in press.

Grotenhermen F. Practical hints. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Bing-hamton/New York 2001, in press.

disse sier at det er usannsynlig at cannabisrøyking gir deformasjoner. de mener at det er for lite data til å trekke konklusjon om at cannabisrøyking slår negativt ut på barnets vekt ved fødsel. de er i tvil om cannabiseksponering fører til unormalitet. evt. kognitive utfall ser man da helst i skolealder.

alle disse artiklene om svangerskap funnet på http://www.cannabis-med.org/english/faq/01-pregnancy.htm

på siden http://experts.about.com/q/ObGyn-Pregnancy...egnancy-thc.htm

er det en mor som spør om fars cannabisrøyking har en negativ effekt på barnet hun venter. svaret er nei, farens cannabisrøyking vil definitivt ikke være et problem for fosteret. det er heller ingen bevis på at marihuana skal være farlig for fosteret. tobakksrøyking eller passiv røyking kan derimot være et problem.

dyreforsøk

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.f...p;dopt=Abstract

drektige rotter ble gitt forskjellige doser thc og de som fikk massive mengder (150 mg/kg/dag) mistet kullene sine, alle som en. man så også at med økende doser ble det økende avvik i antall fullgåtte drektighet, kullenes vekt i svangerskapet og ved fødsel. den andre gruppen fikk 50mg/kg/dag og disse kullene hadde avvik i vektøkning i svangerskapet og ved fødsel. ingen kognitive svekkelser.

denne testen er ikke statistisk gyldig ettersom ingen av høydosekullene var levedyktige.

en annen svakhet er at man ikke automatisk kan gi dette gyldighet hos folk ettersom folk og rotter tross alt er forskjellige. en sterk antagelse vil da være at høye doser med THC ikke er gunstig for graviditet.

NB! IKKE bruk cannabis som prevansjon!!!

noen lurer sikkert på hvorfor jeg ikke har tatt med norske eller skandinaviske studier. svaret er enkelt: denne artikkelen og de skandinaviske studier har ikke felles rammer. skandinaviske svangre kvinner som har vært grunnleggende for rusmiddelforskning på gravide her på bjerget har alle vært blandingsbrukere. det vil si at de ikke bare har røkt/brukt cannabis, men også tobakk og i mange tilfeller også alkohol, amfetamin, heroin, piller, et.c.

slike undersøkelser har jeg ikke med fordi det er umulig å si om det er cannabis eller de andre stoffene som gir evt. skader.

eneste er at Gro Nylander sier i sin bok "mamma for første gang" at alkohol og tobakk er mer skadelig for et foster enn narkotika (fritt etter hukommelse).

NB 2!! er du gravid så søk etter informasjon om ALLE stoffer du tilfører deg - SPESIELT slike kjøpt på apotek. ibux er mer fosterskadelig enn heroin...

om det er rett eller galt å ruse seg lar jeg være opp til den enkelte. les dette, kanskje til og med flere artikler du finner på nett og gjør det som er rett for deg og ditt barn. ta størst mulig hensyn.

Edited by charon

Share this post


Link to post
Apothic

Når det gjelder amming av barn og cannabis, må vi jo innpå det med selve røkningen i seg selv.

Jeg personlig mener det er galt å røke, eller være påvirket i barnets nærver. Spessielt når barnet er så lite at det ikke kan forstå, men alikevel en unik evne til å få med seg ting. Ergo, siden de fleste tilbringer mye tid sammen med barnet, har du pent liten tid til røkning, og den lille røkningen du får tid til, vil jeg mene ikke har noen innvirkning på barnet. Men dette er klart i forhold til mitt personlige syn så.. carry on :(

Share this post


Link to post
kharon

jeg vil ikke si at man ikke skal røyke eller kan røyke når man har barn og spesielt når man lakterer. denne posten er for å gi rene tall og undersøkelser, ikke personlig synsing og mening. eller: alle som synser og mener kan godt skrive det under her og om man har noen fine linker så sett dem gjerne inn. diskusjoner er alltid velkomne.

jeg vil samle all info jeg kan finne slik at mødre selv finner ut hva som passer best for henne og hennes familie. eller for fedre som kanskje bekymrer seg over moras cannabisrøyking.

Share this post


Link to post
Mølla
Meget bra Yusuf Dk

Nei, vet du hva! Nå har jeg aldri... Her er det Charon som skal ha skryt altså, ikke du! :(

Men fra dårlig spøk til alvor; Veldig bra Charon! Jeg har ved flere annledninger sett at folk har etterspurt denne informasjonen, og skal derfor legge denne til mine bokmerker sånn at jeg har den til neste gang!

Utrolig hyggelig å se et så produktivt og hjelpsomt community som norcan! :(

Edited by Mølla

Share this post


Link to post
kharon

jeg så det selv da vi var i planleggingsfasen til avleggern... det er lite og svært dårlig med info der ute. dessverre så "finnes ikke" rent cannarøykende mødre... "bare misbrukere av flere stoffer, deriblant cannabis".

for det er klart - røyker man bare canna og har ingen problemer med det så sier man fakern meg ikke til legen eller andre myndigheter at man røyker. og da blir det aldri registrert.

Share this post


Link to post
kharon

da er artikkelen ferdig. bare en liten oppfordring: ikke bruk cannabis som prevansjon

bare prevansjon er prevansjon. mmmkey?

Share this post


Link to post
Tobb

Jeg ville nå sagt at man bør avstå fra alle rusmidler mens man er gravid eller ammer, helt ned til kaffe og sigaretter...

Share this post


Link to post
Line

Gravide med normale sansefunksjoner slutter automatisk med sigaretter og kaffe. Sigaretter smaker plutselig skikkelig pyton og kaffe smaker ingenting annet enn gift, samme hvor trett en er om morningen.

Rødvin og pot er vel heller ikke hva som frister mest, med tanke på hva en har lært om mulige fosterskader av alkohol og mulige statlige overgrep ved bruk av cannabis. Alle gravide urintestes ved hver svangerskapskontroll. Svangerskapskontrollene er obligatoriske og foretas vanligvis en gang i måneden. De som blir tatt for bruk av cannabis risikerer å bli fratatt barna like etter fødsel. Sigaretter er derimot lov. De som røyker vanlige sigaretter under hele svangerskapet får altså beholde barna. :D

Share this post


Link to post
vixx
Gravide med normale sansefunksjoner slutter automatisk med sigaretter og kaffe. Sigaretter smaker plutselig skikkelig pyton og kaffe smaker ingenting annet enn gift, samme hvor trett en er om morningen.

Ehh.. Alle damer har sine greier som er hat og hva som er nydelig... hva man ikke tåler og hva man kan spise uendelige mengder av...

Hva er det som får en gravid dame følger etter veivesenet for å sitte å lukte på at de legger asfalt om nettene??? Ja den var ekstrem, men...

Kun 3 av 10 mener jeg det var klarer å stumpe røyken under en graviditet selv om de ønsker å slutte å røyke.. Man er ikke noen ussel person alikevel..

Og jeg har hørt av flere mødre som turte å si det høyt, at under en av graviditetene (hvis de har hatt flere) at man fikk ett ekstremt sug etter røyk...

I ett normalt tilfelle ville man kansje ha røyket tre røyk på rappen... Det var ett sug som de ikke har kjent maken til...

Alle gravide urintestes ved hver svangerskapskontroll. Svangerskapskontrollene er obligatoriske og foretas vanligvis en gang i måneden. De som blir tatt for bruk av cannabis risikerer å bli fratatt barna like etter fødsel. Sigaretter er derimot lov. De som røyker vanlige sigaretter under hele svangerskapet får altså beholde barna. :D

Hvis ikke noe har drastisk forandret seg siden jeg var gravid, var det kun sjekk etter blod og sukker osv i urinen...

En dop urin test hadde jeg kjent igjen, og etter 2 runder kan jeg si at de har ALDRI har tatt en dop test av meg under graviditet.

Mistenker legen noe, vil jeg anta han ber om dop test... Ellers er ikke det standard test på svangerskapskontrollene...

Du mener ikke at røyking av sigaretter under svangerskapet er grunn til å koble inn barnevern?? eller miste barna sine??

Det er ikke særlig heldig å bli tatt med cannabis i blodet under graviditet, eller som foreldre men begynner å tvile på om de hadde tatt barnet,

men man veit jo aldri hva de finner på...

men at du må forvente å levere urinprøver en god stund etterpå er noe annet... Vil tippe man må levere i ett par år...

Share this post


Link to post
kharon

jeg klarte ikke å kontrollere kaffeinntaket da jeg gikk gravid og mot slutten lå jeg på nesten full dagsdose. kaffe smakte nyyyydelig! sunt? ikke faen, men godt var det! prøvde med decaf, men det ble ikke det samme.

så er det de som får en intens craving etter rød ulltråd, murpuss og klementiner. ja, man kan til og med få pica (craving) etter kaffe, sigaretter og alkohol.

pisseprøve er for å sjekke sukker, blod, proteiner for å få en tidlig warning for sykdommer som UVI (som av og til pågår i det skjulte hos gravide og kan i ekstreme tilfelle føre til for tidlig fødsel), svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og generell status i kroppen.

en annen ting er at prøver mht mistanker om narkobruk skal tas av bioingeniør, IKKE legesekretærer - de er ikke kvalifisert til å ta slike prøver. som regel er det legesekretærer som jobber på legekontor og bioingeniører er ansatte ved enkelte legekontorer samt sykehus. evt kan man leie inn noen. pisseprøver der man mistenker narkobruk skal også tas i ett kontrollert miljø(under visuell kontroll av enten bioingeniør eller politibetjent eller annen med slik kvalifikasjon) - ikke på badet hjemme.

Share this post


Link to post
anarkisten_83

Fra ms.greenthumb\dama mi:) Heihei alle sammen:) spesielt alle fremtidige mødre!

Jeg har ikke skrevet så mye på forumet her...på en god stund i allefall, men her må jeg nesten dele min erfaring. Jeg var gravid, røyka hver dag og aborterte. Selv om det nødvendigvis ikke har noen sammenheng er det utrolig kjipt. Min konklusjon på gravid+hasj-temaet er: For å være på den sikre siden bør man røyke så sjeldent som mulig hele svangerskapet.

Begrunnelse;) skulle det da uheldigvis gå galt på noen måte (spontanabort er mitt tilfelle...var 10 uker på vei) er det bedre å ha "ofret" noen uker til nykterheten enn å gå og lure på om cannabisrøykingen kanskje, muligens hadde noe med saken og gjøre.

Jeg var ikke klar over at jeg var gravid før uke 8, men selv når jeg fikk vite det røyka jeg vannpipe hver dag og det angrer jeg veldig på. Sannsynligvis hadde det ingenting med aborten å gjøre i min situasjon (konsulterte legen min med det faktisk;)) men jeg råder allikevel alle gravide til å ligge unna så lenge de er gravide i alle fall...better safe than sorry, right?

xox

Share this post


Link to post
Guest Guest

Hei!

Har en sønn på 4 mnd. Sluttet med alt da jeg ble gravid. Liker bedre cannabis en alkohol. Man blir så fornøyd av cannabis mens alkohol blir man mer utilfreds av og vil ha mer, gjøre mer, dra hit, dra dit. I allefall meg.

Jeg har lest desse undersøkelsene før, men klarer ikkje helt tolke informasjonen. Kan noen si meg noe de mener er objektivt om følgende scenario?

Dersom jeg røyker en joint rullet på 1/10 dels,( altså 0.1 gram hasj. Kanskje til og med mindre siden jeg altid har vært billig i drift og et gram varer nesten en uke med daglig røyking. Kjøper 5 g i mnd. Eller kjøpte.) hvor lang tid går det før jeg kan amme uten at babyen står i fare for å bli påvirket? Om det går reststoff over i melken og han drikker det, spiller det liten rolle så lenge det ikkje kan gi han noe rus, så lite som det da må være. Altså, littegrann, er det mulig og alikevel amme trygt?

Jeg gjør alt for den lille skatten og vil ikke skade han, men føler iblandt at jeg har lyst på noe mer. Spørs om jeg gjør det uansett siden jeg kaldsvettet og måtte legge meg nedpå av en vanlig sigg forrige fredag.. Kanskje det er nok å vite at jeg kan om jeg vil.

Håper noen vil svare.

Vennlig hilsen ny mamma.

Share this post


Link to post
Askepott

Hei:)

Ikke det at jeg har tenkt til å anbefale deg å røyke når du har en liten baby,men om du pumper deg og ungen sover søtt i senga si må det jo være greit. I allefall med en liten joint. Har du pumpet deg kan du jo gi den melken som du er sikker på ikke inneholder noe skadelig når babyen våkner.Greit å slippe å ha dårlig samvittighet for slike ting.

Jeg er selv mor og røyker på kvelden når tulla har lagt seg. Brukte verken tobakk eller cannabis fra jeg ble gravid til ungen var 1,5 år. Da begynnte jeg å dyrke :D slik har jeg ingen kontakt med tvilsome typer og liten sjangse for å bli tatt. Den eneste som vet hva jeg driver med er samboeren min(som ikke røyker) han synes det er helt greit så lenge jeg holder det på dette nivået.

Edited by Askepott
  • Like 3

Share this post


Link to post
hempy

Amming, cannabisbruk og de tingene til side. Jeg husker når kjærringa sa at hun ville spørre legen sin om all cannabisbruken min kunne påvirke fosteret eller hva pokker hun mente skulle bli påvirket. "Fuck det", sa jeg og hun droppet det. Når vår førstefødte kom, ble vi etthvert oppmerksomme på at tå nr. 3 og 4 henger sammen et stykke på veien. Ikke lett å forklare, men hvis hver tå er som en grein, henger 3 og 4 på samme i 2 cm, før den splittes. Ikke noe øyefallende i det hele tatt. Sikkert noen her inne som har det også. Uansett. Madammen så på tærne, så på meg og på tærne igjen. Hun mente at dette skyldtes cannabisbruken min. Stor var forferdelsen da jeg ba henne ta av sokkene sine, hvor hun åpenbarte noen praktfulle mutasjoner av eksemplarene. Tvilen var liten om hvem som hadde sendt de genene videre. :)

Edited by hempy
  • Like 3

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×